Tieto uudistaa Liikenneviraston kansallista tie- ja katuverkkojärjestelmää

Liikennevirasto on valinnut Tiedon kehittämään Digiroad-sovellusta, johon on koottu tiedot koko Suomen tie- ja katuverkosta. Sovelluksen tuottamaa tietoaineistoa hyödynnetään uusien navigointi- ja matkustajapalvelujen tuotannossa ja liikennejärjestelmään liittyvässä tutkimuksessa.


TIETO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 30.10.2013 KLO 09.00

Uusi järjestelmä käyttöönotetaan vuoden 2014 aikana ja sen jatkokehitys jatkuu 2015 vuoden puolelle. Tieto vastaa järjestelmäkehityksestä ja Reaktor Innovations Oy toteuttaa käyttöliittymän, jonka kautta tietovarantoja voi päivittää ja hyödyntää.

Järjestelmäuudistuksella tavoitellaan ajantasaisempaa ja laadukkaampaa sijainti- ja ominaisuustietoa tie- ja katuverkosta. Tietoaineistoa kehitetään tiiviissä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen ja kuntien kanssa. Uudistettu Digiroad tulee esimerkiksi toimimaan kansallisena pysäkkitiedon tietokantana, johon joukkoliikenteen matka-aika- ja reitityspalvelut voivat tukeutua.

"Tietojärjestelmäuudistus lienee tämän hankkeen helpoin osuus. Se mahdollistaa laadukkaan ja ajantasaisen tietoaineiston, joka luo pohjan erilaisille valtakunnallisille kaupallisille lisäarvopalveluille. Onnistumisen edellytyksenä tässä hankkeessa on aktivoida kunnat ylläpitämään kansallisen tie- ja katuverkon ominaisuustietoja lain edellyttämällä tavalla", sanoo hankkeen projektipäällikkö Markus Melander Liikennevirastosta.

"Yhteismitallisesta, navigointipalveluja tukevasta aineistosta hyötyvät kaikki. Merkittävää lisäarvoa saavutetaan esimerkiksi pelastustoimessa, jos ajantasainen tilannekuva uusista tie- ja katuosuuksista saadaan yhden järjestelmän piiriin", Melander jatkaa.

"Olemme iloisia, että pääsemme uudistamaan liikennesektorin tärkeää perusrekisteriä, jolla turvataan laadukas ja ajantasainen tietoaineisto koko yhteiskunnan käyttöön," kertoo Leila Lehtinen, Tiedon Public-toimialan Suomen vetäjä.

Lisätietoja:

Liikennevirasto, Markus Melander, projektipäällikkö, puh. 029 534 3611 markus.melander[at]liikennevirasto.fi

Tieto, Leila Lehtinen, Vice President, Public Finland, puh. 040 5787316, leila.lehtinen[at]tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin.

Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,8 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa www.tieto.fi.

Liikennevirasto vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Liikennevirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä. www.liikennevirasto.fi

 

Tiedustelut

Älykkään liikenteen verkosto -
ITS Finland ry
Pieni Roobertinkatu 9 (MOW), 00130 Helsinki

Toiminnanjohtaja Marko Forsblom
tel. +358 40 514 5100
etunimi.sukunimi (at) its-finland.fi

Puheenjohtaja Karri Salminen, CGI
tel. +358 40 544 5151
etunimi.sukunimi (at) its-finland.fi

ITS Finland Extranet

Kirjaudu Extranetiin täällä!

Tilaa uutiskirje

ITS sosiaalisessa mediassa

FacebookTwitterLinkedinYoutube