Earth

ITS Finlandin hallitus on valittu vuodelle 2022

ITS Finlandin syyskokous 18.11.2021 on valinnut yhdistyksen puheenjohtajan sekä hallituksen.

Hallituksen jäseninä ja varajäseninä hallituskaudella 2022 ovat edustajat ITS Finlandin avainjäsenistä, verkostojäsenistä sekä avainkumppaneista.

ITS Finlandin hallituksen puheenjohtajaksi kausille 2022 – 2023 valittiin Karri Salminen CGI Suomi Oy:sta yhdistyksen vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti.

Paljon onnea sekä lämpimästi tervetuloa mukaan hallitukseen kaikille valituille edustajille sekä puheenjohtajalle!

Avainjäsenet hallituksessa

CGI Suomi Oy Julia Heiskanen
Kristoffer Vasara (vara)

Fintraffic Oy Aapo Anderson
Janne Lautanala (vara)

Helsingin seudun liikenne (HSL) Hannu Heikkinen
Mari Flink (vara)

Ilmatieteen laitos Vesa Kurki
Jaakko Nuottokari(vara)

MaaS Global Oy Sampo Hietanen
Jarkko Jaakkola (vara)

PayIQ Oy Tuomo Parjanen
Pirkka Lankinen (vara)

Ramboll Oy Kimmo Ylisiurunen
Tomi Laine (vara)

Semel Oy Börje Nummelin
Henrik Hultin (vara)

Telia Finland Oyj Jouni Sintonen
Tapio Levä (vara)

TietoEVRY Oyj Christian Sundell
Esa Järvinen (vara)

VTT Oy Ari Aalto
Raine Hautala (vara)

Verkostojäsenet hallituksessa

ŠkodaTranstech Oy Jaakko Nousiainen
Helkama-Auto Oy Maija Koskela (vara)

Liikennevirta Oy Elias Pöyry
Tampereen yliopisto Heikki Liimatainen (vara)

Finnpilot Oy Aki Marjasvaara
Hämeen liitto Juuso Helander (vara)

Dynniq Finland Oy Tuomo Eloranta
Infotripla Oy Juha Laakso (vara)

Sweco Finland Oy Juha Inkiläinen
Helsingin kaupunki Kaisa Saario (vara)

Siemens Mobility Oy Juha Lehtonen
Cinia Oy Jussi Kiuru (vara)

RoadscannersOy Timo Saarenketo
Unikie Oy Esko Mertsalmi (vara)

WSP Finland Oy Riku Huhta
Sensible4 Oy Harri Santamala (vara)

Matkahuolto Oy Leila Lehtinen
Amazon Web Services Oy Ida Schauman (vara)

Avainkumppanit hallituksessa

Liikenne- ja viestintäministeriö Atte Riihelä
Antti Paasilehto (vara)

Tampereen kaupunki Mika Kulmala
Ari Vandell (vara)

Traficom Eetu Pilli-Sihvola
Pietari Pentinsaari (vara)

Väylävirasto Risto Murto
Jari Myllärinen (vara)


Auto maantiellä

Liikennevakuutusjärjestelmä pitää pintansa liikenteen murroksessa

Liikenneala uudistuu nyt nopeasti. Liikenne sähköistyy, digitalisoituu, automatisoituu, ja liikennevälineiden omistamiseen, vuokraamiseen ja jakamiseen syntyy uusia toimintamalleja. Tuoreen selvityksen mukaan nykyinen liikennevakuuttamisjärjestelmä on toimiva myös lähitulevaisuudessa. Liikennevälineiden teknologinen kehittyminen ja liikenteen uudet palvelut näkyvät ensisijaisesti vakuutusjärjestelmän sisällä esimerkiksi lopullisen korvausvastuun kohdentumisessa. Vahingon kärsineen osalta vakuutusturva pysyy ennallaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön Liikennealan kestävän kasvun ohjelman puitteissa selvitettiin, miten hyvin nykyinen lainsäädäntö ja liikennevakuutusjärjestelmä vastaavat kehittyvän toimintaympäristön tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena oli luoda järjestelmästä kansallinen kilpailuetu, joka mahdollistaa uusien innovaatioiden testaamisen ja varhaisen käyttöönoton Suomessa.

Uusien liikenteen palveluiden tulee voittaa käyttäjiensä luottamus, ja toimivalla vakuutusturvalla on tässä keskeinen rooli. Liikennevakuutuksesta korvataan vahingosta aiheutuneet henkilövahingot sekä ulkopuolisille aiheutuneet omaisuusvahingot. Kattavan turvan kannalta on tärkeää varmistaa, että myös muun muassa automaatiojärjestelmien aiheuttamissa liikennevahingoissa kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot pystytään korvaamaan yhtä tehokkaasti kuin ennenkin.

Tällä hetkellä lainsäädännöllinen painopiste on siinä, miten poistetaan teknologisen kehityksen esteitä ja miten automaatio jalkautetaan liikenteen sekaan. Tulevaisuudessa liikenteen automaation osalta on ratkaistava myös vastuukysymyksiä: mitä sääntöjä sovelletaan, kun automaatiojärjestelmä ohjaa kulkuneuvoa ja on osallisena liikennevahingossa? Selvityksessä todettiin, että ajamisen automaatioon liittyvissä kokeiluissa liikennevakuuttaminen toimii jo nykyisellään toivotulla tavalla. Sen sijaan pohdintaa herätti se, millaiset valmiudet vakuutusyhtiöillä on vahinkotapauksissa vastaanottaa ja tulkita ajamisen automaatiojärjestelmien tuottamaa dataa tulevaisuudessa.

Liikennevakuutusjärjestelmän sisäisten mekanismien, kuten vastuukysymysten, lisäksi selvityksessä tarkasteltiin myös järjestelmän rajoja koskevia kysymyksiä, kuten matkaketjujen vakuuttamista sekä uusien sähköisten liikkumisvälineiden, kuten sähköpotkulautojen, roolia liikennevakuuttamisessa.  Koska nämä uudet tuotteet ja palvelut jäävät pakollisen liikennevakuutusjärjestelmän ulkopuolelle, tulisi vahinkoihin varautua vapaaehtoisella vakuutuksella.

