ITS Finland

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhteen yritysten, valtion, kaupunkien sekä tutkimus- ja oppilaitosten edustajat edistämään digitaalisen ja kestävän liikenteen tavoitteita.

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry

ITS tulee sanoista Intelligent Transport Systems and Services. Älykkään liikenteen menetelmät ja palvelut ovat toimintamme keskiössä.

ITS Finland ry on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää älykkään ja kestävän liikenteen ja logistiikan palvelujen toteuttamisen ja liiketoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä tehdä tunnetuksi digitalisaation keinovalikoiman yhteiskunnallista vaikuttavuutta koko liikennejärjestelmän turvallisuuden, sujuvuuden, tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamisessa.

Yhdistys edistää toimialan älykkään ja kestävän liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä. Yhdistys toimii älykkään liikenteen kehittämisen yhteistyöfoorumina ja asiantuntijaverkostona.

ITS Finland on aktiivinen kansainvälinen toimija ja osa Eurooppalaista ITS Nationals -verkostoa. Tuomme yhteen verkostomme Pohjoismaissa ja Baltiassa ja muodostamme yhdessä maailmallakin tunnetun ITS Nordic+ verkoston.

Liikenteen tulevaisuusverkosto

ITS Finland edistää digitaalista ja kestävää liikennejärjestelmää ja asiakaslähtöisiä liikkumisen ja liikenteen palveluja kaikissa liikennemuodoissa verkottamalla, viestimällä ja vaikuttamalla Suomessa laajan asiantuntijaverkostonsa voimin.

Vähä-älyisestä hiililiikenteestä vähähiiliseen älyliikenteeseen.

ITS Finlandin toimintaan kuuluu yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja alan liiketoimintaedellytysten parantaminen. Viestimme aktiivisesti älykkään liikenteen kehityksestä ja vaikutuksesta, järjestämme alan seminaareja ja osallistumme alan kehitystyöhön mm. useissa eri työ- ja ohjausryhmissä. Rakennamme ja hyödynnämme myös kansainvälistä kontaktiverkostoa ja edistämme maiden välistä yhteistyötä.

ITS Finland on vuonna 2006 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Vuoden 2020 alusta lähtien ITS Factory on toiminut ITS Finlandin paikallisjaostona Tampereella. Yhdistyksen säännöt löytyvät täältä.

Visio & missio

Kulmakivinä kestävyys ja käyttäjälähtöisyys

Visionamme on kestävä ja käyttäjälähtöinen liikennejärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvan arjen elämisen ja tehokkaan liiketoiminnan harjoittamisen. Samalla se luo kasvua ja kilpailukykyä Suomelle ja suomalaisille toimijoille.

Missionamme on edistää älykkäiden liikenneratkaisujen, liikenteen digitalisaation ja palveluistumisen laaja-alaista käyttöönottoa liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden, tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Samalla teemme työtä, jotta uusia innovaatioita, yrityksiä, työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia syntyy Suomen liikennealalle.

Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvät tehtävät on kirjattu yhdistyksen sääntöihin. Tehtävien hoitamiseksi yhdistys aktivoi jäseniään yhteistyöhön, sopii tarpeellisista resursseista ja organisoi tarvittavia projekteja. Toiminnan pohjana on avoin yhdessä tekeminen, aktiivisuus sekä asiantuntemus.

Vain yhteistyöllä löydämme ratkaisut liikennejärjestelmän haasteisiin

ITS Finlandin jäsenyys

Intohimolla johdettu. Jäsenistöömme kuuluu 110 liikennealan toimijaa Suomessa.

Jäsenenämme tarjoamme sinulle pääsyn yhdistyksemme toimintaan ja tapahtumiin. Luomme aktiivisesti yhteyksiä alan julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä Suomessa ja maailmalla – jäsenenä sinulla on mahdollisuus tavata uusia kumppaneita ja asiakkaita ja saada äänesi kuuluviin osana Suomen liikennealan kattavinta asiantuntijaverkostoa.