Future Mobility Finland - liikennealan näyteikkunaportaali rakenteilla

Suomi on jo pitkään profiloitunut liikkumisen tulevaisuuden ratkaisujen edelläkävijämaana ja suomalaiset toimijat ovat saaneet tunnustuksia niin liikkumisen palveluiden, automaation, sähköistymisen kuin mm. älykkään kunnossapidon saralla. Myös mahdollistava hallinto ja kokeilu- ja kasvuympäristön tarjoavat kaupungit on noteerattu maailmalla.

Osana liikennealan kansallista kasvuohjelmaa pyrimme tekemään suomalaista liikennealaa ja sen osaamista kansainvälisesti entistäkin tunnetummaksi. Tämän liikennealan ”Suomi-tarinan” kertomiseksi on kasvuohjelman puitteissa päätetty perustaa yhteinen liikennetoimialan englanninkielinen portaali "Future Mobility Finland", joka toimii ulkomaisille toimijoille suomalaisen kestävän älyliikenteen käyntikorttina ja näyteikkunana sekä myös helpottaa suomalaisia toimijoita verkostoitumaan.

Tavoitteena on portaali, joka tiiviisti piirtää kokonaiskuvan suomalaisesta liikennealasta, tulevaisuuden visiosta ja ajankohtaisista asioista ja ohjaa lisätietoa hakevat eteenpäin eri organisaatioiden sivuille ja relevanttien henkilöiden pariin.

Tarkoitus on pystyä houkuttelevasti ja markkinoinnillisesti tuomaan esille Suomen yleisiä vahvuuksia ja yritysten menestystarinoita esimerkiksi eri tilaisuuksissa, kansainvälisissä konferensseissa ja vienninedistämismatkoilla ja luoda tarina siten, että kaikki toimijat voivat helposti täydentää sitä omilla viesteillään. Samalla siitä on tarkoitus tehdä korkeatasoinen markkinointityökalu myös itse kunkin arkeen Suomessa ja maailmalla.

Portaali julkaistaan helmikuussa 2020 ja se on kaikille toimijoille avoin. Nyt jokaisella liikennealan toimijalla on mahdollisuus saada tietonsa sivustolle sekä jatkossa julkaista tätä kautta kansainvälisiä uutisia ja tapahtumia. Ohjeet organisaatiosi tietojen toimittamiseen sivustolle löydät täältä.

Rakennetaan yhdessä entistäkin vahvempi Suomen liikennealan menestystarina!


Tulevaisuuden kaupunki ja liikkuminen kasvupolku®

HAKU KÄYNNISSÄ!

”Tulevaisuuden kaupunki ja liikkuminen” -kasvupolulle haku on nyt käynnissä. Mukaan voivat hakea kaikki yritykset, jotka innovoivat tuotteita ja palveluja älykkään kaupungin ja liikenteen kehittämiseksi.

Kasvu Open on valtakunnallinen yritysten sparrausohjelma, joka tarjoaa maksutonta apua liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Kasvu Open -sparraukseen osallistuu vuosittain satoja kasvuyrityksiä. Sparrausten idea on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen. Teemoja ovat esimerkiksi: yrityksen markkinointi, rahoitus, kansainvälistyminen ja ulkomaankauppa. Sparraajina toimivat vapaaehtoiset kasvun asiantuntijat.

Kaupunkien osalta haussa ovat esimerkiksi uudet älykkäät energiaratkaisut, käyttökokemusta parantavat ratkaisut, kiinteistöautomaatiot, kaupunkidata sekä kiinteistön ja infran huolto.

Liikenteen osalta haussa ovat esimerkiksi uudet liikkumisen palvelut, uudet teknologiat, toimialarajoja rikkovat yritykset, datapohjaiset innovaatiot, liikenteen uudet energiaratkaisut, sähköinen liikenne ja mittarointi/anturointi jne.

Kasvupolulle valitaan mukaan 30 suurimman kasvupotentiaalin omaavaa yritystä. Kaikille mukaan hakeneille ilmoitetaan valinnoista haun päätyttyä.

Kasvupolun parhaat etenevät valtakunnalliseen KasvuOpen finaaliin, jossa tarjolla runsaasti näkyvyyttä ja mielenkiintoisia palkintoja.Kasvu Open -kausi huipentuu Kasvu Open Karnevaaliin 28.-29.10.2020 Jyväskylässä.