Liikennevakuutusjärjestelmän soveltuvuutta tulevaisuuden liikenteeseen tutkittiin myös vakuutusvelvollisuuden piiriin kuuluvilla esimerkeillä, kuten ajoneuvojen yhteiskäyttöpalvelut ja yksityishenkilöiden välinen ajoneuvon vertaisvuokraus. Näiden kohdalla havaitut kehityskohteet liittyvät etenkin mahdollisten bonusmenetysten kohdistumiseen, vapaaehtoisiin lisäturviin sekä ajoneuvorekisterin käyttötietoluokitteluihin.

Nykyinen liikennevakuuttamisjärjestelmä osoitti toimivuutensa lähitulevaisuudessa käyttöön tulevien uusien palveluiden ja liikennevälineiden osalta. Niiden sujuva käyttö osana muuta liikennettä vaatii kuitenkin kehitystyötä eri toimijoiden välillä muun muassa vapaaehtoisen vakuutusturvan ja rekisterijärjestelmien osalta. Liikennevakuuttamisen tulevaisuusfoorumi kokoontuu jatkossa vuosittain vaihtamaan ajatuksia liikenteen uusista trendeistä ja pyrkii siten varmistamaan, että suomalainen liikennevakuutusjärjestelmä on ajan hermolla tai jopa aikaansa edellä.

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä.


Lisätiedot:

Lakimies Minna Anttonen, p. 040 922 5526

Vakuutuspäällikkö Lauri Linna, p. 040 450 4591

Teknologiapäällikkö Tapio Koisaari, p. 040 450 4782

Johtaja Janne Jumppanen, p. 040 450 4543

Viestintä, p. 040 450 4700

Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Liikennevakuutus on lakisääteinen ja pakollinen vakuutus.  Liikennevakuutuksesta korvataan liikennevahingosta aiheutuneet henkilövahingot sekä ulkopuolisille aiheutuneet omaisuusvahingot. Henkilövahingot korvataan myös liikennevahingon aiheuttaneelle osapuolelle.

Liikennevakuutuskeskus turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.


Nainen Helsingissä

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma edistämään innovaatioita ja kansainvälistymistä

Tulevaisuuden liikennejärjestelmää rakennetaan parhaillaan. Kaikissa maailman maissa ja kaupungeissa suunnitellaan ja rakennetaan uusia liikkumisen ratkaisuja. Samanaikaisesti yritykset kehittävät uusia datapohjaisia liikkumisen ja kuljettamisen palveluja, käyttövoimaratkaisuja, algoritmeja, teknologioita ja liiketoimintamalleja. Liikennesektorista on tullut erittäin mielenkiintoinen toimiala, jossa on runsaasti kysyntää suomalaiselle osaamiselle.

Älykäs ja kestävä liikennejärjestelmä sisältää uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaikilla tasoilla ja läpi koko järjestelmän. Perinteisesti suurimmat liiketoiminta-alueet ovat löytyneet järjestelmän kapasiteettia lisäävistä ratkaisuista, mutta yhteiskunnalliset tavoitteet yhdessä digitalisaation kanssa ovat muokkaamassa koko liikennesektoria. Nyt kasvussa ovat erityisesti tehokkuutta ja kestävyyttä edistävät ratkaisut, joissa keskiössä on digitaalinen uudistuminen, vihreä siirtymä sekä käyttäjälähtöiset innovaatiot. Käyttäjälähtöisyys on älykkään liikennejärjestelmän tärkein lähtökohta, kestävyys on sen tärkein päämäärä ja digitalisaatio on sen tärkein rakennuselementti.

Suomessa liikenteen digitalisoitumisen parissa työskentelee jo satoja yrityksiä, joista suurimmat ovat globaaleja pörssiyhtiöitä ja pienimmät alaa disruptoivia startup -yrityksiä. Osa yrityksistä on erikoistunut uusien kuluttajille suunnattavien palvelujen toteuttamiseen ja osa laajemmin koko liikennejärjestelmän digitalisoimiseen. Suomalainen osaaminen digitalisaation saralla on maailman kärkeä ja digitaalinen infra on osoittautunut kansainvälisessä vertailussa erittäin kilpailukykyiseksi. Suomi onkin erinomaisesti asemoitunut suhteessa uudistuviin liikenteen markkinoihin.

Suomen tulevaisuuden kannalta liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamistakin tärkeämpänä voitaneen pitää elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Mietittäessä niitä aloja, joilla Suomeen saadaan uusia kasvuyrityksiä ja uusia työpaikkoja, liikenteen digitalisaatio on varmasti yksi potentiaalisimmista aloista. Liikenteen toimialalle ollaan liikennealan kestävän kasvun ohjelmassa rakentamassa professori Mariana Mazzucaton peräänkuuluttamaa ekosysteemi -ajattelua, jossa yhdistyvät valtion, kaupunkien, tutkimuslaitosten ja yritysten intressit. Ensimmäiset ekosysteemirakenteet ovat jo toiminnassa, ja uusia rakennetaan aktiivisesti alan toimijoiden kesken.

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma on julkaistu

Liikennealan vientivetoisen kasvun edistäminen on yksi ITS Finlandin tämän vuoden painopistealueista. Keskeisinä työkaluina ovat tänään julkaistut ”Liikennealan kestävän kasvun ohjelma 2021-2023” ja ”Liikennealan pelikirja” sekä tiivistyvä kansainvälinen yhteistyö ITS Nationals ja erityisesti ITS Nordics+ toimijoiden kesken. Lue lisää Liikennealan kestävän kasvun ohjelmasta Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta.

Omasta puolestamme toivotamme kaikki toimijat mukaan kasvuohjelmatyöhön ja myös verkostomme muuhun monipuoliseen tekemiseen. Tästä on erinomaisen hienoa jatkaa hyvin ansaittujen kesälomien jälkeen.


ITS Finlandin Kevätseminaari järjestettiin 22.4.2021

ITS Finlandin Kevätseminaari kokosi huhtikuussa noin 200 osallistujaa liikenteen ja logistiikan toimialalta kuulemaan älykkään ja kestävän liikenteen verkoston ajankohtaisimmista teemoista iltapäivän kestäneeseen virtuaaliseminaariin.   

