Haemme markkinointiviestinnän koordinaattoria

Etsitkö uutta, merkityksellistä, suuntaa urallasi? Hae töihin ITS Finlandille! Teemme työtä älykkään ja kestävän liikenteen parissa aktiivisessa yhteistyössä alan yritysten, julkisten toimijoiden ja tutkimusalan kanssa. Verkostomme työn tulokset näkyvät sujuvampana ja turvallisempana liikkumisena, edistyksellisinä digitaalisina teknologioina ja palveluina sekä erityisesti liikenteen kestävämmän tulevaisuuden ratkaisuissa.

Työpaikkakuvaus

ITS Finland on älykkään liikenteen voittoa tavoittelematon yhdistys ja verkosto, jossa on yli 100 jäsentä liikennealan startupeista teknologiajätteihin, korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin sekä kaupunkeihin ja viranomaisiin. Missiomme on edistää kestävää ja kaikille käyttäjäryhmille saavutettavaa liikennettä digitalisaation keinoin. Teemme tätä vaikuttamalla alan lainsäädäntöön ja rahoitukseen, verkostoimalla alan toimijoita sekä kertomalla tarinaa alan innovaatioista ja onnistumisista Suomessa ja kansainvälisesti.

ITS Finland etsii

markkinointi- ja viestintäkoordinaattoria b2b-markkinoinnin määräaikaiseen työsuhteeseen Helsinkiin.

Markkinointi- ja viestintäkoordinaattorina toimit tiiviissä yhteistyössä yhdistyksen jäsenistön kanssa ja olet keskeisessä roolissa pohjoismaisten ITS-yhdistysten verkoston kehittämisessä. Tehtävänäsi on yhdessä alan laajan toimijakentän kanssa rakentaa Suomen älykkään ja kestävän liikenteen menestystarinaa viestinnän sekä tapahtumien avulla.

Roolissa vastaat muun muassa:

 • Yhdistyksen markkinoinnin ja viestinnän vuosisuunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta
 • Liikennealan kestävän kasvun ohjelman viestinnästä
 • Kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien koordinoinnista
 • Verkkosivujen sisällöntuotannosta, ylläpidosta ja kehittämisestä
 • Yhdistyksen somekanavien päivittämisestä ja kehittämisestä
 • Alan kansallisista ja kansainvälisistä uutisista viestimisestä verkostolle
 • Pohjoismaisen liikennealan brändin rakentamisesta yhdessä Pohjoismaiden ja Viron ITS-yhdistysten kanssa

Mitä odotamme hakijalta

Työskentelemme parhaiten yhteistyössä muiden kanssa – tätä odotamme sinultakin. Olet oma-aloitteinen, organisointikykyinen ja hyvä hahmottamaan kokonaisuuksia. Tartut tehtäviin ja viet ne maaliin.

Sinulla on jo kokemusta tehtävistä liikenne- tai teknologia-alalta tai aito halu oppia ymmärtämään toimialaa pintaa syvemmältä.

Tämän lisäksi sinulla on vähintään 3 vuotta haettavaan työtehtävään liittyvää työkokemusta, mukaan lukien:

 • Kokemusta monikanavaisesta viestinnästä ja markkinoinnista
 • Kokemusta erilaisten tapahtumien koordinoinnista
 • Erinomainen suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito
 • Soveltuva korkeakoulututkinto
 • Lisäksi arvostamme kokemusta kansainvälisessä työympäristössä
 • Wordpress-osaaminen katsotaan eduksi

Miksi ITS Finland?

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja innostavan tehtäväkentän liikennealan kärkitoimijoiden kanssa sekä merkityksellisen tavoitteen työllesi. Saat hienon mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi liikennealan tulevaisuuden mielenkiintoisessa maailmassa sekä monipuolisen työn viihtyisässä toimistossa Helsingin ydinkeskustassa ja mahdollisuuden etätöihin.

Pääset verkostoitumaan laajasti alan suomalaisten toimijoiden kanssa ja tekemään tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten sisaryhdistystemme kanssa muun muassa kansainvälisten tapahtumiemme puitteissa.

Hae nyt ja lähde rakentamaan puitteita kestävälle liikenteelle

Työsuhde on määräaikainen ja kokopäiväinen ja päättyy 31.12.2023.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 14.8.2022 mennessä otsikolla ”Markkinointiviestinnän koordinaattori” osoitteeseen marko.forsblom@its-finland.fi. Ethän aikaile, sillä käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa Marko Forsblom, toiminnanjohtaja, ITS Finland ry: marko.forsblom@its-finland.fi, +358 405145100.


