Liikkuminen palveluna

Mobility as a Service (MaaS) eli Liikkuminen Palveluna tarkoittaa kokonaisuutta, jossa käyttäjät voivat ostaa tarpeidensa mukaan paketoituja liikkumispalveluja. Liikkumispalveluihin kuuluu esim. joukkoliikenne-, autoilu-, pyöräily- ja kuljetuspalveluja. Palvelujen kustannus jakautuu eri kulkumuotojen keskinäisselvitykseen eli ns. clearingiin.

Voit katsoa aiheesta videon alla. 

 

Mikä ihmeen "liikkuminen palveluna"?

 

Liikkuminen palveluna eli kansainvälisin termein Mobility as a Service (MaaS) tarkoittaa palvelua, jossa käyttäjät voivat ostaa tarpeidensa mukaan paketoituja liikkumispalveluja.

Liikkumista palveluna voidaan ajatella liikkumisen all-in-one paketteina tai "liikenteen Spotifyna", johon käyttäjä voi sisällyttää kaiken sen, minkä kokee itselleen tarpeellisena. Valittujen liikennepalveluiden jälkeen kustannus jakautuu eri kulkumuotojen keskinäisselvitykseen eli ns. clearingiin muodostaen käyttäjälle esim. kuukausihintaisen liikkumispaketin kuluttajan valintoihin perustuen.

 

Uudenlaiset liikkumisen operaattorit

Palveluajattelussa liikenteen sujuvien ja saumattomien liikkumispalvelujen kehittäminen edellyttää uudenlaista liikkumisoperaattoria (eng. Mobility Operator), joka yhdistelee asiakkaan valintoihin perustuen valitut liikkumispalvelut yhden sateenvarjon alle ja muodostaa näistä asiakkaalle tarjouksen. Näitä valintoja asiakas voisi tehdä esimerkiksi mobiilisovelluksen eli appsin avustuksella.

Operaattoritoiminnalla voitaisiin muun muassa helpottaa sekä perinteisten että uusien liikkumispalveluiden löytämistä, sillä uusia liikenteen palveluntarjoajia tulee kenttään nykyisin jatkuvasti lisää. Tarjonnan kasvaessa, kuluttajan olisi tehokkaampaa ja käyttäjäystävällisempää hallita omaa liikkumista erilaisten kaikelle liikenteelle ja liikkumiselle suunnattujen sivustojen/sovellusten kautta, jotka mahdollistaisivat kuluttajalle halutessaan sekä yksittäisten matkojen ja matkaketjujen sekä liikenteen kuukausipakettien ostamisen. Matkaketjuilla tarkoitetaan esimerkiksi taksi-juna-pyörä tai pyörä-joukkoliikenne-vuokra-auto tyylisiä erilaisia palveluyhdistelmiä, joista asiakas voisi saada vain yhden kokonaishinnan ja lipun.

Liikkumisoperaattorin toimintaa voidaan verrata nykyisten teleoperaattoreiden (esim. Sonera, DNA, Elisa) toimintaan, jossa teleoperaattoriyhtiö hoitaa tietoliikenteen (mm. matkapuhelin, lankaverkon puhelinliikenne, Internet-yhteydet) välitystä yhteyden tilaajien välillä kaupallisena toimintana - liikkumisoperaattorin keskittyen tietoliikenteen sijaan erilaisten liikkumispalveluiden hoitamiseen. Kuluttajalle ideaali tilanne on, että operaattoreita on useampia, jotta asiakas voi halutessaan vaihtaa ja/tai kilpailuttaa itselleen sopivimman liikkumisoperaattorin.

Jotta liikkumisoperaattori voisi yhdistellä olemassa olevia liikkumispalveluita, nykyisten liikenneoperaattorien (esim. rautatie, taksit, paikallisliikenneoperaattorit) tulee tarjota avoimet rajapinnat aikataulutietoihin, reaaliaikaisiin liikkumisvälineiden sijaintitietoihin ja maksujärjestelmiin.

 

Miltä Sinun liikkumispakettisi voisi näyttää?

Lopullisessa muodossaan liikkuminen palveluna voisi toteutua verkkosivuna ja/tai mobiilisovelluksena eli appsina, jossa siirtymisen alkupisteestä määränpäähän voisi valita useista eri vaihtoehdoista omien mieltymystensä mukaisesti mahdollisimman joustavasti. Kuluttaja vois myös halutessaan määrittää esimerkiksi kilometrimääräisesti, kuinka paljon tarvitsee kuukaudessa taksia tai vuokra-autoa.

Alla näet muutamia esimerkkejä mahdollisista kuukausipaketeista.

