AI in Mobility and Logistics: Exploring Challenges and Opportunities in Finland and the Netherlands

AI in Mobility and Logistics Webinar

AI in Mobility and Logistics: Exploring Challenges and Opportunities in Finland and the Netherlands

"AI in Mobility and Logistics: Exploring Challenges and Opportunities," co-hosted by ITS Finland and ITS Netherlands/Connekt & Smart Mobility Embassy, successfully brought to light the remarkable advancements and applications of Artificial Intelligence (AI) in the field of mobility and logistics in the Netherlands,Finland and in Nordics.

Here are the presentations and key messages from the event

Watch the live recording of the event in full (link to youtube).
Each presenter's own live contribution (video) is linked to the start of the presentation via the link in the presenter's name. In the title of the presentation there is a link to the pdf (if it is available).

Innovations from the Netherlands

 

Finnish Perspectives on AI

 

Engaging and Future Outlook

As part of a series of Finnish, Dutch and Nordic+ online and live meetings, this webinar serves as a precursor to future events such as Intertraffic Amsterdam in April 2024, Tampere Smart City Expo & Conference in June 2024 and the ITS World Congress Dubai in September 2024. These platforms promise to foster continued collaboration and innovation in the ITS sector.

ITS Finland extends heartfelt thanks to all who contributed to the success of our recent webinar on "AI in Mobility and Logistics."

Special appreciation goes to Connekt/ITS Netherlands, ITS Nordic+, the City of Amsterdam, the City of Helsinki, Simacan, and Telia Finland for their invaluable insights and support.

To all our participants, your engagement and contributions were pivotal in making this event insightful and dynamic.

We look forward to continuing our journey in exploring the potential of ITS in mobility and logistics with such a remarkable community.

Thank you for being part of this enlightening experience.


ITS Finland ja Keskuskauppakamari ovat kehittäneet neljä strategista ehdotusta, joilla pyritään edistämään Suomen liikennepolitiikkaa tulevalla EU-komission toimikaudella

ITS Finland ja Keskuskauppakamari ovat kehittäneet neljä strategista ehdotusta, joilla pyritään edistämään Suomen liikennepolitiikkaa tulevalla EU-komission toimikaudella

On tärkeää, että Suomi varmistaa kansallisesti merkittävien liikennekysymysten edistämisen nyt, kun EU-komission uusi ohjelma on valmisteilla. Suomen kannat on esitettävä jo ohjelman muotoutuessa, jotta ne vaikuttaisivat tehokkaasti. Tässä Keskuskauppakamari ja ITS Finland ovat tehneet työtä valmistellessaan neljää teesiä, jotka tukevat Suomen liikennepolitiikan edistämistä EU-komission tulevalla kaudella.

Liikenteen sääntelyssä suurin osa päätöksenteosta tapahtuu kansallisten parlamenttien ulkopuolella. Keskuskauppakamarin liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Piia Karjalainen painottaa, että Suomen on oltava aktiivinen jo yhteisten pelisääntöjen muodostamisvaiheessa, oli kyseessä sitten EU:n tai muiden kansainvälisten instituutioiden sääntely. "Vaikka kansallisesti voimme vaikuttaa liikenteen rahoitukseen ja verotukseen, suurin osa sääntelystä tapahtuu muualla. Tästä syystä Euroopan Parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan (TRAN) rooli on merkittävä sekä kansallisen kilpailukyvyn että yhteyksien toimivuuden kannalta. Toivomme näkevämme suomalaisia meppejä aktiivisissa neuvottelu- ja raportointirooleissa myös tulevalla kaudella", toteaa Karjalainen.

Euroopan parlamentin kokoonpano ja valtasuhteet, jotka määräytyvät ensi kesäkuun EU-vaaleissa, ovat ratkaisevia monille talouden aloille ja sektoreille. Uuden komission muodostaminen vaaleja seuraavasti ja sen ohjelman muotoilu tulevalle viisivuotiskaudelle ohjaavat unionin toimintaa samalla tavalla kuin kansallinen hallitusohjelma. "Tämä ohjelma vaikuttaa unionin agendaan merkittävästi, ja sen merkitys liikennealalla on verrattavissa kansalliseen hallitusohjelmaamme", Karjalainen korostaa.

Suomi on tunnettu EU:ssa ratkaisuhakuisena ja tulevaisuuteen suuntautuneena toimijana, joka on ollut edelläkävijänä datan hyödyntämisessä ja asianmukaisessa sääntelyssä eri aloilla.