Kasvu ja vienti ovat viitoittaneet ITS Finlandin parasta aikaa päivittyvän Liikennealan kansallisen kasvuohjelman suuntaa kevään ajan, ja aihe valikoitui myös Kevätseminaarin teemaksi. Suomalainen alan osaaminen ja ammattitaito ovat maailman mittakaavassa ensiluokkaista ja yritysten viennilliset onnistumiset sekä kansainvälisesti kasvavat verkostot hyödyttävät kaikkia alan toimijoita. Kevätseminaari tarjoili kuulijoilleen sekä hienoja kasvutarinoita verkostomme yrityksistä että työkaluja, jotka ovat avuksi vienti- ja kasvutavoitteiden saavuttamisessa. 

Eväitä kansainvälistymiseen yritysten tarinoista 

Solitan kansainvälisen kasvutarinan kärki tiivistyi tiukkaan fokukseen: data ja teknologiset kyvykkyydet ovat yrityksen kansainvälistymisstrategian keskiössä. Suomalainen osaaminen erityisesti pilvinatiiveissa dataratkaisuissa on hyvässä maineessa ja avaa ovia maailmalla. Referenssejäkin tarvitaan ja onnistunut yhteistyö pohjoismaisten suuryritysten kanssa antaa uskottavuutta kansainvälisemmillekin markkinoille. Paketoidut ja tuotteistetut ratkaisut puhuttelevat Euroopan markkinoilla ja osaamisen vienti paikallisia kouluttamalla varmistaa viennin muuntumisen kasvuksi kohdemarkkinassa. 

Siemens Mobilityn esityksessä kuultiin esimerkkejä siitä, kuinka kansainvälinen suuryritys voi tarjota väylän alan muiden toimijoiden kansainvälistymiselle kumppanuuksien kautta. Yrityksen teknologiat auttavat myös muita kotimaisia toimijoita tehostamaan toimintaansa pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa. Siemens toimii myös start-upeja rahoittavan Next47-pääomasijoitusyhtiön taustalla, jonka kautta mukaan valitut yritykset saavat rahoituksen lisäksi pääsyn Siemensin globaaliin verkostoon.  

Suomalainen sähköisen liikenteen osaaminen on kysyttyä myös latausratkaisuissa – siitä kertoo Kempowerin kansainvälinen kasvu. Yrityksellä on korkealle tähtäävät kasvutavoitteet Euroopan markkinoille ja useaan maahan on jo jalkauduttu. Kasvu on lähtenyt liikkeelle paikallisista pilottihankkeista – yrityksen maineen kiirimistä ovat vauhdittaneet onnistuneiden hankkeiden lisäksi näkyvyys lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Viestinnässä on voimaa ja Kempowerin esimerkki kertoo siitä, kuinka tarina laadusta ja osaamisesta voi lähteä leviämään ja poikia sitä kautta kasvua.  

 Liikennealan kestävän kasvun ohjelma asettaa kasvutavoitteet korkealle 

Liikennealan kestävän kasvun ohjelman tavoite on kunnianhimoinen: vuoteen 2025 mennessä liikennealalla tulisi toimia 5 – 7 uutta kansainvälistä ekosysteemiä ja alalla työskentelevien määrän tulisi kasvaa 10 000 tekijällä. Yritysten rooli onnistumisessa on merkittävä ja sitä tukee alan innovaatioita mahdollistava regulaatio sekä investointien kohdistuminen alan yrityksille. Yhtenä käytännön mahdollistajana tällä saralla toimii Business Finland, jonka älykkään liikenteen sekä energia-alan ohjelmat tukevat yrityksiä sekä rahoituksen että verkostojen ja ekosysteemien näkökulmasta. Jo nyt akkuteollisuuden alalla toimii yli 10 elinvoimaista ja kansainvälistä ekosysteemiä.  

Kaupungeilla ja valtiolla on rooli yritysten kasvun mahdollistajana. Pilotit ja kokeilut toimivat lähtölaukauksena innovaatioille sekä uusien liikkumisratkaisuiden pääsylle markkinaan, mutta vähintään yhtä tärkeää on löytää keinot toimivien mallien skaalautumiselle sekä tiedon jakamisen että investointikyvykkyyden kautta.  

Suomella on vahva brändi älykkään liikenteen osaajana ja meneillään olevan liikkumisen murroksen myötä suomalaiselle osaamiselle on näkyvissä uusia markkinoita. Brändityö edistyy myös kasvuohjelman puitteissa kansainvälisiä ITS-verkostoja hyödyntäen.  

Olitko jo kuullut Team Finlandista? 

Verkostoja kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille tarjoaa Suomessa myös Team Finland. Juha Markkasen, Ulkoministeriö, esityksessä kuultiin kattava lista tahoista, joihin yritykset voivat olla yhteydessä niin omissa kotikunnissa kuin kohdemaan suurlähetystöissä ja kunniakonsulaateissa. Laajalle levittäytynyt Team Finland on olemassa yrityksiä varten ja tukee vientikohdemaan markkinan analysoinnissa, oikeiden verkostojen ja yhteistyötahojen löytämisessä sekä konkreettisten liiketoimintamahdollisuuksien löytymisessä.  

Kevätseminaarin tallenne on katsottavissa ITS Finlandin Youtubessa – kiitos puhujille, panelisteille ja osallistujille hienosta tapahtumasta. Toivottavasti seuraavan kerran tapaamme jo kasvotusten! 


Uskallus ja yhteistyö kuuluivat Väylät ja liikenne -päivillä

Väylät ja liikenne -tapahtuma kokosi noin 600 liikennealan vaikuttajaa, asiantuntijaa ja päättäjää virtuaalisesti Tampere-talolle kuulemaan ja keskustelemaan alan ajankohtaisimmista teemoista.  

Kaksipäiväisessä tapahtumassa tarkasteltiin liikennejärjestelmän kokonaiskuvan kehittymistä, liikennealan osaamista, tieliikenteen digitalisaatiota ja vihreää siirtymää, ilmastotavoitteita, turvallisuutta ja esteettömyyttä sekä 2020-luvun ajankohtaisia teemoja koronakriisin vaikutuksista ajankohtaisimpiin hankkeisiin ja investointeihin.  

