Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

Suomi, Lausunnot

Asia: VNS 15/2022 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa. Yleistä ITS Finland pitää kansallista ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaa 2030 kokonaisuutena tarpeel-lisena, laaja-alaisena ja hyvin laadittuna. Ilmastonmuutos, siihen sopeutuminen ja globaalit päästötavoitteet ovat muuttamassa kaikkea tekemis-tämme eli ilmastokysymykset eivät liity vain ilmastoon, vaan vaikutukset näkyvät muutoksina niin ener-gia-, liikenne- kuin talousjärjestelmissäkin.…

ITS Finland lausunnot

Asia: VNS 15/2022 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa.

Yleistä

ITS Finland pitää kansallista ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaa 2030 kokonaisuutena tarpeel-lisena, laaja-alaisena ja hyvin laadittuna.

Ilmastonmuutos, siihen sopeutuminen ja globaalit päästötavoitteet ovat muuttamassa kaikkea tekemis-tämme eli ilmastokysymykset eivät liity vain ilmastoon, vaan vaikutukset näkyvät muutoksina niin ener-gia-, liikenne- kuin talousjärjestelmissäkin. Itse asiassa muutokset tulevat näkymään käytännössä kaikki-alla ja kaikessa.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä

 
Jaa sivu eteenpäin

Lisää kirjoituksia