ITS Finlandin Toiminnanjohtaja Marko Forsblom: Liikenteen Datatalous – Kulmakivi Kestävämmän ja Kilpailukykyisemmän Tulevaisuuden Rakentamisessa

“Liikenteen datatalous on avainasemassa luotaessa kestävämpää, turvallisempaa ja tehokkaampaa liikennejärjestelmää. Se on myös keskeinen elementti rakennettaessa yritysten ja kansakuntien kilpailukykyä. Eurooppalaisen regulaation tärkein tehtävä on näyttää kestävän kasvun suunta, ja eurooppalaisilla rahoitusinstrumenteilla tulee varmistaa riittävä vauhti”, sanoo ITS Finlandin toiminnanjohtaja Marko Forsblom.

 

  1. EU:n rooli liikenteen energiamurroksen globaalina johtajana.
  2. Hiilineutraalisti optimoitu ja operoitu liikennejärjestelmä.
  3. Päästötavoitteiden saavuttaminen kaupunkitasolla.
  4. Kyvykäs ja yhtenäinen Eurooppa, joka keskittyy erityisesti Pohjois- ja Itä-Euroopan alueiden tukemiseen.

Tulevaisuuden liikennejärjestelmän rakentaminen on monitahoinen haaste, jossa digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat keskiössä. EU:n tulee panostaa näihin aloihin, luoden samalla perustan kestävämmälle ja tehokkaammalle tulevaisuudelle. Liikennealan innovaatioita ja kestävän siirtymän strategioita tulee tukea sekä rahoituksellisesti että osaamisen kehittämisen kautta.

Lue teesit täältä:

Four Theses on the Future of Transport

Neljä teesiä liikenteen tulevaisuudesta


DigiLog @ Botta 22-11-2023

DigiLog 2: Shaping the Future of Logistics with Smart Solutions

Helsinki, Finland: the highly anticipated DigiLog 2 event took place at the Botta Ballroom on 22 November 2023 in Helsinki. A promising day full of insights into the evolving landscape of smart logistics, with special package of eFTI. This event, a follow-up to the successful DigiLog 2023, brought together a wide range of professionals from logistics contractors, service providers, government, EU Commission representatives and developer communities from different countries.

ITS Finland, CaaS Nordic, VTT and Traficom together with the Logistics Cluster invited participants to discuss current trends, innovations and future challenges in logistics. The event was a forum for Finnish and Baltic Sea cooperation, which is expanding its activities to EU and end even globally.

Here are the presentations and key messages from the event.

Watch the live recording of the event in full

Each presenter's own live contribution (video) is linked to the start of the event via the link in the presenter's name.  In the title of the presentation there is a link to the pdf.

Moderator of the day

Lasse Nykänen, Vediafi

Opening words

Jarkko Rantala, CaaS Nordic & Marko Forsblom, ITS Finland

Jarkko Rantala, CaaS Nordic & Marko Forsblom, ITS Finland

Keynote speeches: expert speakers covered topics such as multimodal logistics, traffic management, digital services and green freight.

Pia Julin Fintraffic

Enabling efficient and safe multimodal logistics with data and traffic management service - Pia Julin, Fintraffic

Marjut Linnajärvi from Nurminen Logistics

Nurminen building international transport corridors - Marjut Linnajärvi, Nurminen Logistics

Eric Feyen, UIRR

The Greening Freight Package: the evaluation of the Combined Transport sector - Eric Feyen, UIRR

Lia Potec, Policy officer, European Commission

EU eFTI work - Lia Potec, Policy officer, European Commission

Authority Insights: officials from EU Commission and different ministries and agencies shared their views on digital logistics, data and eFTI.

Maria Rautavirta, Finnish Ministry of Transport and Communication

Data spaces and digital logistics - Maria Rautavirta, Finnish Ministry of Transport and Communication

Eva Killar, Ministry of Climate of Estonia

eFTI4EU project - Eva Killar, Ministry of Climate of Estonia

Jan Bergstrand, Trafikverket

Swedish eFTI ambitions - Jan Bergstrand, Trafikverket

Teemu Heikura, Fintraffic

eFTI co-development: sharing data, more value - Teemu Heikura, Fintraffic

Industry presentations: representatives from leading logistics and transport companies and R&D organisations gave presentations on the latest innovations and strategies.

Yancho Todorov, VTT

Digital piloting of city logistics: An approach to accelerate the green transition in cities - Yancho Todorov, VTT

Petteri Hellen, Finnair Cargo

Air Cargo and data2 - Petteri Hellen, Finnair Cargo

Ulrika Hurt, Digilogistika Keskus

Enterprise Estonia: eCMR – eFTI project - Ulrika Hurt, Digilogistika Keskus

Toni Penttinen, Ahola group/ Digital

Transport ecosystems enable seamless data sharing, fostering environmentally sustainable logistics practices - Toni Penttinen, Ahola group/digital

Tomi Dahlberg, DBE Core

How sustainability data is exchanged with logistics messages - Tomi Dahlberg, DBE Core

Panel discussion and summary of the day – Transition arena for twin transition

Paneeli-DigiLog2

 

Closing and Follow-up

 Moderator Lasse N: “We were lucky that we could plan the event together with eFTI4EU project kick-off and thus the room was full of “eFTI believers”, but it was nice to recognize that the even those people who were not that familiar with eFTI yet were very interested about the topic. We as organizers of the event, are also very happy that we got so many interesting speakers to the event and they were able to share resent pioneering examples from their real world actions. So big thank you to all speakers and participants, lot has been done, but still there is much to be done.”