Mikäli Väylät ja liikenne -päiviltä jäi mieleen jatkokysymyksiä esitysten osalta, niin kaikki esitysten pitäjät ja sessioiden puheenjohtajat löytyvät linkin takaa: https://vaylat-liikenne.fi/luennoitsijat/. 

Liikennejärjestelmän uudistuminen on jo käynnissä 

Ympäristön muutos ja tarve toimia olivat keskeisiä viestejä tapahtuman aikana kuulluissa esityksissä. Ilmastokriisi sekä koronakriisin liikkeelle laittamat muutokset ihmisten käyttäytymisessä vaativat liikkumisen suunnittelulta entistä enemmän ennakointia ja eteenpäin katsovaa vahvaa visiota. Reagointi johtaa lyhyen tähtäimen erävoittoihin, mutta ei vie kehitystä kohti elpymistä ja kasvua 

Työkaluja on tarjolla: 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma luo pitkän aikavälin kehitykselle puitteet, joissa poliittinen päätöksenteko yhdistyy kestävän liikenteen palveluita ja ratkaisuja tuottavien yritysten sekä hankinnoista vastaavien julkisten tahojen yhteiseksi tietä viitoittavaksi työkaluksi ensimmäistä kertaa Suomen historiassa. Teknologian kehitys ja tutkimus tarjoavat ennennäkemättömät mahdollisuudet kestävän liikennejärjestelmän saavuttamisessa. Suomalainen osaaminen liikenneinfran ja ajoneuvojen sähköistymisessä on maailman kärkeä, kuin myös tietotaitomme kyberturvallisuuden saralla.  

Väylät ja liikenne -päivien esitykset osoittivat, että näkemyksellisyyttä ja osaamista löytyy – seuraava askel on uskallus toimia ja löytää ne yhteistyön mallit, jotka johtavat kestävän liikennejärjestelmän pitkän tähtäimen kehitykseen ja kasvuun.   

Tieyhdistys onnistui tapahtuman järjestämisessä erittäin hienosti. Sessiot olivat mielenkiintoisia ja keskustelua syntyi yllättävänkin runsaasti. Kaiken kaikkiaan virtuaaliseksi tapahtumaksi mainio kokonaisuus, mutta nettilinjoilla hiipi kuitenkin mieleen toive, että seuraavalla kerralla päästään kaikki ihan paikan päälle. 


Vipuvartta veturiyrityksistä ja miljardikasvua kasvumoottoreista

Business Finland on julkaissut vuoden 2020 nimitykset uusista kasvumoottori- ja veturiyrityksistä.

Veturiyrityksiä koskeva haastekilpailu käynnistyi vuoden 2020 alussa ja Business Finland on lupautunut rahoittamaan haastekilpailun voittajaprojekteja yhteensä 60 miljoonalla eurolla. Uusin veturiyrityksiä koskeva kilpailu avattiin marraskuussa 2020 ja sen lopputuloksena valittiin mukaan kolme uutta veturityritystä: ABB, KONE ja Sandvik. 

Kasvumoottorikilpailutus järjestettiin tänä vuonna kolmatta kertaa ja tulevina vuosina miljardikasvua odotetaan autonomisesta liikenteestä, digitaalisista alustoista ja muovin poistamisesta vesistöistä. Pääomalainakilpailutuksessa valittiin jatkoon neljä yritystä: Family in Music, Lamor, Unikie ja Vaadin. Valitutalustayhtiöt toimivat kasvun mahdollistavina avainyrityksinä, joiden ympärille muut toimijat voivat rakentaa uutta liiketoimintaansa osana laajempaa ekosysteemiä.

Älykäs ja kestävä liikenne on laajalti edustettuna vuoden 2020 valinnoissa veturi- ja kasvumoottoriyrityksiksi. Valituista yrityksistä KONE ja Unikie edustavat ITS Finlandin jäsenistöä ja edistävät molemmat hankkeissaan ekosysteemistä kehittämistä älykkään ja kestävän liikenteen ja liikkumisen saralla.

KONE tutkii ja kehittää kestävän kehityksen mukaisia, joustavia ja inklusiivisia kaupunkiympäristöjä

KONEen uuden tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena on luoda kestävän kehityksen mukaisia, ihmisten sujuvaa ja turvallista liikkumista tukevia ratkaisuja kaupunkiympäristöihin. Hankkeessa ratkotaan kaupungistumisen ekologisia, sosiaalisia sekä taloudellisia haasteita ja mahdollisuuksia yhteistyössä ekosysteemiverkoston kanssa.

Hankkeen avulla KONE tulee yhdessä ekosysteemiverkostonsa kanssa laajentamaan tutkimus- ja kehitystyötä ja innovaatiotoimintoja Suomessa. Innovaatioihin panostaminen tukee suomalaisten tutkimusinstituuttien kilpailukykyä ja koko tutkimusalaa, ja se tarjoaa mahdollisuuksia olemassa oleville yrityksille ja uusille start-upeille.

KONEen ratkaisut myös tukevat hallituksen tavoitteita tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Globaalisti skaalautuvien ratkaisujen avulla kaupunkiympäristöistä voidaan tehdä kestävän kehityksen mukaisia, joustavia ja inklusiivisia. Suomen tehokkaat teolliset ja tutkimukselliset ekosysteemit antavat erinomaisen pohjan näiden tavoitteiden saavuttamiselle.

Unikie rakentaa kansainvälisesti merkittävän ajoneuvoteollisuuden ja tietoliikennealan ohjelmistoteknologiakeskittymän Suomeen

Ohjelmistoteknologiayritys Unikie rakentaa itseohjautuvien ajoneuvojen teknologiakeskittymää Suomeen. Hankkeen tavoitteena on edistää älykkäiden koneiden ja autoteollisuuden alueiden yhteistä kehitystä ja maksimoida Suomalaisen teollisuuden kilpailukyky kansainvälisesti näillä alueilla.

Kasvumoottorihankkeessa Unikie toimii alustayhtiönä PAVEF (Platform for Autonomous Vehicles Ecosystem Finland) -ekosysteemin rakentamisessa Suomeen. Ekosysteemin tarkoituksena on mahdollistaa laajamittainen itseohjautuvien ajoneuvojen teknologian tutkimus, kehitys ja toimittaminen kansainvälisille asiakkaille.

