Älykkään liikenteen yhteistyöfoorumi

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa  yhteen laajapohjaisesti valtion, kaupunkien, tutkimus- ja oppilaitosten ja yritysmaailmat edustajat edistämään liikennealan digitalisaatiota.

ITS tulee sanoista Intelligent Transport Systems and Services eli älykkäät liikenteen menetelmät ja palvelut. Tavoitteena on toteuttaa tiedon hyödyntämisen ja digitalisaation avulla uusia palveluja ja ratkaisuja liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi.

ITS Finland on aktiivinen kansainvälinen toimija ja osa National ITS Associations -verkostoa.

Visio & Missio

Vain yhteistyöllä löydämme ratkaisut liikennejärjestelmän haasteisiin.

Kestävyys ja käyttäjälähtöisyys kulmakivinä

Visionamme on kestävä ja käyttäjälähtöinen liikennejärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvan arjen elämisen ja tehokkaan liiketoiminnan harjoittamisen. Samalla se luo kasvua ja kilpailukykyä Suomelle ja suomalaisille toimijoille.

Missionamme on edistää älykkäiden liikenneratkaisujen, liikenteen digitalisaation ja palveluistumisen laaja-alaista käyttöönottoa liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden, tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Samalla teemme työtä, jotta uusia innovaatioita, yrityksiä, työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia syntyy Suomen liikennealalle.

Toimintamme pohjana on avoin yhdessä tekeminen, aktiivisuus sekä asiantuntemus.

Liikenteen tulevaisuusverkosto

ITS Finland edistää digitaalista ja kestävää liikennejärjestelmää ja asiakaslähtöisiä liikkumisen ja liikenteen palveluja kaikissa liikennemuodoissa verkottamalla, viestimällä ja vaikuttamalla Suomessa laajan asiantuntijaverkostonsa voimin.

Vähä-älyisestä hiililiikenteestä vähähiiliseen älyliikenteeseen.

ITS Finlandin toimintaan kuuluu yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja alan liiketoimintaedellytysten parantaminen. Viestimme aktiivisesti älykkään liikenteen kehityksestä ja vaikutuksesta, järjestämme alan seminaareja ja osallistumme alan kehitystyöhön mm. useissa eri työ- ja ohjausryhmissä.

Rakennamme ja hyödynnämme myös kansainvälistä kontaktiverkostoa ja edistämme maiden välistä yhteistyötä.

ITS Finland on vuonna 2006 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Vuoden 2020 alusta lähtien ITS Factory on toiminut ITS Finlandin paikallisjaostona Tampereella.

Yhdistyksen säännöt löytyvät täältä.

Vuoden 2022 toiminta

ITS Finlandin toiminnan päätavoitteena on tuoda liikenteen digitalisaation koko keinovalikoima liikennejärjestelmän kehittämisen ytimeen ja kestävän liiketoiminnan perustaksi.

Vaikuttaminen, verkottaminen ja viestintä säilyvät ITS Finlandin keskeisinä tapoina edistää digitalisaation täysimittaista hyödyntämistä Suomen liikennejärjestelmän kehittämisessä. Näiden keinojen lisäksi vuonna 2022 panostamme entistä enemmän viennin edistämiseen ja näemme, että tulevien vuosien merkittävät investoinnit sekä elvytysrahastot tarjoavat uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille sekä muille liikennealan toimijoille kasvaa ja viedä osaamistamme maailmalle. Näihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet on kuvattu toimintasuunnitelmassa, joka on luettavissa ITS Finlandin sivuilla.

Vuoden 2022 painopisteenä on jatkaa työskentelyä digitalisoituvan liikenteen ekosysteemien synnyttämiseksi ja edistää suomalaisen älykkään ja kestävän liikenteen osaamisen etenemistä niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin markkinassa. Liikenteen ilmastopoliittiseen työhön osallistuminen digitalisaation keinoja korostaen on niin ikään yksi toimintaamme ohjaavia teemoja vuonna 2022. Keskeisinä työkaluina ovat Liikennealan kestävän kasvun ohjelmaan osallistuminen ja liikenteen kiertotalouden edistämishankkeen koordinointi.

Vuonna 2022 osallistumme aktiivisesti liikenteen tulevaisuuskeskusteluun sekä alan toimintaympäristön kehittämiseen. Osallistumme erityisesti Liikenne12-suunnitelman toimeenpanoa ja rahoitusmalleja koskevaan keskusteluun sekä Suomen kantojen valmisteluun liittyen EU:n linjauksiin. Tiedotamme verkostoamme älyliikenteeseen liittyvistä keskeisistä EU:n strategioista ja ohjelmista, kuten Fit for 55, ITS Directive revision, Smart and Sustainable Mobility Strategy, Horizon Europe ja NextGenerationEU. Valmistelemme sekä tuomme esille ITS Finlandin linjauksia älykliikenteen edistämiseen tarvittavista toimenpiteistä seuraaviin eduskuntavaaleihin liittyen.

Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen on yksi keskeisiä tavoitteita vuodelle 2022. Kehitämme pohjoismaiden ja Viron välistä ITS Nordic+ yhteistyötä ja brändiä sekä osallistumme lukuisiin yhteisiin tapahtumiin. Laajennamme nykyistä yhteistyötämme Business Finlandin kanssa, joka on keskeisiä kumppaneita ITS Finlandin viennin edistämisen toimenpiteissä. Lisäksi ITS Finland osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen ITS Nationals -verkoston toimintaan.

