Helsingin kaupungin liikenteestä vastaa Kaupunkisuunnitteluvirasto KSV, joka edustaa kaupunkia ITS Finlandissa. KSV:n toimialaan kuuluvat liikennesuunnittelu ja liikenteen hallinta.

 

Liikenteen parissa toimii myös useita muita kaupungin organisaatioita, kuten Rakennusvirasto (erityisesti pysäköinti), Stara (väylien ylläpitotyöt, logistiikka), Kaupunginkanslian Elinkeino-osasto (EU-asiat, TKI-hankkeet), HKL (raide- ja lauttaliikenne) sekä Forum Virium (TKI-hankkeet, digitalisaatio). MaaS-asioiden koordinaatiosta koko pk-seudun tasolla vastaa Helsinki Business Hub.

 

Lisätietoa kaupungin toiminnasta löydät tämän linkin kautta.