Onnea hienosta suoriutumisesta kaikille valituille veturiyrityksille ja kasvumoottoreille!

Lue lisää Veturiyritys-haastekilpailusta Business Finlandin sivuilta ja KONEen hankkeesta lehdistötiedotteesta sekä kasvumoottorikilpailituksesta ja Unikien ekosysteemistä Business Finlandin sivuilta.


Kohti älykästä, kestävää ja koronatonta liikennettä

”Yhteinen eurooppalainen vihreä siirtymä on meidän etumme. Suomalaisilla yrityksillä on monia vihreän talouden innovaatiota, jotka tarvitsevat demo- ja pilotti sekä testisalustoja päästäkseen markkinoille. Laajalla yhteistyöllä yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kesken sekä vahvistamalla yhteistä tutkimusinfrastruktuuria pystymme saamaan parhaan hyödyn maailman kasvavista markkinoista. Kasvupotentiaalia on sekä teollisuudessa että palveluissa. 

Meillä on nyt poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus edistää Suomen houkuttelevuutta investointikohteena, työnteon, elämisen, perheellistymisen ja yrittämisen paikkana. Ei ole liioittelua sanoa, että Suomesta voi tulla yhtä houkutteleva tutkimus- ja innovaatioympäristö kuin Kalifornian Piilaakso Yhdysvalloissa on ollut menneinä vuosikymmeninä.” 

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen eduskunnassa 1.12.2020 

 

Vuosi 2020 alkaa olla loppusuoralla ja jää varmasti mieleen yhtenä ikimuistoisimmista ja kenties epävarmimmista. Koronavuosi on vaikuttanut kansalaisiin, alueisiin, yrityksiin ja valtioihin vahvemmin kuin mikään yksittäinen tapahtuma koskaan ennen ja vaikutukset ovat jakaantuneet epätasaisesti 

Tilanteen korjaamiseksi on eri puolella käynnistetty ennen näkemättömän laajat toimet koronaelvytyksen nimissä. Euroopassa puhutaan sadoista miljardeista ja maailmalla tuhansista miljardeista. Suomi on onnistunut poikkeuksellisen hyvin koronaviruksen torjunnassa, seuraavaksi pitäisi pärjätä yhtä hyvin kilpailussa elvytysmiljardeista. 

ITS Finlandin vuosi 2020 oli yhtä lailla muutosten vuosi. Tiimimme koko tuplaantui syksyn aikana saatuamme vahvistuksiksi Eemil Rauman liikenteen kiertotalous -yhteistyöhankkeen myötä sekä Sanni Remosen markkinoinnin ja viestinnän tehtäviin. Etätyöskentelyyn painottuneen arjen täyttivät ohjelmatyö liikennealan kansallisen kasvuohjelman puitteissa sekä osallistuminen useisiin alan projektien ohjausryhmiin. Myös tapahtumille ja kansainväliselle yhteistyölle löydettiin uudet uomat poikkeuksellisen vuoden aikana.  

Alle olemme koonneet lyhyen yhteenvedon vuoden tapahtumista. Lisäksi olemme antaneet vuoden aikana lukuisia lausuntoja, joihin voi tutustua ITS Finlandin ajankohtaista-sivuilla sekä aktivoituneet somessa – seuraathan jo ITS Finlandia LinkedInissä! 

Kasvuohjelman päivitystyö suuntaa liikenteen toimialan tavoitteita kestävään kasvuun 

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma on liikenteen toimialan yhteinen työkalu vientivetoisen kasvun aikaansaamiseksi. Ohjelmaa päivitetään parhaillaan kestävän kasvun ohjelmaksi ja se on TEM:n toimesta laitettu lausuntopalveluun kaikkien halukkaiden kommentoitavaksi. Kasvuohjelmatyötä on viety sitkeästi eteenpäin koronasta huolimatta ja sen perusajatukselle ja tavoitemaailmalle uusien innovaatioiden, kasvuyritysten ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi on nyt todellakin tarvetta 

Kasvuohjelman puitteissa järjestetyssä ”Kestävää liiketoimintaa liikenteestä – virtuaalisessa Kasvufoorumissa saimme erinomaisen näytteen suomalaisesta osaamisesta. Myös ohjelman puitteissa tuotettu Future Mobility Finland -sivusto on saatu aktiivikäyttöön ja alan toimijat ovat lähteneet siihen hienosti mukaan. Sivustosta tuli erittäin hyvä kokonaisuus ja ne toimivat koko alan näyteikkunana kansainvälisille kumppaneille. 

Liikenteen kiertotalous –hanke käynnistyi syyskuussa 

Aloitimme syksyllä myös kunnianhimoisen ”Liikenteen kiertotalous” -hankkeen yhdessä Sitran, Smart & Clean -säätiön sekä Helsingin, Vantaan, Turun, Tampereen, Oulun ja Lahden kaupunkien kanssa. Hankkeessa rakennetaan yhteistä näkemystä liikenteen kiertotalouden mahdollisuuksista resurssien viisaammasta käytöstä sekä korostetaan asioiden toteutusta erityisesti vaikuttavuuden näkökulmasta. Kansallisen yhteistyön lisäksi haemme aktiivisesti pohjoismaista yhteistyötä kestävien ratkaisujen ja pohjoismaisen kestävän ja älykkään liikkumisen brändin rakentamiseksi. Hankkeen vetäjänä aloitti syyskuussa ympäristöekonomisti Eemil Rauma. 

Yhdistys järjesti vuoden aikana kolme laajaa virtuaaliseminaaria, joissa käsiteltiin liikenteen digitalisoitumisen markkinaa eri kulmista – erityisen paljon käytimme aikaa liikennealan ekosysteemikehityksen esittelyyn eri näkökulmista.  

