CoReorient Oy on suomalainen IT cleanweb startup, jolla on suuret tavoitteet. Yritys kehittää yhteiskunnasta kestävämpää ja tehokkaampaa auttamalla niin kansalaisia, julkista sektoria kuin muita yrityksiäkin parantamaan toimintatapojaan.

 

CoReorient tuottaa PiggyBaggy-tavarakimppakyytipalvelua, joka on joukkoistamisella toimiva yhteisöllinen tavarankuljetuspalvelu, jossa ihmiset kuljettavat toisilleen tavaroita arkisten matkojensa ohessa. Näin säästyy rahaa, aikaa ja ympäristön resursseja.

CoReorient Oy kehittää PiggyBaggyn lisäksi myös muita joukkoistettuja palveluita ja rakentaa kaikkia osapuolia hyödyttäviä yhteistyömuotoja, joissa ratkaisut tehdään yksissä tuumin ja toisiaan tukien. Nimi ”Coreorient” muodostuukin englannin kielen sanoista co-re-orient, mikä tarkoittaa yhdessä tehtävää asennemuutosta.

 

Yhteystiedot:
Vanha talvitie 10 G
00580 Helsinki
+358 50 4836388