ITS Finlandin lausunto TEN-T-verkoista

ITS Finland antoi lausuntosa valtioneuvoston kirjelmään U 16/2022 vp eduskunnalle. 

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto multimodaalisten digitaalisten liikkumispalveluiden edistäminen EU:ssa

ITS Finland antoi lausuntonsa valtioneuvoston selvitykseen eduskunnalle: ”Ennakkovaikuttaminen: Multimodaalisten digitaalisten liikkumispalveluiden edistäminen EU:ssa”. 

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto kansallisen tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta

ITS Finland antoi lasuntonsa kansallisen tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta.

Liikenteen päästökaupassa yksi iso ratkaistava kysymys on päästöjen vähentämisen ja liikenteestä kerättävien verojen keskinäinen kytkös. Liikenteen päästöjen vähentämistavoitteet eivät voi olla ristiriidassa valtion fiskaalisten tavoitteiden kanssa, jompikumpi jää väkisinkin toisen jalkoihin pitkällä tähtäimellä. 

Liikenteen verotuksen uudistamista selvittänyt työryhmä käsitteli myös kilometriverotusta yhtenä vaihtoehtona kerätä verotuloja liikenteestä pitkällä aikavälillä. Työryhmän käsityksen mukaan kilometriverotukseen liittyy huomattavia epävarmuuksia, joiden takia toistaiseksi ei ole riittäviä edellytyksiä päät-tää tällaiseen verotustapaan siirtymisestä. Työryhmän mukaan aihe edellyttää jatkoselvitystyötä ja kansainvälisen kehityksen seuraamista. ITS Finland näkee, että aihe edellyttää seuraamisen sijaan pikemminkin aktiivisia toimenpiteitä, erityisesti pilotointia datan keräämisen, hyödyntämisen ja tietosuojakysymysten ympärillä. 

Kilometriverotus on ainoita tiedossa oleva realistinen keino irtikytkeä liikenteen päästöt ja verotus toisistaan. Suomessa asiaa on pohdittu aiemminkin ja osaamista teeman ympäriltä löytyy runsaasti. Olisiko aika jo kypsä teeman uudelle ja hieman syvällisemmälle tarkastelulle? 

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

ITS Finland antoi lasuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022.

Älykkään ja kestävän liikenteen keinovalikoima tulee saada nykyistä paremmin mukaan sekä kehittä-misinvestointeihin että perusväylänpitoon. Se on avain liikennejärjestelmän tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. 

Liikenteen digitalisaatio ei ole vain tukitoimi vaan se on oleellinen osa ydintekemistä. Sen mahdollisuudet tulisi näkyä nykyistä paremmin valtion talousarvioesityksessä. Erityisen tärkeää on myös varmistaa, että uudistuminen näkyy liikennealan taloudellisissa ohjausmekanismeissa, esim. liikkumispalvelujen verotuk-sella on ratkaiseva merkitys kestävien palvelujen yleistymisessä. 

Kokonaisuutena talousarvioesitys vuodelle 2022 ei tue sitä uudistumisen tarvetta ja aikataulua, joka kuvataan toimintaympäristökuvauksessa ja erityisesti Liikenne 12 -suunnitelmassa sekä muissa keskeisissä liikennehallinnon ohjelmissa ja strategioissa, kuten Fossiilittoman liikenteen tiekartta, Logistiikan digita-lisaatiostrategia, Automaation toimeenpanosuunnitelma ja Liikennealan kestävän kasvun ohjelma 2021-2023. 

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


Liikennevakuutuksen tulevaisuusfoorumi käynnisti työnsä

Osana Liikennealan kansallista kasvuohjelmaa Liikennevakuutuskeskus (LKV) on käynnistänyt Liikennevakuutusjärjestelmän kattavuus liikenteen murroksessa -yhteistyöfoorumin, joka toimii alustana keskustelulle alan tulevaisuudesta sekä toimijoiden mahdollisten tarpeiden esiintuomiselle. Tämä edistää alan yhteisen ymmärryksen lisäämistä ja tarpeiden tunnistamista aikaisessa vaiheessa. Foorumin tavoitteena on luoda yhteisiä käytäntöjä ja ohjeita, jotta liikennealan hankkeisiin ei muodostuisi pullonkauloja tai esteitä vakuuttamisen takia.