The event will conclude with a summary and closing remarks, inviting participants to continue the dialogue and collaboration beyond the event.

Recordings and highlights is available for those wishing to revisit the discussions here in YouTube.

The event was an important meeting for everyone involved in logistics and transport, and provided a unique opportunity to shape the future of this dynamic industry.

A big thank you to everyone who attended the event and watched the live stream. The team already started to plan next DigiLog.

 


Syysseminaari

Syysseminaari "Tekoälyratkaisut liikennealan haasteisiin" - Uuden normaalin kynnyksellä

Tekoälyratkaisut liikennealan haasteisiin– ITS Finlandin syysseminaari @Epicenter 16.11. 2023 esitykset ja tallenne

Seminaari tarjosi monipuolisen katsauksen tekoälyn soveltamiseen liikenteessä.

Laaja kirjo liikennealan ammattilaisia, innovaattoreita ja päättäjiä kokoontui vaihtamaan ajatuksia, keskustelemaan alan suuntauksista ja luomaan uusia yhteyksiä älyliikenteen ja tekoälyn kehityksen äärellä. Tapahtuman jälkeiset verkostoitumistilaisuudet tarjosivat mahdollisuuden päivittää toisilleen viimeisimmät alalta kuuluvat uutiset ja syventää ymmärrystä älykkään liikenteen uusimmista virtauksista.

Seminaarissa korostettiin tekoälyn merkitystä liikennealalla sekä sen tuomia mahdollisuuksia tehokkuuden parantamisessa ja uusien palvelumallien kehittämisessä. Esille nousivat erityisesti datan reaaliaikainen hyödyntäminen, avaruusteknologian sovellukset maan seurannassa ja tekoälyn rooli liikenteen tulevaisuudessa.

Seuraavassa tapahtuman esitykset sekä keskeiset puheenaiheet. Katso tästä tapahtuman live tallenne kokonaisuudessaan (linkki youtube). Jokaisen esiintyjän oma liveosuus (video) on linkitetty alkamaan esiintyjän nimessä olevasta linkistä.  Esityksen otsikossa taasen on linkki pdf:ään.

 

Karri Salminen ja Mika Nykänen ITS Finland hallituksen puheenjohtajat
ITS Finland ry:n nykyinen puheenjohtaja Karri Salminen ja 2024 alusta puheenjohtajana aloittava Mika Nykänen.

Karri Salminen, ITS Finlandin hallituksen puheenjohtaja, piti tapahtumassa jäähyväispuheen 15 vuoden puheenjohtajuuden jälkeen. Suurta mielenkiintoa herätti hänen seuraajansa, Mika Nykäsen HSL:stä, esittely.

Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja

Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja, käsitteli puheenvuorossaan polkuja tavoitteista toteutukseen ja askeleita kohti reaaliaikaista datataloutta.

 

Veli-Matti Ojala, Amazon Web Servicesin

Veli-Matti Ojala, Amazon Web Servicesin Sr. Solutions Architect, keskittyi datan ja tekoälyn hyödyntämiseen ekosysteemien eduksi.

 

Solja-Sulkunen,-Business,-People-&-Innovationsin-projektijohtaja

Solja Sulkunen, Business, People & Innovationsin projektijohtaja, avasi Finnish AI Region (FAIR) EDIH-toiminnan sisältöä.

 

Mikael Ruohonen,-Solitan-Data-Science,-AI-&-Analyticsin-johtaja

Mikael Ruohonen, Solitan Data Science, AI & Analyticsin johtaja, esitteli generatiivista tekoälyä liikenteessä, sen keskeisimpiä mahdollisuuksia, käyttötapauksia sekä huomioitavia rajoitteita ja riskejä. Hän myös antoi vinkkejä, kuinka generatiivisen tekoälyn käyttöönotossa kannattaa edetä.

 

Hannu Kämäri CGI:stä toi esiin maatalousmaan satelliittiseurannan mahdollisuuksia avaruusdatan ja tekoälyn tuella.

 

Thomas Rosqvist, Tietoevryn edustaja, puhui GenAI:n roolista modernin ITS-ohjelmistokehityksen vauhdittajana.

