Toimiala

Uudet innovaatiot tekevät liikkumisesta kestävämpää, turvallisempaa ja entistä taloudellisempaa.

ITS Finland edistää toimialan kehittymistä ja liikenteen digitalisoitumista sekä päästöttömien ratkaisujen kehitystä Suomessa.

Kohti liikennealan digitalisaatiota, uusia palveluita ja päästöttömiä ratkaisuja

Uudet innovaatiot tekevät liikkumisesta kestävämpää, turvallisempaa, mukavampaa ja taloudellisempaa. Älykkäät ratkaisut parantavat logistiikan tehokkuutta ja vähentävät tavaraliikenteen ympäristövaikutuksia.

Reaaliaikaiseen liikennejärjestelmään siirtyminen tekee ajoneuvoista pyörillä kulkevia päätelaitteita, jotka kytkeytyvät osaksi tieto- ja energiaverkkoja. Datan määrän kasvu mahdollistaa paremman ennakoitavuuden koko liikennejärjestelmän operointiin.

Käynnissä on globaali kilpajuoksu tulevaisuuden ratkaisujen markkinajohtajuudesta

Liikennealan murros tarjoaa suomalaisille yrityksille valtavat mahdollisuudet innovoida ja kasvaa.

Liikennejärjestelmä 2.0

Liikennemarkkinan globaaliksi kooksi
on arvioitu 6 400 miljoonaa euroa

Liikenne on kytköksissä yhteiskunnan yleiseen muutokseen. Globaalit megatrendit ja digitalisaation mahdollistamat uudet teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot ohjaavat kehitystä ja näyttäytyvät ihmisten arjessa uusina käyttäjälähtöisinä tuotteina ja palveluina. Automaatiota ja sähköistyminen lisääntyvät kaikissa liikennemuodoissa ja alan kehityksen, liikkumispalveluiden ja innovaatioiden investoinnit kasvavat jatkuvasti.

Suomalaiset toimijat ovat edelläkävijöitä monella älykkään liikenteen saralla, kuten liikenteen palveluistumisessa, sähköisen liikenteen ratkaisuissa sekä älykkäässä latausinfrassa ja liikenteen automaatioratkaisuissa maalla, merellä ja ilmassa.

Kehityksen painopisteet
2020-luvulla

Globaalit päästötavoitteet muokkaavat markkinaa ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuva liikennejärjestelmä on murroksen keskiössä. Liikenteen sähköistyminen on yksi alan megatrendeistä.

Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio mahdollistavat liikennejärjestelmän uudelleenorganisoitumisen. Personoidut liikkumispalvelut ja alustatalouteen perustuva liikenteen jakamistalous muokkaavat markkinaa.

Datan määrän kasvu ja tekoälyratkaisut mahdollistavat reaaliaikaiseen liikennejärjestelmään siirtymisen.

Tutustu toimialaan

ITS Suomessa

Vahva kotimainen osaaminen vastaa uudistumisen haasteisiin

Liikenneala on Suomessa merkittävä työllistäjä ja elinvoimaisuuden varmistaja. Suomessa on liikennealalla ja sitä tukevilla toimialoilla on arviolta jo noin 55 000 yritystä, jotka työllistävät 320 000 henkilöä. Markkinoilla toimivien yritysten liikevaihto on yli 70 miljardia euroa. Suomalaiset yritykset ovat jo aktiivisesti mukana kansainvälisillä markkinoilla ja alan startup-yritykset on noteerattu kansainvälisten investoijien keskuudessa.

Vahva osaamispohja erityisesti mobiili- ja verkkopalveluissa sekä uusia palveluita ja automatisaatiota mahdollistava lainsäädäntö tukevat Suomen mahdollisuuksia digitaalisessa liikenteessä. Kun hyödynnämme suomalaista osaamista, saavutamme liikenteen tiukat päästövähennystavoitteet, varmistamme kaupunkien kehittymisen ja maaseudun elinvoimaisuuden sekä lisäämme työpaikkoja ja vientiä.