Liikenteen automatisoituminen, sähköistyminen, palveluistuminen sekä ajoneuvojen kytkeytyminen toisiinsa tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia ympäristöystävällisten ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiselle ja uusille liiketoimintamalleille. Liikennevakuutus kytkeytyy usealla eri tavalla näihin liikenteen megatrendien käytännön sovelluksiin ja toisaalta toimii mahdollistajana palvelukehitykselle, mutta toisaalta vaatii myös itsessään kehittymistä uusien teknologisten innovaatioiden ja palvelumallien johdosta. Foorumin tavoitteena on käsitellä niin liiketoimintamalleihin, ajoneuvodatan hyödyntämisen teknisiin ratkaisuihin kuin juridiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Foorumin aloituskokous järjestettiin 7.9.2020 ja tulevina kuukausina työtä jatketaan kahdessa työryhmässä, joiden ensimmäiset kokoontumiset ovat lokakuussa:

 • uudet palvelut ja liikennevakuuttaminen 6.10. klo 9-11
 • vastuukysymykset ja ajoneuvodatan käyttö 9.10. klo 12-14

Mukana foorumissa on niin hallinnon, vakuutusyhtiöiden kuin liikennealan yritysten edustajia. Foorumi on avoin kaikille toimiijoille ja mukaan voit ilmoittautua vielä Lauri Linnalle LKV:hen, lauri.linna(a)vakuutuskeskus.fi. ITS Finland on tiivisti työssä mukana ja jaamme tietoa työn etenemisestä kanavillamme.


Haetaan markkinointiviestinnän koordinaattoria ITS Finlandin palvelukseen

Haemme osaavaa ja tekevää 

Markkinointiviestinnän koordinaattoria

rakentamaan kanssamme Suomen liikennealasta tulevaisuuden menestystarinaa.

Tehtävänäsi on yhdessä laajan toimijakentän kanssa rakentaa viestinnällisin keinoin sekä erilaisten tapahtumien avulla Suomen älykkään ja kestävän liikenteen menestystarinaa. Olet mukana aktiivisesti tukemassa yhteistyöhankkeidemme eli liikennealan kestävän kasvun ohjelman ja liikenteen kiertotalous -hankkeen toteutusta. Tekemisessäsi on vahva markkinoinnillinen ote ja rohkea tulevaisuusnäkökulma.

Haemme asiantuntijatiimimme tueksi markkinointiviestinnän asiantuntijaa. Monipuoliseen toimenkuvaasi kuuluvat markkinointiviestinnän suunnittelu, toteutus ja seuranta, verkkosivujen sisällöntuotanto, ylläpito ja kehittäminen sekä omien some-kanavien julkaisujen suunnittelu ja toteutus. Lisäksi seuraat aktiivisesti alan uutisointia ja olet mukana erilaisten tapahtumiemme suunnittelussa ja toteutuksessa.

Olet oma-aloitteinen, organisointikykyinen ja sinulla on erinomaiset yhteistyö- ja tiimitaidot. Tehtävässä onnistuminen edellyttää viestinnän perusohjelmien ja some-kanavien hallintaa, WordPress -osaaminen katsotaan eduksi. Olet innokas oppimaan uutta ja hyvä hahmottamaan kokonaisuuksia. Olet valmis tarttumaan asioihin ja viet ne maaliin. Nautit yhdessä tekemisestä ja saat ihmiset innostumaan. Odotamme sinulta:

 • Ymmärrystä liikenteen ja liikkumisen toimialasta ja toimijakentästä.
 • Kokemusta monikanavaisesta viestinnästä.
 • Kokemusta erilaisten tapahtumien koordinoinnista ja markkinoinnillista otetta.
 • Hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja.
 • Erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.
 • Vähintään 3 vuotta haettavaan työtehtävään liittyvää työkokemusta.
 • Soveltuvaa tutkintoa, vähintään amk.
 • Lisäksi arvostamme kokemusta kansainvälisessä kentässä ja laajaa verkostoitumista.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja innostavan tehtäväkentän liikennealan kärkitoimijoiden kanssa. Saat hienon mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi liikennealan tulevaisuuden mielenkiintoisessa maailmassa sekä monipuolisen työn viihtyisässä toimistossa Helsingin ydinkeskustassa ja mahdollisuuden etätöihin.

Työ on vakituinen ja kokopäiväinen. Työ alkaa elo-syyskuun aikana.

Lisätietoja: Marko Forsblom, toiminnanjohtaja, ITS Finland ry: marko.forsblom@its-finland.fi, puh.+358 40 5145 100.

Hakeminen

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 31.7.2020 mennessä otsikolla ”Markkinointiviestinnän koordinaattori” osoitteeseen marko.forsblom@its-finland.fi.

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry

ITS Finland ry on älykkään liikenteen verkosto, jonka jäsenet edustavat laajasti liikennealan älykästä ja kestävää tulevaisuutta rakentavia toimijoita. Verkosto on ainutlaatuinen foorumi valtion, kaupunkien, akatemian ja yritysten yhteiselle tekemiselle tulevaisuuden liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Lisätietoa ITS Finlandista: http://www.its-finland.fi