ITS Finlandin tapahtumat tavoittivat vuoden aikana usean tuhatta kävijää ja kuulijaa 

Kevätseminaarin jouduimme huhtikuussa perumaan, mutta jo kesäkuussa järjestimme yhdessä Business Finlandin, Väyläviraston, Traficomin, sekä Helsingin ja Tampereen kaupunkien kanssa kansainvälisen “Green and Smart Recovery – Mobility 2.0” virtuaalikongressin, johon osallistui noin 1 000 vierasta. Toteutimme sen yhteydessä myös tiettävästi maailman ensimmäisen liikennealan 3D virtuaaliEXPO:n kahdenkymmenen yrityskumppanin kanssa. Myös perinteinen syysseminaarimme keskittyi ekosysteemiseen ajatteluun ja ministeri Harakan avauksen jälkeen kuulimme monipuolisen kattauksen ekosysteemikehitystä niin raiteilta, mereltä, autoteollisuudesta kuin kaupunkiliikkumisestakin. Oulun autoteollisuusklusteri onkin jo ottanut kiinni ministeri Vanhasen ajatuksesta Piilaakson siirtämisestä Suomeen, tai päinvastoin.  

Omien tilaisuuksien lisäksi osallistuimme useiden virtuaalitilaisuuksien järjestämiseen yhdessä jäsenien ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä osallistuimme puhujana useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tilaisuuksiin 

Alan näkyvyyttä ja yrityksiä tuotiin esille mm. osallistumalla KasvuOpen -ohjelman ”Tulevaisuuden kaupunki ja liikkuminen kasvupolku” -osion toteuttamiseen. Olimme aktiivisesti mukana myös tukemassa LVM:n MASS 2020 -Virtual Workshop and Showroom -tilaisuuden toteuttamista. 

Vaikuttamistyö jatkui aktiivisena poikkeusoloista huolimatta 

Työtä on tehty myös useiden alan projektien ohjausryhmissä, mm. MaaS Digiboksi, Jätkäsaari Smart Mobility, Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissaTransdigi, ja CitiCAP -hankkeissa. Lisäksi olemme aktiivisesti osallistuneet liikennemarkkinoista käytävään keskusteluun sekä älykkään liikenteen näkökulmien esiintuontiin eri foorumeilla ja kuulemistilaisuuksissa. Suurina kokonaisuuksina mm. kestävä elvytys, Liikenne 12 –suunnitelman valmistelu,fossiilittoman liikenteen työryhmä ja toimialan tiekarttatyö. 

Aktiivinen työskentely alan kehittämisen eteen on huomattu myös muualla ja uusia jäseniä liittyikin vuoden aikana seitsemän yritystä edustaen laajalti eri älykkään liikenteen tulokulmia: Robots Experts Finland OyPRO-Keskus OyVarala Engineering OyAwake.aiParktech Finland OyTaksikuutio Oy ja Kone Oyj. 

Kansainvälinen yhteistyö on ollut erityisen aktiivista Nordic+ yhteisössä 

Ensi vuoden yhdeksi painoalueeksi toimintasuunnitelmassa nostettu kansainvälisen yhteistyön lisääminen oli tänä vuonna hieman haastavampaa. Tänä vuonna kaikenlainen kansainvälinen yhteistyö on ollut haastavampaa ja kaikki alan keskeiset tapahtumat joko peruttiin tai siirrettiin virtuaalisiksi. Olemme jatkaneet aktiivista yhteistyötä ITS Nordic+ toimijoiden kanssa sekä NOMAD -hankkeessa että yhteisen tekemisen suunnittelussa. Nyt katseet kohdistuvat jo ITS World -kongressiin 11.-15.10.2021.  

Kuulumme myös Erticon yhteydessä toimivaan verkostoon Network of the National ITS Associations (NITS), jossa Laura on mukana Coordination Committeen jäseneVerkostoa kannattaa käyttää hyväkseen. 

Seuraa ja ole mukana ITS Finlandin markkinoinnissa ja viestinnässä

Loppuvuodesta saimme lisävoimia myös viestinnän, markkinoinnin ja tapahtumien toteuttamiseen, kun Sanni Remonen otti nuo teemat vastuulleen lokakuun alusta. Olemme jo aloittaneet viestinnän kehittämisen uutiskirjeen ja nettisivujemme sekä myös somekanaviemme osalta. Kannustamme seuraamaan ITS Finlandia myös somessa ja tuomaan omia uutisia ja tapahtumia mukaan.  

Hyvää joulun odotusta ja iloista uutta vuotta!

Toivotamme kaikille oikein rentouttavaa joulunaikaa ja menestyksekästä uutta vuotta 2021! 

Joulukorttirahat olemme lahjoittaneet Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä Joulumieli -keräykseen.

Laura, Sanni, Eemil & Marko 


EU:n kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia on julkaistu

Euroopan komissio julkaisi 9.12.2020 odotetun kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskevan strategiansa sekä 82 aloitteesta koostuvan toimintasuunnitelman, joka ohjaa komission työtä seuraavien neljän vuoden ajan.

Strategialla luodaan perusta, joka auttaa EU:n liikennejärjestelmää toteuttamaan vihreän ja digitaalisen muutoksen ja selviytymään paremmin tulevista kriiseistä. Muutosta kuvataan perustavanlaatuiseksi ja tavoitteena on Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetettu 90 prosentin päästövähennys vuoteen 2050 mennessä. Tähän päästään älykkään, kilpailukykyisen, turvallisen, esteettömän ja kohtuuhintaisen liikennejärjestelmän avulla.

Systeemiseen muutokseen pääsemiseksi tulee komission mukaan tehdä kaikista liikennemuodoista kestäviä, tehdä kestävät vaihtoehdot laajalti saataville multimodaalissa järjestelmässä sekä asettaa oikeat insentiivit muutosta kirittämään.

Strategiassa asetetaan tavoitteet vuosille 2030, 2035 sekä 2050. Vuoden 2030 tavoitteina on mm., että Euroopan teillä on liikenteessä vähintään 30 miljoonaa päästötöntä autoa, Euroopassa on 100 ilmastoneutraalia kaupunkia, alle 500 km:n matkojen aikataulutetun joukkoliikenteen olisi oltava hiilineutraalia ja automatisoitu liikkuvuus otetaan laajasti käyttöön.

