Akatemiajaosto

Yhteistyön ja asiantuntemuksen ytimessä älykkään ja kestävän liikenteen kentällä

Akatemiajaosto toimii älyliikennealan opetuksen ja tutkimuksen kärjessä

Akatemiajaosto on ITS Finlandin käynnistämä aloite, joka toimii älykkään ja kestävän liikenteen tutkimuksen, opetuksen ja yhteistyön kehittämisen etulinjassa.

Edistämme liikenteen digitalisaation mahdollisuuksien kokonaisvaltaista hyödyntämistä  liikennejärjestelmän turvallisuuden, tehokkuuden, ympäristöystävällisyyden ja asiakaskeskeisyyden parantamisessa. Aktivoimme alan akateemista keskustelua ja yhteistyötä sekä ennakoimme alan tulevaa kehitystä ja osaamistarpeita. Toimimme linkkinä akatemian, liiketoiminnan ja hallinnon välillä.

Akatemiajaoston tehtävät

Akatemiajaosto osallistuu aktiivisesti keskusteluun liikenteen tulevaisuudesta. Jaosto kokoontuu säännöllisesti ajankohtaisten teemojen ympärillä ja tuottaa näkemyksiä sekä ITS Finlandin että laajemmin toimialan käyttöön.

Akatemiajaoston jäsenet ovat valikoituja asiantuntijoita niin hallinnosta, yrityksistä kuin tutkimus- ja opetussektorilta, ja he edustavat liikennejärjestelmän tulevaisuuden kannalta kansallista huippuosaamista toimialan eri sektoreilta.

Tulevaisuuden liikenteen kehittäminen on yhteistyötä, ja Akatemiajaosto on siinä keskeinen voima.

Jaoston päämääränä on edistää älykkään liikenteen osaamista ja arvostusta sekä:

Tunnistaa tutkimus- ja kehittämistarpeita.

Ennakoida ja edistää tulevaisuuden osaamistarpeita opetusohjelmissa.

Toimia linkkinä opetuksen, tutkimuksen, liiketoiminnan ja politiikan välillä.

Edistää Suomen asemaa tulevaisuuden liikennealan kärkimaina.

Tukea tietoon perustuvaa päätöksentekoa liikenteen digitalisaation mahdollisuuksista.

Kehittää liikennealaa ja korkean arvonluonnin osaamista.

Jaoston kokoonpano

Akatemiajaoston puheenjohtajana toimii professori Pekka Leviäkangas, Oulun yliopisto ja varapuheenjohtajana professori Heikki Liimatainen, Tampereen yliopisto. Akatemiajaoston sihteerinä toimii Marko Forsblom, ITS Finland ry.

Akatemiajaosto toimii itsenäisesti, ja siihen voidaan kutsua ja ehdottaa varsinaiseksi jäseneksi Suomen kansalainen, joka itse, tai hänen edustamansa organisaatio, on ansiokkaasti edistänyt älykkään ja kestävän liikenteen tutkimusta, edistyksellistä teknologiaa vaativaa liiketoimintaa tai teknillistä kehitystä taikka niihin kytkeytyvää koulutusta.

Jäsenluettelo

Akatemiajaoksen jäsenet

 • Akatemiajaos muodostetaan kutsuen valittuja henkilöitä, jotka edustavat toimialaan suoraan tai välillisesti liittyviä tutkimus- ja opetussektorin toimijoita.
 • Akatemiajaoksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan kutsua Suomen kansalainen, joka itse tai hänen edustamansa organisaatio on ansiokkaasti edistänyt älykkään ja kestävän liikenteen tutkimusta, edistyksellistä teknologiaa vaativaa liiketoimintaa tai teknillistä kehitystä taikka niihin kytkeytyvää koulutusta.
 • Jäseniä kutsuttaessa on otettava huomioon, että jäsenkunta edustaa tasapuolisesti koko liikennejärjestelmän tulevaisuutta edustavia aloja
 • Ensimmäiseen kokoukseen kutsutaan monipuolisesti alan toimijoita, ja jaostoa täydennetään joustavasti toiminnan käynnistyttyä.

Puheenjohtajisto

 • Professori Pekka Leviäkangas (pj.), Oulun yliopisto
 • Professori Heikki Liimatainen (vpj.), Tampereen yliopisto

Jäsenistö

 • Professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tutkimustiimin vetäjä Fanny Malin, VTT
 • Professori Heidi Kuusniemi, Vaasan yliopisto
 • Tutkija Iisakki Kosonen, Aalto yliopisto
 • Professori Jarkko Koskinen, Maanmittauslaitos
 • Professori Jouni Juntunen, Oulun yliopisto
 • Professori Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto
 • Dosentti Minna Keinänen-Toivola, SAMK
 • Yksikön johtaja Niko-Matti Ronikonmäki, liikenne- ja viestintäministeriö
 • Johtava asiantuntija Nina Raitanen, Infra ry
 • Yliopettaja Sanna Nieminen, JAMK
 • Ryhmäpäällikkö Timo Sukuvaara, Ilmatieteen laitos
 • Apulaisprofessori Tomi Solakivi, Turun yliopisto
 • Kehittämispäällikkö Tuomo Kinnunen, Matkahuolto Oy
 • Professori Ulla Tapaninen, Tallinnan teknillinen yliopisto
 • Uusia tuulia tekemiseen jaostotyöskentelyllä

  ITS Finlandin uusi hallitus aloitti työnsä heti tammikuun ensimmäisellä viikolla, jonka myötä päätimme käynnistää koko jäsenistöä aktivoivan jaostotyöskentelyn.

  Lue lisää joastoista >>