Lapin ammattikorkeakoulu Oy on Euroopan pohjoisin AMK.

 

Lapin alueen luonnonvaroihin nojaava vientiteollisuus, matkailu ja ajoneuvotestaus yhdistettynä haastaviin sääolosuhteisiin ja pitkiin etäisyyksiin ovat myös Lapin älyliikenteen ajureita. Olemme älyliikenteessä olleet mukana toteuttamassa useita käytännön kokeiluja, joilla on ollut suoria vaikutuksia uusina tuote- ja palveluinnovaatioina.

Verkostossa Lapin AMK:n teknologinen osaaminen painottuu fullstack IoT-ratkaisuihin, mittausosaamiseen sekä 3D-simulaatioympäristöihin. Digitaaliset kaksoset ovat yksi AMK:n uusista painotuksista samalla kun ymmärrämme digitaalisten ekosysteemien lainalaisuudet. Älykäs väylien kunnossapito on myös yksi painotuksistamme. Tarjoamme paikallisen tuen ja vahvan teknologia- ja liiketoimintaosaamisen Lapissa tehtävään älyliikennekehitykseen sekä myös kansallisesti ja EU:n laajuisesti.

 

Yhteystiedot:

POSTIOSOITE

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11C
96300 Rovaniemi

SÄHKÖPOSTI
kirjaamo@lapinamk.fi

PUHELINVAIHDE
+358 20 798 6000