Helsingin kaupungin liikenneasioiden kehittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto edustaa kaupunkia ITS Finlandissa.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat liikennesuunnittelu, liikenteen hallinta ja pysäköinti. Elinkeino-osasto puolestaan vastaa muun muassa liikenteeseen liittyvistä EU-asioista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta eli TKI-hankkeista.

Liikenteen parissa työskentelee myös useita muita kaupungin tahoja, kuten Stara (väylien ylläpitotyöt, logistiikka), HKL (raide- ja lauttaliikenne) sekä kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium (TKI-hankkeet ja digitalisaatio). MaaS-asioiden koordinaatiosta koko pääkaupunkiseudun tasolla vastaa Helsinki Business Hub.

Lisätietoa kaupungin toiminnasta löydät tämän linkin kautta.