Tulevaisuuden kaupunki ja liikkuminen Kasvupolulle voi hakea mukaan 11.3.2020 saakka. Hakeminen kasvupolulle oheisen linkin kautta:

https://kasvuopen.fi/kasvupolut/tulevaisuuden-kaupunki-liikkuminen-kasvupolku/


Matkahuolto ja Kyyti Group toteuttavat maailman ensimmäisen maanlaajuisen matkaketjuratkaisun

Valtakunnallinen matkustaja-, paketti- ja liikennöitsijäpalveluiden toteuttaja Matkahuolto ja Mobility-as-a-Service (MaaS) alustatoimittaja Kyyti Group ovat sopineet yhteistyöstä, jonka ansiosta Suomeen syntyy maailman ensimmäinen maanlaajuinen matkaketjuratkaisu.

Uudessa ratkaisussa kaikki liikkumisen palvelut yhdistetään käytettäväksi yhdellä helppokäyttöisellä älypuhelimen sovelluksella. Matkahuollon tarjoamassa sovelluksessa on aluksi mukana valtakunnallinen bussiliikenne ja paikallisliikennettä. Jatkossa sovellukseen lisätään myös muita liikkumisen muotoja. Palveluun voivat kuulua kaikki julkisen liikenteen palvelut (mm. metrot, bussit, junat jne) sekä yksityisten operaattorien palvelut (mm. taksit, vuokra-autot, yhteiskäyttöautot, kaupunkipyörät, sähköpotkulaudat, pysäköinti jne). Sovellus tarjoaa erilaisiin tarpeisiin useita vaihtoehtoja, joista käyttäjä valitsee tilanteeseen parhaiten sopivan. Käytettävät palvelut maksetaan suoraan sovelluksen kautta.

Matkahuolto ja Kyyti Group ovat molemmat ITS Finlandin jäseniä.

Lue koko tiedote Kyyti Groupin sivuilta.


Liikenteen ekosysteemit ja ilmastotyö ITS Finlandin vuoden 2020 painopisteissä

ITS Finlandin vuoden 2020 toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2019.

Ekosysteemien ja liikennejärjestelmän digitalisaation kehittäminen sekä ilmastotyö painopisteinä

Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on tuoda liikenteen digitalisaation koko keinovalikoima liikennejärjestelmän kehittämisen osaksi ja siten edesauttaa liikennealan kestävää kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Päätavoitteen rinnalla tavoitteena on, että liikenteen digitalisoitumisen mahdollistamilla tuotteilla ja palveluilla on merkittävä työllistävä vaikutus Suomessa. Näitä tavoitteita edistetään erityisesti liikennealan kansallisen kasvuohjelman toimeenpanotyössä, jossa panostetaan ekosysteemisen kehityksen edistämiseen, sekä osallistumalla liikenteen tulevaisuuskeskusteluun, erityisesti 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman osalta.

Liikenteen päästövähennystavoitteiden painoarvon noustessa osana kaikkea liikenteen kehittämistä, tavoitteena on aktiivisesti osallistua ilmastotyöhön sekä tuoda esille digitalisaation mahdollisuudet liikennesektorin kansallisten päästötavoitteiden saavuttamisessa. Tämä tapahtuu osallistumalla aktiivisesti fossiilittoman liikenteen työryhmään sekä toimialaa aktivoimalla. Yhdistys myös perustaa erillisen Ilmasto -työryhmän, jonka tehtävänä on älyratkaisujen inventoiminen ja vaikuttavuuden todentaminen.

Osana tavoitteiden asetantaa on tärkeää kehittää myös eri toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia.

Palvelumarkkinan edistäminen ja kansainvälinen toiminta jatkuu

Lisäksi yhdistys jatkaa työtä liikenteen palveluistumisen edistämiseksi sekä viestinnällisesti että osallistumalla aktiivisesti liikennejärjestelmän kehittämisen rahoituskeskusteluun sekä uusien rahoitusmallien innovointiin.

Kansainvälisessä yhteistyössä panostetaan erityisesti Nordic+ (Pohjoismaat ja Viro) -yhteistyöhön sekä ITS-yhdistysten verkoston parempaan hyödyntämiseen. Tärkeä yhteistyöprojekti pohjoismaisen markkinan edistämisessä on Nordic Mobility Innovation Platform, johon on saatu rahoitusta Nordic Innovationilta.

Uutta toimintaa Women in ITS -hankkeen ja ITS Factory -yhteistyön myötä

Uutena kokonaisuutena toimintaan nostetaan mukaan Women in ITS-toiminnan aktivointi, jota myös tehdään yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa.

Vuoden 2020 alusta Tampereen ITS Factorystä tulee ITS Finlandin jaos ja yhteistyötä tiivistetään mm. tapahtumien ja viestinnän osalta.

Toimintasuunnitelmaan kokonaisuudessaan voit tutustua täällä.