MaaS packages suomi 01


Ideoita erilaisia liikkumispalveluista/muista palveluista, mitä voisit sisällyttää omaan kuukausipakettiisi:

- Julkinen liikenne
- Junaliikenne
- Bussiliikenne
- Taksiliikenne ja muut taksisovellukset
- Kutsujoukkoliikenne
- Kaupunkipyörä, muut vuokrapyörät
- Vuokra-autot, kaupunkiautot
- Yhteiskäyttöautot
- Leasing autot
- Pysäköinti
- Car bnb (vrt. Air Bnb)
- Kimppakyydit
- Lentoliikenne
- Meriliikenne
- Tavarakuljetukset
- Muut palvelukerrokset, esim. Kauppakassi, aamupalan/kahvin yhdistäminen työmatkaan, teatterilippu, pöytävaraus ravintolaan..

 

Miksi tätä tarvitaan?

Liikkuminen palveluna haluaa tuoda käyttäjälle koko liikenteen palvelutarjoaman helposti ja vaivattomasti ja mahdollistaa kattavammat, kaikki liikkumismuodot kattavat kuukausihintaiset paketit. Liikenteen digitalisaatio ja erilaiset liikenteen ongelmakohdat ohjaa liikennesektoria kohti suurta murrosta ja liikenteen digitalisaation ennustetaan luovan yli 20 000 työpaikkaa Suomeen vuoteen 2020 mennessä (kts. Suomi digitaalisen liikenteen kärkimaaksi).

- Liikenneruuhkat ja päästöt - Nykypäivänä liikenteessä kulkee yli miljardi autoa joka päivä ja numero tulee tuplaantumaan vuoteen 2020 mennessä. Esimerkiksi Briteissä on päivittäin 38 miljoonaa tyhjää istuinta, kun työmatka-autoilijat taittavat matkansa yksin. Pekingin kaupunki on antanut ilmanlaadusta punaisen hälytyksen ensi kertaa koskaan vuoden 2015 lopulla, joka vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään.

change transportation


- Parkkiongelmat - Parkkeeraaminen haastaa ihmisiä päivittäin ja autojen käyttöaste on vaivaiset 4 %. Auto odottaa siis omistajaansa kadun varteen istutettuna 96 % ajasta. Voit kts. Helsingin Sanomien artikkelin aiheesta täällä. Miltä katukuva voisi näyttää, kun tämä tila vapautuisi muuhun käyttöön ja liikkuminen hoidettaisiin jollain muulla tapaa kuin yksityisautoilulla?

- Liikkuminen palveluna nähdäänkin tärkeänä osana kestävää kehitystä. Kun ihmisten tarve autoilulle vähenee, myös päästöt vähenee ja kaupunkialuetta vapautuu parkkipaikoista esimerkiksi puistoalueiksi ja kävelykaduiksi. Helsingin kaupunki teetti vuonna 2014 liikkumisesta palveluna diplomityön, jonka avulla MaaS tunnistettiin laajasti myös kansainvälisessä mediassa. Diplomityön kirjoittanut liikenneinsinööri Sonja Heikkilä palkittiin Foreign Policyn vuoden 2014 globaalina ajattelijana ympäristökategoriassa. Kts. juttu aiheesta täällä.

- Palveluvalikoima ja helppous - Uusia liikkumispalveluita tulee markkinoille nykyisin jatkuvasti. Tämä luo kuluttajalle haasteen tunnistaa ja löytää itselleen sopivimmat liikkumismuodot. Liikkumisessa palveluna kuluttajalle halutaan tarjota erilaiset liikkumispalvelut yhden katon alta, jotta kuluttajalle olisi tarjolla mahdollisimman kattava palveluvalikoima erilaisiin päivittäisiin tarpeisiin. Tällä halutaan tarjota kuluttajalle myös valinnan vapautta. Kun palvelut löytyvät yhden katon alta, tämä palvelee myös toisinpäin palveluntarjoajia, sillä MaaSin avulla palveluntarjoajille aukeaa nopeampi pääsy asiakasryhmiin ja näin aikaa ja rahaa säästyy palvelutason ja palvelun laadun parantamiseen.

- Turvallisuus - Lähellä kuluttajaa olevat personoidut mobiilisovellukset mahdollistavat erilaiset arviointijärjestelmät, jota kautta kuluttaja saa helpommin tietoonsa yksittäisten kuljettajien/kyytien palvelutason. Arviointijärjestelmässä sekä asiakas että kuljettaja voivat arvioida toisensa kyydin päätteeksi. Tämä kannustaa palveluntarjoajaa ylläpitämään hyvää palvelutasoaan ja takaa turvallisen kyydin myös kuljettajalle.

- Trendien muuttuminen - Jakamistalous on voimakkaassa nousussa ja yhä useampi on valmis jakamaan kyytinsä muiden kyytiä tarvitsevien kanssa. Esimerkiksi Saksa on kovassa car share nosteessa ja omistaminen on muuttumassa aiempaa enemmän siihen, että autoa käytetään erilaisten palveluntarjoajien kautta. From ownership to usership.

carsharing germany

- Mobiilimaksaminen - Liikkumisessa palveluna halutaan mahdollistaa helppo ja nopea mobiilimaksaminen, joka on nykypäiväinen ja aikaa säästävä keino hallita omaa liikkumista. Mobiilimaksu turvaa maksun myös palveluntarjoajalle, sillä tällä voidaan ehkäistä esimerkiksi juoksukyytejä.