 

Markku Kivinen, VTT:n Business Development Manager, visioi kuljetuksen ja liikkuvuuden metaversumia: Common Cockpit toimisi kaukovalvontana ja autonomisten laivueiden operointina.

 

Jussi Poikonen, Awake.AI:n VP AI & Analytics, esitteli tekoälyn sovelluksia laivojen satamakäyntien tehostamisessa.

 

Tapahtuman yhteenveto

Marko Forsblom, ITS Finlandin toiminnan johtaja, joka kohdensi puheensa tapahtuman antiin ja keskeisiin oppeihin.

Kiitos osallistumisestanne ja aktiivisesta vuorovaikutuksesta päivän aikana. Toivomme, että seminaari on tarjonnut teille arvokasta tietoa, uusia näkökulmia ja innostusta älyliikenteen mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Muistakaa hyödyntää uusia kontakteja ja jatkakaa keskustelua myös tämän päivän jälkeen. Odotamme innolla, että tapaamme teidät jälleen tulevissa tilaisuuksissamme.


Suuri liikennepäivä 2023

Suuri liikennepäivä tapahtumassa paneuduttiin liikenteen murrokseen ja Suomen saavutettavuuteen

Keskuskauppakamarin Suuri liikennepäivä on vuosittainen foorumi, joka keskittyy ajankohtaisiin liikennettä ja logistiikkaa koskeviin teemoihin sekä Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Tämän vuoden painopisteinä ovat liikenteen murros, tulevaisuuden näkymät ja Suomen saavutettavuuden parantaminen. Tapahtumassa ITS Finland oli mukana kumppanina.

Tapahtuma on suunnattu vienti- ja tuontiyrityksille sekä kansainvälisillä markkinoilla toimivien ja sinne aikovien yritysten johdolle ja asiantuntijoille, liikenne- ja digialoilla toimivien yritysten johdolle ja asiantuntijoille, päättäjille sekä vaikuttajille.
Tapahtuman yhteinen hiilijalanjälki oli 1900 CO2/kg, kun se viime vuonna oli 3400 CO2/kg.

Suuren liikennepäivä 2023 tallenteet

Jokaisen esiintyjän oma liveosuus (video) on linkitetty alkamaan esiintyjän nimessä olevasta linkistä.
Katso tapahtuman kooste video sekä kuvagalleria alta.

 

Tilaisuuden avasi tapahtuman juontaja Tapio Nurminen.

Suuri liikennepäivä, juontaja Tapio Nurminen

Suuri liikennepäivä, juontaja Tapio Nurminen.Ensimmäinen puheenvuoron piti Juho Romakkaniemi, Tj, Keskuskauppakamarilta.
Hänen esityksessään kiteytyi hyvin Kiinan talouden notkahdus ja sen vaikutus maailman talouteen. Kuinka Suomesta tehdään maailman houkuttelevin maa investoinneille, tämän mahdollistaa korkea osaaminen. Avainsanat : Työvoima, Verot, Saavutettavuus, Säätely-ympäristö ja energia (päästötön, toimitusvarma edullinen sähkö).

Juho Romakkaniemi, Tj, Keskuskauppakamarilta
Juho Romakkaniemi, Tj, Keskuskauppakamarilta.

Katsaus uuden hallituksen liikennepolitiikkaan.
Kansliapäällikkö Minna Kivimäki, Liikenne- ja viestintäministeriö.

Kansliapäällikkö Minna Kivimäki, Liikenne- ja viestintäministeriö.
Kansliapäällikkö Minna Kivimäki, Liikenne- ja viestintäministeriö.

Opposition näkemys uuden hallituksen liikennepolitiikasta
Kansanedustaja Atte Harjanne

Kansanedustaja Atte Harjanne
Kansanedustaja Atte Harjanne

Keskuskauppakamarin näkemys uuden hallituksen liikennepolitiikasta
Johtava asiantuntija, liikenne- ja elinkeinopolitiikka Piia Karjalainen, Keskuskauppakamari

Johtava asiantuntija, liikenne- ja elinkeinopolitiikka Piia Karjalainen
Johtava asiantuntija, liikenne- ja elinkeinopolitiikka Piia Karjalainen

Logistiikan päästöjen vähentäminen
Logistiikan turvallisuuspäällikkö Hanna Eklund, UPM

Logistiikan turvallisuuspäällikkö Hanna Eklund, UPM
Logistiikan turvallisuuspäällikkö Hanna Eklund, UPM

Kumppanihaastattelu: ilmasto- ja luontojohtaja Anna Heino, Posti

ilmasto- ja luontojohtaja Anna Heino, Posti
ilmasto- ja luontojohtaja Anna Heino, Posti