Hallituksen puheenjohtajan ja uusien jäsenten valinnat

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuonna 2020 Karri Salminen ja uusiksi verkostojäsenten varajäseniksi valittiin Kimmo Ylisiurunen, Infotripla, Juha Lehtonen, Siemens Mobility Oy, Timo Saarenketo, Roadscanners Oy, Stefan Bergman, Robert Bosch Oy ja Leila Lehtinen, Matkahuolto Oy.


Savonlinjan ja Bitfactorin yhteistyönä syntynyt Meejo-palvelu uudistaa bussiliikennettä

Bussiyhtiö Savonlinja lanseerasi 2.12.2019 Meejo-palvelun, joka yhdistää liikkumisen eri muodot alalle ennennäkemättömällä tavalla. Palvelun muodostavat verkkokauppa Meejo.fi ja Meejo-sovellus. Meejo-sovellus on ladattavissa ilmaiseksi sovelluskaupoista joulukuun alusta lähtien. Sovelluksesta voi ostaa mm. kaukoliikenne-, paikallisliikenne-, elämys- ja työmatkoja sekä erilaisia tapahtumakuljetuksia.

Lue koko Ammattiautot-lehden artikkeli täältä.

Meejo-palvelu on tehty yhteistyössä ITS Finlandin jäsenyrityksen Bitfactorin kanssa.

 


Syysseminaarin tunnelmat ja esitykset

Vuoden 2019 Syysseminaarin teema "Työllisyyttä ja kilpailukykyä älykkäästä liikenteestä" keräsi liikenne- ja viestintäministeriön Sonckin salin jälleen täyteen kiinnostunutta ja keskustelevaa yleisöä.

Seminaarin alkuun saimme liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin ajankohtaispuheenvuoron, jossa käsiteltiin tiedon ja digitalisaation merkitystä niin henkilöliikenteen kuin logistiikan näkökulmista. Ministeri toi esille myös ekosysteemisen lähestymistavan mukanaan tuomia mahdollisuuksia niin uudenlaiselle arvonluonnille kuin liiketoiminnalle ja sitä kautta viennille. "Samalla meidän on huolehdittava, että uusia tietoa hyödyntäviä digitaalisia ratkaisuja otetaan käyttöön sosiaalisesti kestävällä tavalla", ministeri Marin painotti.

Ministeri valotti myös 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käsitellään liikenneverkon lisäksi myös liikennejärjestelmää tukevia toimintoja, kuten viestintäverkkoja, liikenteen ohjausta ja palveluita sekä tiedon hyödyntämistä. Logistiikan ja liikkumisen digitalisaation päästövähennyspotentiaali oli myös esillä.

Ministerin koko puheenvuoro on luettavissa täältä.

Ministerin puheenvuoron jälkeen jatkettiin monipuolisilla valtionhallinnon, tutkimuksen ja yrityskentän edustajien puheenvuoroilla, joissa käsiteltiin mm. liikenteen ekosysteemien potentiaalia ja kehittämistä veturiyritysten vedolla, avaruusdatan hyödyntämistä, alan osaamisen kasvattamista ja autoteollisuuden näkymiä. ITS Finlandin uudet jäsenet Amazon Web Services, Bitfactor ja Deal Comp esittelivät myös  lukuisia älykkäitä ratkaisujaan.

Älykkään ja puhtaan liikenteen ja liikkumisen markkinoilla on huomattavaa vientipotentiaalia suomalaiselle osaamiselle ja toimialan yhteistyöllä ja ekosysteemikehityksellä se voidaan myös hyödyntää.

Eli samalla, kun tavoitteenamme on liikennesektorin hiilijalanjäljen minimointi, pyrimme maksimoimaan hiilikädenjälkeämme.

Kiitokset kaikille esiintyjille sekä osallistujille!

Päivän esitykset löytyvät alta:

"Kasvuekosysteemit viennin vetureiksi", teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, työ- ja elinkeinoministeriö

"Avaruusdata älyliikenteen kasvun vauhdittajana", johtaja, Digital Economy, Heidi Kuusniemi, Vaasan yliopisto

"Askellus kohti liikenteenhallinnan voittajaekosysteemiä", ekosysteemi- ja innovaatiojohtaja Janne Lautanala, Traffic Management Finland Group

"Valmet Automotive, autoteollisuudella Suomeen vientiä ja työpaikkoja", viestintäpäällikkö Mikael Mäki, Valmet Automotive

"Osaaminen edellytyksenä älyliikenteen kehitykselle - työtä ja kasvua", Vice President, Transportation, Sami Mikkonen, CGI