- Matkojen yhdistely - Liikkuminen palveluna mahdollistaa myöhemmässä vaiheessa erilaisten liikkumismuotojen yhdistelyn ja matkaketjujen luomisen. Miltä tuntuisi esim. yhdistää kutsujoukkoliikenne Kutsuplus, taksimatka ja kaupunkipyörä ja saada siitä yksi hinta ja tehdä varaus muutaman klikkauksen avulla?

- Liiketoimintamahdollisuudet - Mobility as a Service eli liikkuminen palveluna on kansainvälisesti laajasti tunnistettu konsepti ja aiheuttanut kiinnostusta ympäri maailman. Suomi nähdään MaaS konseptin kärkiajattelijana ja myös isot toimijat, autoteollisuus mukaan lukien, on herännyt tähän muutokseen. Ajatusmalli nähdään myös yhtenä lähitulevaisuuden megatrendeistä.

Suomesta MaaSille löytyy mm. Finpron kasvuohjelma sekä Tekesin joint program. Kansainväliseen työskentelyyn on perusteilla oma MaaS allianssi, jonka on tarkoitus nopeuttaa MaaS ekosysteemin syntyä ja luoda kansainväliset businesspelisäännöt liikkumiselle palveluna.

Joulukuussa 2014 ITS Finland järjesti avoimen tilaisuuden, jossa pyrittiin päästä MaaSin suhteen puheista konkretiaan. Tilaisuuden myötä 24 yritystä päätti lähteä yhteiseen ponnistukseen, jonka myötä kevään 2015 aikana syntyi liiketoimintasuunnitelma MaaSille. Harjoitus vahvisti toimijoille, että ajatusmallissa on vahvaa businesspotentiaalia, jonka myötä kenttään onkin alkanut syntyä erilaisia MaaSiin keskittyviä toimijoita.

MaaS business potential

- Syrjäseudut - Haja-asutusalueilla ajaa päivittäin linja-autoja lähes tyhjillään ja moni turvautuu oman auton luomaan palvelutasoon ja turvaan. Matkan tilaamisen muuttuessa kutsupohjaiseksi, tämä mahdollistaisi esimerkiksi takseille uudenlaista liiketoimintaa. Tällä voitaisiin lisätä taksien jatkuvaa ajoa ja palvelutason säilymistä haja-asutusalueilla markkinoiden vapautuessa.

- Matkailu/turismi - Ulkomaan ja kotimaan matkailijoille on haastavaa tutustua uudessa kohteessa kyseisen maan/kaupungin palveluvalikoimaan ja lippujärjestelmiin. Hinnat vaihtelee kohteesta riippuen ja maksamiseen on erilaisia tapoja ja lipunostopisteitä. Liikkumisoperaattorin tarkoituksena on taata myös matkailijalle helppo piste löytää sopivat kulkumuodot eri tilanteisiin ja tuoda nopeasti ja kattavasti hinnasto, maksaminen ja kyydin tilaaminen. Operaattori voisi myös mahdollistaa kohdemaan liikkumispakettien yhdistämisen esimerkiksi lentolipun tai hotellivarauksen hintaan.

- Eroon yllättävistä ongelmista - Kuinka monesti joudut viemään autoa huoltoon, korjaamolle ja saat kotiinviemisinä laskun useampi nolla perässä? Mitä, jos pääsisit tästä eroon ja saisit tämän lisäksi valita satunnaisiin ajoihin itsellesi uusinta mallia olevan BMW:n tai sähköauto Teslan?

 

Mistä näitä saa?

Kentällä tapahtuu parasta aikaa ja ensimmäisiä kokeiluja tullaan näkemään vuoden 2016 aikana. Seuraamalla meitä Facebookissa ja Twitterissä saat tiedon ensimmäisten joukossa.

facebook Facebook: @ITSFinland 

twitter Twitter: @ITS_Finland 

 

 

 

 

Tiedustelut

Älykkään liikenteen verkosto -
ITS Finland ry
Pieni Roobertinkatu 9 (MOW), 00130 Helsinki

Toiminnanjohtaja Marko Forsblom
tel. +358 40 514 5100
etunimi.sukunimi (at) its-finland.fi

Puheenjohtaja Karri Salminen, CGI
tel. +358 40 544 5151
etunimi.sukunimi (at) its-finland.fi

ITS Finland Extranet

Kirjaudu Extranetiin täällä!

Tilaa uutiskirje

ITS sosiaalisessa mediassa

FacebookTwitterLinkedinYoutube