Liikenteen ekosysteemit ja ilmastotyö ITS Finlandin vuoden 2020 painopisteissä

ITS Finlandin vuoden 2020 toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2019.

Ekosysteemien ja liikennejärjestelmän digitalisaation kehittäminen sekä ilmastotyö painopisteinä

Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on tuoda liikenteen digitalisaation koko keinovalikoima liikennejärjestelmän kehittämisen osaksi ja siten edesauttaa liikennealan kestävää kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Päätavoitteen rinnalla tavoitteena on, että liikenteen digitalisoitumisen mahdollistamilla tuotteilla ja palveluilla on merkittävä työllistävä vaikutus Suomessa. Näitä tavoitteita edistetään erityisesti liikennealan kansallisen kasvuohjelman toimeenpanotyössä, jossa panostetaan ekosysteemisen kehityksen edistämiseen, sekä osallistumalla liikenteen tulevaisuuskeskusteluun, erityisesti 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman osalta.

Liikenteen päästövähennystavoitteiden painoarvon noustessa osana kaikkea liikenteen kehittämistä, tavoitteena on aktiivisesti osallistua ilmastotyöhön sekä tuoda esille digitalisaation mahdollisuudet liikennesektorin kansallisten päästötavoitteiden saavuttamisessa. Tämä tapahtuu osallistumalla aktiivisesti fossiilittoman liikenteen työryhmään sekä toimialaa aktivoimalla. Yhdistys myös perustaa erillisen Ilmasto -työryhmän, jonka tehtävänä on älyratkaisujen inventoiminen ja vaikuttavuuden todentaminen.

Osana tavoitteiden asetantaa on tärkeää kehittää myös eri toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia.

Palvelumarkkinan edistäminen ja kansainvälinen toiminta jatkuu

Lisäksi yhdistys jatkaa työtä liikenteen palveluistumisen edistämiseksi sekä viestinnällisesti että osallistumalla aktiivisesti liikennejärjestelmän kehittämisen rahoituskeskusteluun sekä uusien rahoitusmallien innovointiin.

Kansainvälisessä yhteistyössä panostetaan erityisesti Nordic+ (Pohjoismaat ja Viro) -yhteistyöhön sekä ITS-yhdistysten verkoston parempaan hyödyntämiseen. Tärkeä yhteistyöprojekti pohjoismaisen markkinan edistämisessä on Nordic Mobility Innovation Platform, johon on saatu rahoitusta Nordic Innovationilta.

Uutta toimintaa Women in ITS -hankkeen ja ITS Factory -yhteistyön myötä

Uutena kokonaisuutena toimintaan nostetaan mukaan Women in ITS-toiminnan aktivointi, jota myös tehdään yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa.

Vuoden 2020 alusta Tampereen ITS Factorystä tulee ITS Finlandin jaos ja yhteistyötä tiivistetään mm. tapahtumien ja viestinnän osalta.

Toimintasuunnitelmaan kokonaisuudessaan voit tutustua täällä.

Hallituksen puheenjohtajan ja uusien jäsenten valinnat

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuonna 2020 Karri Salminen ja uusiksi verkostojäsenten varajäseniksi valittiin Kimmo Ylisiurunen, Infotripla, Juha Lehtonen, Siemens Mobility Oy, Timo Saarenketo, Roadscanners Oy, Stefan Bergman, Robert Bosch Oy ja Leila Lehtinen, Matkahuolto Oy.


Savonlinjan ja Bitfactorin yhteistyönä syntynyt Meejo-palvelu uudistaa bussiliikennettä

Bussiyhtiö Savonlinja lanseerasi 2.12.2019 Meejo-palvelun, joka yhdistää liikkumisen eri muodot alalle ennennäkemättömällä tavalla. Palvelun muodostavat verkkokauppa Meejo.fi ja Meejo-sovellus. Meejo-sovellus on ladattavissa ilmaiseksi sovelluskaupoista joulukuun alusta lähtien. Sovelluksesta voi ostaa mm. kaukoliikenne-, paikallisliikenne-, elämys- ja työmatkoja sekä erilaisia tapahtumakuljetuksia.

Lue koko Ammattiautot-lehden artikkeli täältä.