Liikenteen sähköistyminen
Vice President Johanna Ali, K-Auto / Audi

Vice President Johanna Ali, K-Auto / Audi
Vice President Johanna Ali, K-Auto / Audi

Kumppanihaastattelu: Toiminnanjohtaja Marko Forsblom, ITS Finland

Toiminnanjohtaja Marko Forsblom, ITS Finland
Toiminnanjohtaja Marko Forsblom, ITS Finland

Houkutteleeko Suomi investointeja? – Digitalisaation ja infran rooli
Toimitusjohtaja Mervi Airaksinen, Microsoft Finland

Toimitusjohtaja Mervi Airaksinen, Microsoft Finland
Toimitusjohtaja Mervi Airaksinen, Microsoft Finland

Paneelikeskustelu: Suomen muuttunut logistinen sijainti, liikenteen solmukohdasta sumppuun?
Keskustelijoina:
Toimitusjohtaja Elisa Markula, VR
Toimitusjohtaja Margus Schults, TallinkSilja
Toimitusjohtaja Kimmo Mäki, Finavia

Toimitusjohtaja Elisa Markula, VR, Toimitusjohtaja Margus Schults, TallinkSilja, Toimitusjohtaja Kimmo Mäki, Finavia
Toimitusjohtaja Elisa Markula, VR, Toimitusjohtaja Margus Schults, TallinkSilja, Toimitusjohtaja Kimmo Mäki, Finavia

Suomi on saari: Logistiikan kilpailukyky ratkaisee
Hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae

Hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae
Hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae

ITS Finland haluaa esittää sydämelliset kiitokset Kauppakamarille erinomaisesti järjestetystä ja aina ajankohtaisesta liikennepäivästä, jossa oli paikalla liikennealan huippuosaajia esiintymässä sekä yleisönä.

 


TouchPayGo-maksulaite esillä Kiinteistömessuilla 11. – 12.10.2023 Helsingin Messukeskuksessa

TouchPayGo-maksulaite esillä Kiinteistömessuilla 11. – 12.10.2023 Helsingin Messukeskuksessa

Semel Oy:n yhdessä tytäryhtiönsä Modulsystem Sweden AB:n kanssa suunniteltu ja valmistettu maksulaite esitellään Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.

ParkChargePay tuo innovaatiot ja käyttömukavuuden yhteen jatkuvasti muuttuvassa pysäköinti- ja latausratkaisujen maailmassa. Alan edelläkävijänä haluamme muuttaa tapoja, miten sähköautojen käyttäjät jatkossa pysäköivät, lataavat ja maksavat palveluista sekä virtaviivaistaa koko maksutapahtumakokemuksen ilman ennakkorekisteröintiä tai jäsenyyttä.

TouchPayGo -maksulaite mahdollistaa pysäköinnin ja sähköautolatauksen maksamisen tavallisella maksukortilla. Maksulaite on liitettävissä lähes kaikkiin markkinoilla oleviin älykkäisiin latauslaitteisiin. Laite pystyy myös ohjaamaan useita latausasemia.

Tutustu maksulaitteeseen Kiinteistömessuilla osastolla 6e18.
www.parkchargepay.eu


Tiennäyttäjä-palkinto MaaS Globalin perustajalle Sampo Hietaselle

Tiennäyttäjä-palkinto MaaS Globalin perustajalle Sampo Hietaselle

Suomen Tieyhdistyksen järjestämässä Väylät & Liikenne –tapahtuman avajaistilaisuudessa jaettiin Tiennäyttäjä-palkinto MaaS Globalin perustajalle Sampo Hietaselle. Hietanen on liikennetekniikan diplomi-insinööri, joka tunnetaan idearikkaana visionäärinä.

Hietanen on kansainvälisestikin tunnetun Mobility as a Service –konseptin luoja. MaaS-konseptissa liikkuminen nähdään palveluna, jonka keskipisteenä on käyttäjä. Konseptia hyödynnetään Whim-sovelluksessa, jossa käyttäjä voi vapaasti valita itselleen sopivan liikkumisvaihtoehdon saman palvelun alta. MaaS-konseptin tarkoitus on tuoda käyttäjän tietoisuuteen erilaisia liikkumismuotoja ja tarjota vaihtoehtoja yksityisautoilulle.

Sampo Hietanen on lähtenyt rohkeasti rakentamaan MaaS-visiota todeksi. Uusi toimintatapa vähentää liikennepäästöjä ja mahdollistaa samalla liikkumisen vapauden. MaaS-konseptin ympärille rakennettu Whim-sovellus on muuttanut miljoonien ihmisten tavan liikkua ympäri maailman. Lisäksi Hietanen on yksi tunnetuimmista suomalaisista liikennealan toimijoista maailmalla.