"Innovation and scalability with AWS", ratkaisuarkkitehti, Marcel Van Der Vliet, Amazon Web Services

"Bitfactor - vaikuttavaa ja vastuullista suunnittelua", SVP, Marketing & Sales, Kimmo Heikkilä, Bitfactor

"Logistiikan ja julkisen liikenteen uudet ratkaisut", markkinointi- ja myyntijohtaja Jukka Alhonen, Deal Comp

 


Sähköisen ja autonomisen liikenteen innovaatiota Fortum GO -projektissa

Jäsenyrityksemme Fortum on toteuttanut kiinnostavan Fortum GO on innovaatioprojektin, jonka tavoitteena on ollut lisätä tutkimuksen kautta ymmärrystä lähitulevaisuuden sähköisestä ja autonomisesta liikenteestä. Nämä trendit ovat avainasemassa muokkaamassa liikennettä vähentäen saasteita ja hiilidioksidipäästöjä.

Projekti tavoittelee erityisesti kestävyyttä ja resurssitehokkuutta hyödyntämällä automaatiota ja ajoneuvojoukkojen sähköistämistä logistiikan kuljetuksissa. Fortum GO -projektin aikana toteutettiin muutamia pilotteja, joissa tutkittiin ajoneuvon etä- ja autonomista ohjaamista näiden alueiden mahdollisuuksien ja haasteiden ymmärryksen lisäämiseksi. Fortum toteutti nämä pilotit yhdessä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Fleetonomy.ai Oy:n kanssa.

Tutustu projektiin tarkemmin Fortumin sivuilla.

 


Liikennealan mittariston laadinta käynnissä - osallistu työhön!

Liikennealan kansallisen kasvuohjelman puitteissa määritellään vuoden 2019 loppuun mennessä  mittarit kasvuohjelman vaikuttavuuden arviointiin sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraporttiin liikennealasta. Lisäksi osana työtä valmistuu nykytilakatsaus liikennealan tilasta ja kehitysnäkymistä.

Osana työtä järjestettäviin työpajoihin Helsingissä, Tampereella ja Oulussa ehtii vielä ilmoittautumaan. Työpajat on suunnattu mm. yrityksille, järjestöille, kunnille sekä tutkimuslaitoksille. Työpajojen sisällöt ovat identtisiä.

Työpajat järjestetään 25.11.2019 klo 9-12 Helsingissä, 26.11.2019 klo 12-15 Tampereella ja  28.11.2019 klo 12-15 Oulussa.

Nyt kannattaa vaikuttaa, ilmoittautumiset 18.11.2019 mennessä seuraavan linkin kautta: https://fi.research.net/r/ilmoittautuminen_liikennealan_mittaristot-tyopajoihin

Selvityksen ja työpajat toteuttavat Ramboll Finland sekä Owal Group Oy.

PÄIVITYS 3.12.

Jos et päässyt työpajoihin, niin vielä ehdit kommentoimaan kirjallisesti: aineistot löydät täältä ja kommentoimaan pääset 9.12.2019 asti tämän linkin kautta.


Liikenteen tulevaisuus esillä Keski-Suomen liikennefoorumissa 4.11.2019

Keski-Suomen liikennefoorumi Jyväskylässä 4.11.2019 käsitteli monipuolisesti liikenteen tulevaisuuden kysymyksiä ja niiden linkittymistä ajankohtaisiin hankkeisiin, erityisesti valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen sekä MAL-sopimuksiin.

ITS Finlandilla oli ilo olla mukana tilaisuudessa puhumassa aiheesta "Digitalisaatio kestävän ja vastuullisen liikennejärjestelmän työkaluna".

Koko päivän tunnelma ja esitykset löytyvät täältä.

 


ITS Finland mukaan fossiilittoman liikenteen tiekartan valmisteluun

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin on asettanut työryhmän valmistelemaan Suomen tiekarttaa kohti fossiilitonta liikennettä. Työryhmän toimikausi on 1.11.2019-30.10.2020.

Hallitusohjelman mukaan liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää monipuolisia toimia ja kaikkien liikenteen toimijoiden sitoutumista päästöjen vähentämiseen.
Työryhmätyön tehtävänä on määrittää tarvittavat askelmerkit matkalla kohti fossiilitonta liikennettä ja arvioida eri toimenpiteiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Työryhmään on kutsuttu mukaan laaja joukko alan toimijoita. ITS Finlandin jäsenenä toimii ohjelmajohtaja Laura Eiro ja varajäsenenä hallituksen puheenjohtaja Karri Salminen.

Lue liikenne- ja viestintäministeriön tiedote kokonaisuudessaan täältä.