Toimet jakaantuvat kestävän, älykkään ja resilientin liikkumisen teemoihin ja niiden alla kymmeneen lippulaivakokonaisuuteen. Älykkyyden osalta tavoitteena on tehdä verkotetusta ja automatisoidusta multimodaaliliikenteestä todellisuutta esimerkiksi antamalla matkustajille mahdollisuus ostaa lippuja multimodaalimatkoihin ja mahdollistamalla rahdin siirtyminen saumattomasti eri liikennemuotojen välillä. Yhteentoimivien multimodaalien palveluiden osalta todetaan tarve oikeudelliseen kehikkoon, joka tukee multimodaalia matkatietoa, varaus- ja lipunmyyntipalveluita, samalla kun tarkastellaan välityspalveluiden tarjoajien oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lisäksi edistetään innovointia sekä datan ja tekoälyn käyttöä älykkäämmän liikkuvuuden tukemiseksi esimerkiksi antamalla täysi tuki miehittämättömien ilma-alusten käyttöönotolle ja toteuttamalla lisätoimia yhteisen eurooppalaisen liikkuvuuden data-avaruuden luomiseksi.

Strategia sisältää myös tavoitteen lisätä hiilen hinnoittelua ja tarjota käyttäjille parempia kannustimia esimerkiksi toteuttamalla kattavasti toimenpiteitä oikeudenmukaisen ja tehokkaan hinnoittelun varmistamiseksi kaikessa liikenteessä.

Aloitteita tulee siis riittämään EU-kentällä tulevina vuosina, mikä vaatii Suomelta ja suomalaisilta toimijoilta aktiivista etukäteisvaikuttamista.

EU komissio

*Kuvalähde: Euroopan komissio


ITS Finlandin Syysseminaari järjestettiin 26.11.2020

ITS Finlandin Syysseminaari kokosi marraskuun lopulla noin 200 osallistujaa liikenteen ja logistiikan toimialalta kuulemaan älykkään ja kestävän liikenteen verkoston ajankohtaisimmista teemoista iltapäivän kestäneeseen virtuaaliseminaariin.  

Syysseminaarissa kuultiin innostavia puheenvuoroja ja esityksiä yhdessä tekemisestä, ekosysteemisestä ajattelusta ja klustereiden rakentamisesta. Näistä hyvinä esimerkkeinä esillä olivat raideliikenteen ekosysteemit, KONEen People Flow -ekosysteemi, Awake.ai:n Smart Port and Shipping –ekosysteemi sekä Oulun Automotive Cluster 

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka herätteli avauspuheenvuorossaan kuulijoiden ajatuksia digitalisaation, datan ja tietoturvan näkökulmasta. Älykkäiden ja kestävien palveluiden omaksumisessa osaksi kansalaisten arkea luottamuksen synnyttäminen on keskeisessä asemassa. Kansalaisten kybertaitojen parantaminen sekä älykkäiden palveluiden tietoturvaan panostaminen vahvistavat luottamusta uusia palveluita kohtaan.  

Digivihreää tulevaisuutta rakennetaan raideliikenteen ekosysteemeissä 

Iltapäivän paneelikeskustelussa olivat esillä raideliikenteen ekosysteemit: SmartRail -ekosysteemi ja Digirata-hanke, jotka ovat molemmat hyviä esimerkkejä laaja-alaisesta yhteistyöstä niin yritysvetoisessa ekosysteemissä kuin viranomaisvetoisessa hankkeessa. VFleetcare puolestaan vie eteenpäin yritysyhteistyötä digitalisoituvan kunnossapidon saralla.  

Keskustelussa kuultiin tiiviit alustukset Škoda TranstechiltaFinraililta sekä VR Fleetcarelta raideliikenteen ekosysteemien tavoitteista ja onnistumisista. VTT kertoi puolestaan kertoi ekosysteemien orkestroinnista saaduista opeista. Yhteinen tahtotila ja luottamus sekä tekemisen konkretia ja mitattavuus nousivat tärkeiksi osaksi ekosysteemeissä toimimista. Ekosysteeminen toiminta ja yhteiskehittäminen luovat vahvat edellytykset tähdätä myös kansainvälisille markkinoille suomalaisella osaamisella. Alan digitalisoituva kansainvälinen markkina on merkittävä ja kehityshankkeet ovat myös oivia kohteita digivihreälle elvytykselle ja EU:n TKI-rahoituksen hyödyntämiselle. 

Data, ihmiset ja osaaminen yhdistyvät älykkään liikenteen uusissa ekosysteemeissä 

Virtuaaliseminaari keräsi monimuotoisen läpileikkauksen alan tuoreisiin ekosysteemeihin ja niiden toimintaan. KONEen älykkäät People Flow -ratkaisut liikuttavat ihmisiä urbaanissa ympäristössä ja KONE rakentaa ekosysteemiä tutkiakseen ja kehittääkseen kestävän kehityksen mukaisia, joustavia ja inklusiivisia kaupunkiympäristöjä. Awake.ai rakentaa ekosysteemissään turvallisempia, tehokkaampia ja kestävämpiä satamatoimintoja ja merellistä logistiikkaa datan ja tekoälyn avulla. Ekosysteeminen toiminta tuo voimaa myös Oulussa, jossa perinteisellä suomalaisella telealan osaamisella tähdätään autoalan maailmanmarkkinoille. Rima on nostettu korkealle: tavoite BusinessOulun ekosysteemillä on olla Pohjois-Euroopan yksi vahvimmista autoalan klustereista tulevaisuudessa.  

Logistiikka sähköistyy ja verkottuu 

ITS Finlandin liikenteen kiertotalouden asiantuntija Eemil Rauman esityksessä kuultiin logistiikan sähköistymisestä ja logistiikkaan vaikuttavista trendeistä.  

Verkottuminen tulee mahdollistamaan reaaliaikaiseen tietoon perustuvan logistiikan palveluketjun tulevaisuudessaKysynnän ja kulutustottumusten muuttuessa myös kaluston optimoinnin merkitys kasvaa entisestään ja resurssien jakaminen ajankohtaistuu. Vaihtoehtoisten käyttövoimien markkinan kehitystä määrittävät jatkossa regulaatio, kustannukset, yritysten ja valtioiden tavoitteet sekä ajoneuvomarkkinan kypsyminen. 

