ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueella.

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskukset ovat merkittäviä alueiden kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa toimii valtakunnallinen tieliikenteen telematiikka- ja tietopalveluyksikkö VALTTI. Se vastaa tienvarsiteknologiaan ja tieliikenteen hallinnan tietopalveluihin liittyvistä suunnittelu-, kunnossapito- ja hankintatehtävistä sekä Liikenneviraston sille osoittamista tehtävistä kaikkien ELY-keskusten alueella.

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen puhelinvaihde: 0295 029 000
Käyntiosoite: Salpausselänkatu 22
Postiosoite: PL 1041, 45101 KOUVOLA

Lappeenrannan sivutoimipaikka:
Käyntiosoite: Villimiehenkatu 2