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma

Innovaatioita ja kansainvälistymistä tiiviillä yhteistyöllä

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma 2021-2023 on päivitys Liikennealan kansalliselle kasvuohjelmalle. Kestävän kasvun ohjelma edistää liikenteen toimialan kestäviin ratkaisuihin perustuvaa yritysvetoista innovaatiokehitystä, kansainvälistymistä ja kasvua. Ohjelman tavoitteena on toimialan investointien ja kansainvälisen kasvun edistäminen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävillä ratkaisuilla.

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma kannustaa yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Liikenneala on merkittävien muutosten keskellä, joiden keskeisinä ajureina toimivat kaupungistuminen, päästövähennystavoitteet, alan innovaatiot ja teknologinen kehitys sekä yritysten markkinamahdollisuudet globaaleille markkinoille.

Ohjelman tavoitteena on synnyttää Suomeen liikennealan kansainvälisiä liiketoimintaekosysteemejä ja 10 000 työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Ohjelmaan on luotu yhteinen tavoitetila ja tulevaisuuskuva vuoteen 2030, kuvattu alan osaaminen ja toimintaympäristö, määritelty toimenpiteet lähivuosille sekä organisoitu ohjelman täytäntöönpano ja seuranta.

ITS Finland toimii Liikennealan kestävän kasvun ohjelman koordinaattorina. Lue lisää kasvuohjelmasta Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta sekä hankesivulta.

Jäseneksi

ITS Finlandin jäsenenä pysyt ajan tasalla alan uutisista ja olet mukana vaikuttamassa sen kehitykseen.

Liittymällä ITS Finlandin jäseneksi saat mm. helpon tavan verkottua laajalti alan kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin, näköalapaikan kansalliseen päätöksentekoon, uusimman tiedon alan kehityksestä ja pääset mukaan alan kehityshankkeisiin.

Jäsenmaksut vuonna 2022:

  • Avainjäsen tai avainkumppani 12 390 €
  • Verkostojäsen 3 780 € julkishallinnon yksiköltä
  • Verkostojäsen 3 780 €, kun liikevaihto* on yli 25 M€
  • Verkostojäsen 1 890 €, kun liikevaihto* on 2-25 M€
  • Verkostojäsen 630 €, kun liikevaihto on alle 2 M€
  • Verkostojäsen 630 € yliopistoilta ja korkeakouluilta

*liikevaihto edelliseltä vuodelta

Yhdistys on avoinna kaikille uusille jäsenille, jotka tukevat yhdistyksen tarkoitusta. Vapaamuotoinen jäsenhakemus tulee osoittaa kirjallisena (esimerkiksi sähköpostitse) yhdistyksen toiminnanjohtajalle.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimii Karri Salminen, CGI, ja varapuheenjohtajana Vesa Kurki, Ilmatieteen laitos. Hallitus koostuu varsinaisten jäsenten ja verkostojäsenten edustajista. Lisäksi avainkumppaneiden edustajilla on hallituksessa läsnäolo-oikeus ilman äänioikeutta. Vuoden 2023 edustajat ovat:

Julia Heiskanen
Kimmo Palletvuori (vara)

Aapo Andersson
Janne Lautanala (vara)

Ossi Berg
Sini Puntanen (vara)

Vesa Kurki
Jaakko Nuottokari (vara)

Kimmo Ylisiurunen

Antti Mustaniemi (vara)

Börje Nummelin
Henrik Hultin (vara)

Jouni Sintonen
Tapio Levä (vara)

Esa Järvinen
Christian Sundell (vara)

Eetu Pilli-Sihvola
Raine Hautala (vara)

Jaakko Nousiainen
Maija Koskela (vara)

Eemil Rauma
Heikki Liimatainen (vara)

Aki Marjasvaara
Erik Kanerva (vara)

Kaisa Saario

Sonja Malin (vara)

Juha Inkiläinen
Jaana Hyvärinen (vara)

Juha Lehtonen
Jussi Kiuru (vara)

Kari Pulkkinen
Jukka Lepistö (vara)

Johanna Nyberg
Harri Santamala (vara)

Mika Rajanen
Ida Schauman (vara)

Atte Riihelä

Antti Paasilehto (vara)

Nina Frösén
Pietari Pentinsaari (vara)

Mika Kulmala
Ari Vandell (vara)

Risto Murto

Jari Myllärinen (vara)

Yhteystiedot

Marko Forsblom

Toiminnanjohtaja, KTM
+358 40 514 5100

Työskentelyä liikenteen mielenkiintoisessa maailmassa neljällä vuosikymmenellä. Iso visio ja paljon pieniä askelia. Motivaattoreina C2+K2.

Alex gyllenbögel

Alex Gyllenbögel

CCO
+358 40 500 2070

Älykkäät ratkaisut mahdollistavat paremman tulevaisuuden liikkua vapaasti.
Haluan auttaa yrityksiä sekä julkista sektoria verkostoitumaan, löytämään yhteistyökumppaneita ja tavoittamaan uusia asiakkaita.

Karri Salminen

Hallituksen pj.
+358 40 544 5151

Rakennetaan yhteistyössä liikenteen digitalisaatiosta viennin kasvusektori meidän kaikkien parhaaksi.

Yhteydenotot sähköpostitse:

etunimi.sukunimi(at)its-finland.fi

Käyntiosoite:

Mikonkatu 9 (Epicenter), 00100 Helsinki

Ota yhteyttä