Nordic-yhteistyö tähtää liikenteen roamingiin 

Yhteistyö älykkään ja kestävän liikenteen saralla on tiivistä pohjoismaisella Nordic+-tasolla, jossa Norjan, Ruotsin, Tanskan, Islannin, Suomen ja Viron ITS-organisaatiot toimivat yhdessä  

Seminaarin viimeisenä esityksenä kuultiin terveiset MaaS-palveluiden kehittymisestä Norjassa sekä lyhyt katsaus liikenteen roamingiin tähtäävästä NOMAD-hankkeesta ITS Norwayn toiminnanjohtaja Trond Hovlandin kertomana. Hankkeella tähdätään pohjoismaisella tasolla yhteisiin standardeihin ja konsepteihin uusien palveluiden luomiseksi ja liikenteen roamingin toteutumiseksi. Yhteistyötä tehdään myös muiden eurooppalaisten hankkeiden kanssa. 

Regulaatiolla on valtava merkitys palveluiden onnistumisessa niin kansallisella kuin pohjoismaisella tasolla. Suomessa on otettu viime vuosina askelia oikeaan suuntaan palveluiden mahdollistavan datan vapauttamiseksi. Vielä kiritämme pohjoismaisia kollegoja tällä saralla.  

Yhteistyö, osaamisen kehittäminen ja mahdollistava regulaatio tiivistyivät tilaisuuden esityksissä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä onnistumisissa. Kiitos Syysseminaarin puhujille ja yleisölle hienosta tapahtumasta! 

Seminaarin nauhoite on katsottavissa ITS Finlandin Youtube-kanavalla ja esitykset tallennetaan Syysseminaarin tapahtumasivulle 


Vaikuta Liikennealan kestävän kasvun ohjelmaan

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018 – 2022 päivitetään Liikennealan kestävän kasvun ohjelmaksi, joka jatkaa Liikennealan kansallisen kasvuohjelman viitoittamalla tiellä edistäen liikenteen toimialan yritysvetoista innovaatiokehitystä, kansainvälistymistä ja kestävää kasvua

Nykyinen, vuonna 2017 valmisteltu, ohjelmakokonaisuus koostuu tavoitetta tukevista noin 30 toimenpiteestä, joilla mm. vauhditetaan osaamisen kehitystä, tiedon laajamittaista hyödyntämistä liiketoiminnan pohjana, uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen syntyä, sekä markkinareferenssien saamista julkisten hankintojen kautta. Esimerkiksi yritysten kansainvälistymistä tuetaan vahvasti Business Finlandin ”Smart Mobility Finland”-ohjelmakokonaisuuden kautta. Ohjelmassa on myös rakennettu Future Mobility Finland –sivusto, joka on liikennealan yhteinen näyteikkuna maailmalle - varmista oma mukanaolosi!

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on tavoitteena yritysten kasvun ja kansainvälistymisen laaja-alainen edistäminen sekä miljardiluokan liiketoimintaekosysteemien synnyn ja kehittymisen tukeminen. Tavoitteena on tehdä Suomesta digitalisaation edelläkävijä. Päivitetyllä Liikennealan kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan näiden tavoitteiden täytäntöönpanoa liikennesektorilla. Ohjelmalla vastataan liikenteen toimialan osalta hallitusohjelman työllisyyttä, vientiä ja vientiekosysteemien kehittämistä sekä innovatiivisten julkisten hankintojen hyödyntämistä koskeviin tavoitteisiin.

Tavoitteena uusia liiketoimintaekosysteemejä ja työpaikkoja

Liikennealan kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on ohjelman avulla synnyttää Suomeen 5 – 7 uutta aktiivista liikennealan kansainvälistä liiketoimintaekosysteemiä ja 10 000 kestävän kasvun työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Ohjelmaa päivitetään nyt vastaamaan entistä paremmin nykyisen hallitusohjelman tavoitteita sekä tukemaan toimialan kestävän kasvun ja kiertotalouden liiketoimintapotentiaalin hyödyntämistä, huomioiden mm. EU:n Green Deal-ohjelma. Tavoitteena on myös laaja kestävyyden huomioiminen, ml. sosiaalinen kestävyys, osana tavoitteistoa ja liiketoimintamallien kehittämistä.

Samoin päivitetään liikennealan ekosysteemikehitystä, josta hyvänä esimerkkinä on SmartRail-ekosysteemi, koskevat toimenpiteet. Viennin ja kansainvälisen kasvun vauhdittaminen on erityisen tärkeää muuttuneessa toimintaympäristössä. Uusien innovatiivisten palveluiden kehittyminen haastaa sekä liikennealan yrityksiä että julkisen puolen toimijoita uudistumaan ja kehittämään edelläkävijäratkaisuja maailman kasvaville markkinoille.

Kaikkiaan 21 toimenpidettä kattava tiekartta jakaantuu seuraavien kokonaisuuksien alle: 1. Toimintaympäristö kestävälle kasvulle, 2. Skaalautuvia kestäviä ratkaisuja vientimarkkinoille ja 3. Jatkuva ekosysteeminen yhteistyö.

Osallistu valmisteluun!

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma on valmisteltu Liikennealan kansallisen kasvuohjelman ohjausryhmän ohjauksessa.

Ohjelman valmistelu on ollut laaja-alaista ja avointa. Valmistelussa on hyödynnetty Liikennealan kansallisen kasvuohjelman toimeenpanossa saatuja oppeja sekä Liikennealan kansallisen kasvuohjelman työryhmää, minkä lisäksi valmistelun tueksi on järjestetty kolme laajaa sidosryhmille suunnattua teematyöpajaa sekä toteutettu toimijoiden haastatteluja.

Työ- ja elinkeinoministeriö on nyt julkaissut ohjelmaluonnoksen lausuntoja varten Lausuntopalvelu-fi -palvelussa. Lausuntoja voi antaa 31.12.2020 asti. Osallistumalla vaikutat liikennetoimialan toimintaympäristön kehitykseen! Samalla voit ilmoittautua mukaan toimenpiteiden eteenpäin vientiin.

ITS Finland koordinoi ohjelman täytäntöönpanoa ja on myös koordinoinut ohjelman päivitystyötä.

Lisätietoja saat ohjelmajohtaja Laura Eirolta, laura.eiro@its-finland.fi