Meejo-palvelu on tehty yhteistyössä ITS Finlandin jäsenyrityksen Bitfactorin kanssa.

 


Syysseminaarin tunnelmat ja esitykset

Vuoden 2019 Syysseminaarin teema "Työllisyyttä ja kilpailukykyä älykkäästä liikenteestä" keräsi liikenne- ja viestintäministeriön Sonckin salin jälleen täyteen kiinnostunutta ja keskustelevaa yleisöä.

Seminaarin alkuun saimme liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin ajankohtaispuheenvuoron, jossa käsiteltiin tiedon ja digitalisaation merkitystä niin henkilöliikenteen kuin logistiikan näkökulmista. Ministeri toi esille myös ekosysteemisen lähestymistavan mukanaan tuomia mahdollisuuksia niin uudenlaiselle arvonluonnille kuin liiketoiminnalle ja sitä kautta viennille. "Samalla meidän on huolehdittava, että uusia tietoa hyödyntäviä digitaalisia ratkaisuja otetaan käyttöön sosiaalisesti kestävällä tavalla", ministeri Marin painotti.

Ministeri valotti myös 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käsitellään liikenneverkon lisäksi myös liikennejärjestelmää tukevia toimintoja, kuten viestintäverkkoja, liikenteen ohjausta ja palveluita sekä tiedon hyödyntämistä. Logistiikan ja liikkumisen digitalisaation päästövähennyspotentiaali oli myös esillä.

Ministerin koko puheenvuoro on luettavissa täältä.

Ministerin puheenvuoron jälkeen jatkettiin monipuolisilla valtionhallinnon, tutkimuksen ja yrityskentän edustajien puheenvuoroilla, joissa käsiteltiin mm. liikenteen ekosysteemien potentiaalia ja kehittämistä veturiyritysten vedolla, avaruusdatan hyödyntämistä, alan osaamisen kasvattamista ja autoteollisuuden näkymiä. ITS Finlandin uudet jäsenet Amazon Web Services, Bitfactor ja Deal Comp esittelivät myös  lukuisia älykkäitä ratkaisujaan.

Älykkään ja puhtaan liikenteen ja liikkumisen markkinoilla on huomattavaa vientipotentiaalia suomalaiselle osaamiselle ja toimialan yhteistyöllä ja ekosysteemikehityksellä se voidaan myös hyödyntää.

Eli samalla, kun tavoitteenamme on liikennesektorin hiilijalanjäljen minimointi, pyrimme maksimoimaan hiilikädenjälkeämme.

Kiitokset kaikille esiintyjille sekä osallistujille!

Päivän esitykset löytyvät alta:

"Kasvuekosysteemit viennin vetureiksi", teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, työ- ja elinkeinoministeriö

"Avaruusdata älyliikenteen kasvun vauhdittajana", johtaja, Digital Economy, Heidi Kuusniemi, Vaasan yliopisto

"Askellus kohti liikenteenhallinnan voittajaekosysteemiä", ekosysteemi- ja innovaatiojohtaja Janne Lautanala, Traffic Management Finland Group

"Valmet Automotive, autoteollisuudella Suomeen vientiä ja työpaikkoja", viestintäpäällikkö Mikael Mäki, Valmet Automotive

"Osaaminen edellytyksenä älyliikenteen kehitykselle - työtä ja kasvua", Vice President, Transportation, Sami Mikkonen, CGI

"Innovation and scalability with AWS", ratkaisuarkkitehti, Marcel Van Der Vliet, Amazon Web Services

"Bitfactor - vaikuttavaa ja vastuullista suunnittelua", SVP, Marketing & Sales, Kimmo Heikkilä, Bitfactor

"Logistiikan ja julkisen liikenteen uudet ratkaisut", markkinointi- ja myyntijohtaja Jukka Alhonen, Deal Comp

 


Sähköisen ja autonomisen liikenteen innovaatiota Fortum GO -projektissa

Jäsenyrityksemme Fortum on toteuttanut kiinnostavan Fortum GO on innovaatioprojektin, jonka tavoitteena on ollut lisätä tutkimuksen kautta ymmärrystä lähitulevaisuuden sähköisestä ja autonomisesta liikenteestä. Nämä trendit ovat avainasemassa muokkaamassa liikennettä vähentäen saasteita ja hiilidioksidipäästöjä.

