Yhteinen toimialaliitto (YTL) on Suomen standardisoimisliiton toimialayhteisö, joka vastaa älyliikenteen, logistiikan, liikennepalvelujen ja raideliikenteen standardisoinnista.

 

Standardisointitoiminta on kansainvälistä. YTL:n toimialojen standardit laaditaan eurooppalaisen (CEN) tai maailmanlaajuisen järjestön (ISO) teknisissä komiteoissa. Suomessa standardeja laaditaan näiden komiteoiden peilikomiteoissa, joita kutsutaan seurantaryhmiksi.

Seurantaryhmien kautta pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan eurooppalaiseen (CEN TC 278 – Intelligent transport systems) sekä globaaliin (ISO TC 204 – Intelligent transport systems, ISO TC 22 – Road Vehicles) älyliikenteen standardisointiin.

Standardisoinnin lisäksi yhteisessä toimialaliitossa toimii Ajoneuvovalmistajien jaos, Logistiikan asiakkaiden neuvottelukunta LONK sekä erikois- ja hyötyajoneuvojen neuvottelukunta HYÖTY.