Kytkeytyvä, automaattinen, sähköistyvä ja palveluistuva liikennejärjestelmä muuttaa kokonaan tapamme liikkua ja kuljettaa.

ITS maailmalla

ITS-verkostot maailmalla kattavat laajasti Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan valtiot.

ITS Nationals toimii eurooppalaisena verkostona eri maiden ITS-organisaatioiden välillä. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä jäsenorganisaatioita 27 Euroopan maasta. ITS Finland vaikuttaa verkoston koordinointiryhmässä tuoden esille suomalaista osaamista älykkäässä liikenteessä.

ITS Nordic+ on verkostomme, joka syventää yhteistyötä Pohjoismaiden ja Baltian ITS-organisaatioiden kanssa. Yhtenäistämme pohjoista älyliikennemarkkinaa sekä luomme pohjoismaista älykkään ja puhtaan liikkumisen brändiä.

Eurooppalaisten organisaatioiden lisäksi ITS Finland tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa globaalisti ja on aktiivinen toimija mm. älyliikenteen Euroopan ja maailmankongresseissa.

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma

Innovaatioita ja kansainvälistymistä tiiviillä yhteistyöllä

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma 2021 – 2023 on päivitys Liikennealan kansalliselle kasvuohjelmalle. Kestävän kasvun ohjelma edistää liikenteen toimialan kestäviin ratkaisuihin perustuvaa yritysvetoista innovaatiokehitystä, kansainvälistymistä ja kasvua. Ohjelman tavoitteena on toimialan investointien ja kansainvälisen kasvun edistäminen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävillä ratkaisuilla.

Ohjelma kannustaa yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Tavoitteena on synnyttää Suomeen liikennealan kansainvälisiä liiketoimintaekosysteemejä ja 10 000 työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää kasvuohjelmasta Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta sekä hankesivulta.

Kasvuohjelmatyö vuoden 2023 jälkeen

Työ liikennealan viennin edistämiseksi jatkuu osana ITS Finlandin päivittäistä tekemistä, jota koordinoidaan erityisesti vuoden 2023 lopulla perustetun vientiryhmän kanssa.

Tärkeimpinä kansainvälisinä yhteistyötahoina tässä työssä toimivat ITS Nordic+ ja ITS Nationals -verkostot sekä Team Finland verkosto, mukaan lukien Business Finland.

Viennin edistämisen keskeisinä käytännön työkaluina toimivat ISMEF -hanke ja FutureMobilityFinland -sivusto.

Tervetuloa mukaan rakentamaan vientivetoista liiketoimintaa liikennealan älykkäistä ja kestävistä ratkaisuista.

Kiertotaloudella rakennetaan kestävää tulevaisuutta

Liikenteen kiertotalous on yksi alan nousevista teemoista, jolla mahdollistetaan liikenteen kestävä tulevaisuus.

Kaupungit ovat keskeisessä roolissa liikenteen kierotalouden mahdollistajina. ITS Finlandin koordinoiman yhteistyöhankkeen mukaan liikenteen kiertotalous konkretisoituu tulevaisuudessa mm. seuraavien teemojen ympärille:

  • Hiilijalanjälkilaskurit ovat kaupunkien työkalu kuluttajien käyttäytymisen muutoksen ohjaamisessa.
  • Sähkökuorma-autot yleistyvät kaupungeissa vähentäen lähipäästöjä sekä melua tehden kaupungeista terveellisempiä ja mukavampia asuinpaikkoja meille kaikille.
  • Kaupunkipyöräjärjestelmät laajentuvat ja sähköpyörien määrät näissä kasvavat.
  • Liikenteen yhteiskäyttöpalvelut yleistyvät kaikissa liikkumismuodoissa ja kaupungeilla on merkittävä rooli muutoksen mahdollistajana.
  • Keskipitkällä aikavälillä liikenteen verotuksessa siirrytään päästöpohjaiseen verotukseen tai huomioidaan päästöt entistä tehokkaammin.