Projekti tavoittelee erityisesti kestävyyttä ja resurssitehokkuutta hyödyntämällä automaatiota ja ajoneuvojoukkojen sähköistämistä logistiikan kuljetuksissa. Fortum GO -projektin aikana toteutettiin muutamia pilotteja, joissa tutkittiin ajoneuvon etä- ja autonomista ohjaamista näiden alueiden mahdollisuuksien ja haasteiden ymmärryksen lisäämiseksi. Fortum toteutti nämä pilotit yhdessä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Fleetonomy.ai Oy:n kanssa.

Tutustu projektiin tarkemmin Fortumin sivuilla.

 


Liikennealan mittariston laadinta käynnissä - osallistu työhön!

Liikennealan kansallisen kasvuohjelman puitteissa määritellään vuoden 2019 loppuun mennessä  mittarit kasvuohjelman vaikuttavuuden arviointiin sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraporttiin liikennealasta. Lisäksi osana työtä valmistuu nykytilakatsaus liikennealan tilasta ja kehitysnäkymistä.

Osana työtä järjestettäviin työpajoihin Helsingissä, Tampereella ja Oulussa ehtii vielä ilmoittautumaan. Työpajat on suunnattu mm. yrityksille, järjestöille, kunnille sekä tutkimuslaitoksille. Työpajojen sisällöt ovat identtisiä.

Työpajat järjestetään 25.11.2019 klo 9-12 Helsingissä, 26.11.2019 klo 12-15 Tampereella ja  28.11.2019 klo 12-15 Oulussa.

Nyt kannattaa vaikuttaa, ilmoittautumiset 18.11.2019 mennessä seuraavan linkin kautta: https://fi.research.net/r/ilmoittautuminen_liikennealan_mittaristot-tyopajoihin

Selvityksen ja työpajat toteuttavat Ramboll Finland sekä Owal Group Oy.

PÄIVITYS 3.12.

Jos et päässyt työpajoihin, niin vielä ehdit kommentoimaan kirjallisesti: aineistot löydät täältä ja kommentoimaan pääset 9.12.2019 asti tämän linkin kautta.


Liikenteen tulevaisuus esillä Keski-Suomen liikennefoorumissa 4.11.2019

Keski-Suomen liikennefoorumi Jyväskylässä 4.11.2019 käsitteli monipuolisesti liikenteen tulevaisuuden kysymyksiä ja niiden linkittymistä ajankohtaisiin hankkeisiin, erityisesti valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen sekä MAL-sopimuksiin.

ITS Finlandilla oli ilo olla mukana tilaisuudessa puhumassa aiheesta "Digitalisaatio kestävän ja vastuullisen liikennejärjestelmän työkaluna".

Koko päivän tunnelma ja esitykset löytyvät täältä.

 


ITS Finland mukaan fossiilittoman liikenteen tiekartan valmisteluun

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin on asettanut työryhmän valmistelemaan Suomen tiekarttaa kohti fossiilitonta liikennettä. Työryhmän toimikausi on 1.11.2019-30.10.2020.

Hallitusohjelman mukaan liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää monipuolisia toimia ja kaikkien liikenteen toimijoiden sitoutumista päästöjen vähentämiseen.
Työryhmätyön tehtävänä on määrittää tarvittavat askelmerkit matkalla kohti fossiilitonta liikennettä ja arvioida eri toimenpiteiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Työryhmään on kutsuttu mukaan laaja joukko alan toimijoita. ITS Finlandin jäsenenä toimii ohjelmajohtaja Laura Eiro ja varajäsenenä hallituksen puheenjohtaja Karri Salminen.

Lue liikenne- ja viestintäministeriön tiedote kokonaisuudessaan täältä.