– Tiennäyttäjä-palkinnon saaminen on henkilökohtaisesti todella merkityksellistä. Olen tehnyt aina töitä tien ja tekniikan rajamailla ja on hienoa tulla huomatuksi näin merkittävällä tavalla. Tunnustuksen saaminen lämmittää valtavasti. Maailman muuttaminen on joskus rankkaa hommaa, mutta tämän alan ihmisten kanssa sitä tekee mielellään. Tässä ekosysteemissä on voimaa, Sampo Hietanen riemuitsee.

Tiennäyttäjä-palkinto on korkein Suomen Tieyhdistyksen tunnustus ja sen myöntää Suomen Tieyhdistyksen hallitus. Aiemmin tunnustus on tunnettu Tiemies-palkintona. Kyseisen palkinnon ovat aiemmin saaneet Väinö Suonio (-87), Pentti Nykänen (-89), Jussi Hakala (-92), Jaakko Ihamuotila (-97), Eero Karjaluoto (2007) ja Lauri Merikallio (2017). Palkinnon nimi uudistettiin tänä vuonna Tiennäyttäjäksi kuvaamaan uranuurtajia entistä arvokkaammalla tavalla.

Sampo Hietanen on MaaS Global Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hietanen on toiminut aiemmin johtotehtävissä mm. Destia Oy:ssä, Helpten Oy:ssä ja ITS Finland ry:ssä. Sampo Hietanen on aktiivinen puhuja alan kongresseissa ja hän on pitänyt parisen tuhatta esitystä ympäri maailman niin kongresseissa, radiossa kuin televisiossakin. Sampo Hietanen lienee kansainvälisesti tunnetuin suomalainen liikennealan vaikuttaja kautta aikain.

Onnittelut Sampolle koko älyliikenneverkoston puolesta!

 

Lue Suomen Tieyhdistyksen tiedote "Liikennealaa uudistaneen MaaS-konseptin luoja Sampo Hietanen sai arvostetun Tiennäyttäjä–palkinnon"

 

 


Autosi tietää mitä teit viime kesänä

Autosi tietää mitä teit viime kesänä – mutta tiedätkö sinä mihin kaikkeen autosi keräämiä tietoja käytetään?

Harva autoilija tulee mieltäneeksi, mitä kaikkea dataa nykyaikainen auto tallentaa ja välittää eteenpäin – ja kuinka monin tavoin tietoja on mahdollista hyödyntää. Autot voivat kerätä paikka-, vika- ja polttoainetietoja sekä tietoja kuljettajan ajokäytöksestä kuten ajonopeudesta ja jarrutuksista eri tilanteissa. 

Kerätyn tiedon automaattinen eteenpäin lähettäminen voi pelastaa henkiä esimerkiksi tilanteessa, jossa sairaskohtauksen saanut autoilija on tajuttomana tieltä suistuneessa autossa. Nykyauto kykenee tunnistamaan kiihtyvyysanturien tallentamien tietojen ja airbagien laukeamisen perusteella hätätilanteen ja välittää hätäkeskukselle tiedon auton sijainnista. 

Moottori on seurannut kiinnostavaa ja yksityisyydensuojankin kannalta tärkeää aihetta usean eri artikkelin voimin niin printissä kuin netissäkin – useasta eri näkökulmasta.  

Datan keräämiseen ja sen hyödyntämiseen liittyy suomalaisautoilijan kannalta myös uhkakuvia. ”Tiedoista on oikein käytettynä autonkäyttäjälle runsaasti hyötyä, mutta olennaista on se, että auton omistajan tai haltijan tulee aina itse voida päättää, kuka tietoja hyödyntää”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen kiteyttää. Autoliiton My Car My Data -kampanjan ydin havainnollistuu täältä: www.autoliitto.fi/tietoa-tienkayttajalle/my-car-my-data 

 

Kansainvälisen Autoliitto FIA:n teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan aivan valtaosa, 90 %, eurooppalaisista ajattelee, että he omistavat oman ajoneuvonsa tiedot ja että autoilijoiden pitäisi lähtökohtaisesti saada itse valita, jaetaanko niitä vai ei. 

Tietoturva-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen epäilee, että moni autoilija on tietojen luovuttamisen suhteen laiska ja huoleton, eikä välttämättä miellä suojella omia oikeuksiaan. 

Järvisen mukaan autoilijalla itsellään tulisi säilyä valta päättää mitä tietoja auto kerää ja mitä tietoja auto lähettää eteenpäin – ainakin jos kerätyt tiedot ovat yhdistettävissä henkilöön.   

Autodiagnostiikan ammattilainen: nykyaikainen auto säilöö paljon erilaisia henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja kuten sijaintitietoja ja ajokäyttäytymistietoja. Henkilöautojen tietoturvan haasteisiin on herätty vasta aivan viime vuosina tosissaan. 

Autot keräävät ajonaikaista tietoa, josta on hyötyä jälkikäteisessä onnettomuustutkinnassa. Onnettomuustutkijoiden on tärkeää saada käyttöön auton keräämää tietoa, jota ovat ajonopeudet, kiihtyvyydet, moottorin kierrosluku, jarrutusten kesto ja voimakkuus sekä monet muut kuljettajan eri ajotilanteissa tekemät ratkaisut. 

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on oikeus saada tutustua itseään koskeviin henkilötietoihin. Koska auton huoltohistoria- ja korjaustiedot eivät ole käytettynä ostetun ajoneuvon uuden omistajan henkilötietoja, ei uudella omistajalla ole tietosuoja-asetuksen mukaista oikeutta saada tutustua niihin. Tietosuojavaltuutettu tuo esiin, että auton huoltohistoriatiedot voivat kuitenkin suoraan tai välillisesti kuvata ajoneuvon omistajaa tai tämän toimintaa.  

Autojen jälkikäteisen päästömanipulaatiokikkailun tavoitteena on ajoneuvon käyttö- ja huoltokustannusten pienentäminen, huolto- ja korjauskustannusten välttäminen tai moottoritehon kasvattaminen. Kyse on myös terveydestä eli hengitysilmalle haitallisista päästöistä. Kikkailun avulla ajoneuvon hiukkas- ja typenoksidipäästöt voivat kasvaa jopa monikymmenkertaiseksi. Liikenneoikeusyhdistyksen puheenjohtaja, liikenneoikeuden asiantuntija, asianajaja Risto Tuori pohtii tilannetta, jossa kuluttaja ostaa autoliikkeestä käytetyn auton ja vuoden päästä katsastuksessa ajoneuvosta ilmenee päästömanipulaatio. 

Teksti: Marko Jokela
Kuvituskuvat: Moottorin arkisto


Proxion ja Relesoft tähtäävät vientiin yhteistyössä

Proxion ja Relesoft tähtäävät vientiin yhteistyössä

Rautateiden digitalisaatio on merkittävä muutos ja valtava mahdollisuus alan innovatiivisille toimijoille. Proxion on päättänyt kiihdyttää kansainvälistymistään yhdessä Relesoft Oy:n kanssa. Tavoitteenamme on auttaa teollisuutta ja rautateiden infranhaltijoita turvallisemman, tehokkaammin toimivan ja älykkäämmän yhteentoimivan rataverkon rakentamisessa.

Proxionin asiantuntijuus on Euroopassa tunnustettua ja Relesoft Oy on implementoinut uusimmat yhteiseurooppalaiset määrittelyt osaksi teknologisia tuotteita. Yhdessä pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin sovittaa nykyinen ja tuleva teknologia modulaariseksi kokonaisuudeksi. EULYNX on asetinlaitteiden eri rajapintojen standardointiin tähtäävä hanke, joka alkoi vuonna 2014. Perustajina määrittelyprojektilla on 13 eurooppalaista rataverkon haltijaa Deutche Bahnin johdolla. Relesoftin teknologia yhdessä Proxionin tuottamien palveluiden kanssa tarjoaa asiakkaille ympäri Eurooppaa mahdollisuuden tehokkaampaan  EULYNXin hyödyntämiseen ja ETCS-määrittelyihin turvalaitesuunnittelussa ja turvalaitehankkeiden toteutuksessa.

“Proxionilla on hyvät mahdollisuudet kasvattaa viennistä tulevaa liikevaihtoaan teknologian ja palveluiden rajapinnassa. Markkinassa ovat perinteisesti toimineet suuret turvalaitetoimittajat. Tilanne on nyt muuttumassa, kun avoimet ERTMS-määrittelyt ja EULYNX-rajapintamäärittely mahdollistavat uusien toimijoiden ja järjestelmien markkinoille pääsyn. Me olemme päättäneet olla yksi näistä”, sanoo Lauri Aarnio, Proxionin Rautatieteknologiat-yksikön johtaja.

Käytännön tasolla kansainvälistyminen on helpointa aloittaa yksityisten ratapihojen turvajärjestelyistä sekä RCA-arkkitehtuurin mukaiseen suunnitteluun ja testaukseen liittyvistä palveluista. Relesoft Oy:n RELYNX RCA TEST CENTER tulee toimimaan palvelumyynnin alustana testaus- ja simulointipalveluissa.

Rautateiden muutos digitaaliseen turvalaiteteknologiaan on suurin disruptio, mitä rautateillä on tapahtunut kymmeniin vuosiin. Proxionin ketterä toimintamalli ja vahva tekninen osaaminen yhdessä Relesoftin teknologian kanssa avaa mahdollisuuksia ulottaa digitalisaatio kustannustehokkaasti myös yksityisille rataverkoille.

“Meille yhteistyö suomalaisen arvostetun ja aktiivisen rautateiden asiantuntija- ja teknologiatoimijan kanssa on luonteva askel kiihdyttää kansainvälistymispyrkimyksiä. Pieneltä kotimarkkinalta yhdessä ponnistaminen on helpompaa.”, sanoo Markus Melander, Relesoftin hallituksen puheenjohtaja.

Artikkeli on julkaistu Proxionin websivuilla ja voit lukea sen tästä.

Lisätietoja

Lauri Aarnio
Yksikönjohtaja
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542

Markus Melander
Hallituksen puheenjohtaja
Relesoft Oy
markus.melander@relesoft.io
0405729367


ITS European Congress Lisbon

ITS Eurooppa kongressi Lissabonissa

ITS: The Game Changer

ERTICO - ITS Europe ja Lissabonin kaupunki isännöivät viidettätoista ITS:n Euroopan kongressia Lissabonissa, Portugalissa 22.-24.5.2023. Tapahtuma järjestetään Lissabonin kongressikeskuksessa.

Venue Front Lisbon Congress Center

Teknologian kehityksen sekä sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien tarpeiden vauhdittama älykkäiden liikennejärjestelmien kehityksen nopeus ja laajuus ovat ennennäkemättömiä. ITS on jo tehnyt liikenteestä paljon tehokkaampaa, kysyntään vastaavaa ja turvallisempaa. Tapahtuman slogan "The Game Changer", kuvaa käsillä olevaa muutosta älykkäässä liikenteessä, joka tulee jatkossakin muuttamaan liikenteen pelikenttää - ja meitä.
ITS European Congress on vuosittainen konferenssi, joka keskittyy älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) kehittämiseen Euroopassa.

Suomi on edustettuna Pohjoismaisessa Nordic+ paviljongissa yhdessä Pohjoismaiden ja Baltian ITS kumppaneiden kanssa. Suomesta on hyvä edustus yrityksiä ja julkisen sektorin aktiivisia ITS alan toimijoita esittelemässä palveluja ja verkostoitumassa kansainvälisesti.

Kongressissa käsitellään laaja-alaisesti erilaisia aiheita, kuten älykkäitä liikennejärjestelmiä, liikenteen automatisointia, kestävää liikennettä, kaupunkien liikkuvuutta ja tietoliikennetekniikkaa.
Kongressiin odotetaan yli 2000 alan ammattilaista, tutkijaa ja johtajaa ympäri Eurooppaa ja muualta maailmasta. Tapahtuma tarjoaa tilaisuuden verkostoitua, jakaa ajatuksia ja oppia uutta alan johtavilta asiantuntijoilta.

Kongressissa järjestetään erilaisia näyttelyitä, demoja ja paneelikeskusteluja, joissa esitellään uusia teknologioita, ratkaisuja ja palveluita älykkään liikenteen alalla. Tapahtuma on erinomainen tilaisuus pysyä ajan tasalla älykkään liikenteen uusimmista kehityksistä ja tutustua alan edelläkävijöihin.

Kongressin teemat:

  • Yhteistyössä tapahtuva, yhdistetty ja automatisoitu liikkuvuus
  • Uudet liikkuvuuspalvelut
  • Rahti ja logistiikka
  • Digitalisaatio ja datan arvoketju
  • Tulevaisuuden liikenteenhallinta

Katso kongressin ohjelma tästä.

Varmista itsellesi liput ITS European Congress 2023 -kongressiin tästä.

Katso kongressin pohjakartta näytteilleasettajista tästä.

Lue kongressista viimeisimmät uutiset tästä. 

ITS European Congress Lisbon 2023 -tapahtuma tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saada näkyvyyttä, verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa, jakaa tietämystään alalta, saada uutta tietoa alan kehityksestä, oppia uutta ja kehittää omaa osaamistaan sekä vahvistaa brändiään alan asiantuntijana.

ERTICO - ITS

ERTICO - ITS Europe perustettiin vuonna 1991 15 alan johtajan ja Euroopan komission aloitteesta täyttämään tutkimuksen ja maanteiden liikkuvuuspalvelujen käyttöönoton välinen kuilu. Kahden viime vuosikymmenen aikana ERTICO on toteuttanut kymmeniä eurooppalaisia hankkeita, järjestänyt 38 Euroopan ja maailman ITS-kongressia, kasvanut 15:stä 120:een kumppaniin, ollut keskeisessä asemassa julkisissa kuulemisissa ja poliittisissa ohjelmissa ja luonut pitkäaikaisia suhteita keskeisiin toimijoihin Euroopassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa. ITS Finland on osa ITS Nationals verkostoa.