Nordic Pavilion ja suomalaiset hienosti esillä ITS World Congressissa

Suomalaiset toimijat olivat jälleen hienosti esillä ITS World Congressissa Singaporessa 21.-25.10.! Yhteistyössä Norjan, Viron ja Ruotsin ITS-yhdistysten sekä Nordic Innovation Housen kanssa järjestetty Nordic Pavilion keräsi runsaasti kävijöitä kiinnostavilla näytteilleasettajilla ja tiiviillä standin ohjelmalla. Lisäksi Nordic Innovation House Singapore ja Suomen suurlähetystö olivat järjestäneet runsaasti ohjelmaa pohjoismaiden esille tuomiseksi ja yritysten ja investoreiden kohtaamiseksi. Saimme myös kunnian todistaa standilla Kyydin ja OECD:n International Transport Forumin yhteistyöpöytäkirjan korkean tason allekirjoitusta, kun Kyyti liittyi ensimmäisenä suomalaisena ITF:n Corporate Partnership Boardiin.

Kongressi keräsi noin 10 000 kävijää oli 90 maasta ja liikenteen murroksen teemoja käsiteltiin monelta kulmalta. Sessioissa suomalaiset puhujat  olivat hienosti esillä mm. automatisaatio- ja MaaS-aiheista.

Mukana Suomesta olivat liikenne- ja viestintäministeriö, Traficom, Helsinki Business Hub, Tampereen kaupunki, Helsingin kaupunki, Traffic Management Finland Group, Ramboll, CGI, Kyyti Group, Virta, Moprim, RoadCloud ja VTT.

Vuoden 2020 World Congress järjestetään Los Angelesissa 4.-8.10., vastaava Nordic Pavilion on jälleen suunnitteilla sinne.

Lue lisää:

Traffic Management Finland Groupin uutinen: Älyliikenteen maailman kongressi Singaporessa - Näyteikkuna liikenteen tulevaisuuteen

Kyyti Groupin tiedote: Kyyti Group on kutsuttu ITF:n Corporate Partnership Boardiin


Verkostopäivä 15.8.2019 - esitykset ja tunnelmat

Verkostopäivän pääviesti - Kaikki päästötoimet otettava käyttöön täysimääräisesti ja HETI!

Verkostopäivämme teemana oli tänä vuonna liikenteen päästötavoitteet ja älykkäät ratkaisut niihin pääsemiseksi. Seminaarin kolmessa ensimmäisessä puheenvuorossa keskityttiin tilannekuvan ja tavoitemaailman kuvaamiseen, ja seuraavissa käytännön ratkaisujen esittämiseen. Tiivistettynä voi todeta, että tavoitteeseen pääsy vaatii laajan keinovalikoiman ja uusia päästöjä vähentäviä tuotteita ja palveluja kehitetään jatkuvasti - tärkeintä on saada kaikki ohjauskeinot, erityisesti taloudellinen ohjaus suosimaan näitä uusia päästöttömiä ratkaisuja. Regulaattorin tärkein tehtävä onkin varmistaa, että päästöjä vähentävät ratkaisut ovat aina kannattavampia kuin päästöjä lisäävät.

Verkostoseminaarin monipuoliset esitykset ja täysi Bankettisali tekivät seminaarista mielekkään sekä esiintyjille että kuulijoille.

Ohessa tilaisuuden esitelmät:

Seminaarista suuntasimme purjelaiva m/aux Svanhildille, jossa sää suosi oikein toden teolla. Tuulta oli riittävästi ja aurinko loisti kilpaa purjehtijoiden kanssa ja laivakokkien nappisuoritus loivat verkostoitumiselle hienot puitteet. Rohkeimmat kävivät meressä ja uhkarohkeimmat myös karaokelavalla.


Kevätseminaarin antia 25.4.2019

Kevätseminaarimme anti oli kokonaisuudessaan varsin runsas - esitykset erittäin laadukkaita, pöydän antimet herkullisia ja tunnelma rennon leppoisa. Ja sali oli täynnä viimeistäkin tuolia myöten.

Kevätseminaarin esityksissä välittyi ekosysteeminen ajattelu teoriassa ja käytännössä. Liikenneala on menossa suuntaan, jossa avoin ekosysteeminen toimintatapa alkaa olla elinehto. Markkinat aukeavat askel askeleelta ja digitaalisten toimintojen lisääntyessä aitoja yhteentoimivia ratkaisuja on mahdollista rakentaa.

Esityksistä näkyi vahva postiivinen vire, alan monipuolinen kehittyminen ja vahva tekemisen meininki.

Ohessa tilaisuuden esitelmät: