Älykkään liikenteen yhteistyöfoorumi

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa  yhteen laajapohjaisesti valtion, kaupunkien, tutkimus- ja oppilaitosten ja yritysmaailmat edustajat edistämään liikennealan digitalisaatiota.

ITS tulee sanoista Intelligent Transport Systems and Services eli älykkäät liikenteen menetelmät ja palvelut. Tavoitteena on toteuttaa tiedon hyödyntämisen ja digitalisaation avulla uusia palveluja ja ratkaisuja liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi.

ITS Finland on aktiivinen kansainvälinen toimija ja osa National ITS Associations -verkostoa.

Visio & Missio

Vain yhteistyöllä löydämme ratkaisut liikennejärjestelmän haasteisiin.

Kestävyys ja käyttäjälähtöisyys kulmakivinä

Visionamme on kestävä ja käyttäjälähtöinen liikennejärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvan arjen elämisen ja tehokkaan liiketoiminnan harjoittamisen. Samalla se luo kasvua ja kilpailukykyä Suomelle ja suomalaisille toimijoille.

Missionamme on edistää älykkäiden liikenneratkaisujen, liikenteen digitalisaation ja palveluistumisen laaja-alaista käyttöönottoa liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden, tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Samalla teemme työtä, jotta uusia innovaatioita, yrityksiä, työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia syntyy Suomen liikennealalle.

Toimintamme pohjana on avoin yhdessä tekeminen, aktiivisuus sekä asiantuntemus.

Liikenteen tulevaisuusverkosto

ITS Finland edistää digitaalista ja kestävää liikennejärjestelmää ja asiakaslähtöisiä liikkumisen ja liikenteen palveluja kaikissa liikennemuodoissa verkottamalla, viestimällä ja vaikuttamalla Suomessa laajan asiantuntijaverkostonsa voimin.

Vähä-älyisestä hiililiikenteestä vähähiiliseen älyliikenteeseen.

ITS Finlandin toimintaan kuuluu yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja alan liiketoimintaedellytysten parantaminen. Viestimme aktiivisesti älykkään liikenteen kehityksestä ja vaikutuksesta, järjestämme alan seminaareja ja osallistumme alan kehitystyöhön mm. useissa eri työ- ja ohjausryhmissä.

Rakennamme ja hyödynnämme myös kansainvälistä kontaktiverkostoa ja edistämme maiden välistä yhteistyötä.

ITS Finland on vuonna 2006 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Vuoden 2020 alusta lähtien ITS Factory on toiminut ITS Finlandin paikallisjaostona Tampereella.

Yhdistyksen säännöt löytyvät täältä.

Vuoden 2020 toiminta

Yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2020 löydät täältä. Painopisteinä ovat ekosysteemien ja liikennejärjestelmän digitalisaation kehittäminen sekä liikennesektorin ilmastotyö.

Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on tuoda liikenteen digitalisaation koko keinovalikoima liikennejärjestelmän kehittämisen osaksi ja siten edesauttaa liikennealan kestävää kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Päätavoitteen rinnalla tavoitteena on, että liikenteen digitalisoitumisen mahdollistamilla tuotteilla ja palveluilla on merkittävä työllistävä vaikutus Suomessa. Näitä tavoitteita edistetään erityisesti liikennealan kansallisen kasvuohjelman toimeenpanotyössä ja ohjelman päivittämisessä Liikennealan kestävän kasvun ohjelmaksi, sekä osallistumalla liikenteen tulevaisuuskeskusteluun, erityisesti 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman osalta.

Liikenteen päästövähennystavoitteiden painoarvon noustessa osana kaikkea liikenteen kehittämistä, tavoitteena on aktiivisesti osallistua ilmastotyöhön sekä tuoda esille digitalisaation mahdollisuudet liikennesektorin kansallisten päästötavoitteiden saavuttamisessa. Tämä tapahtuu osallistumalla aktiivisesti fossiilittoman liikenteen työryhmään sekä toimialaa aktivoimalla. Yhdistys on myös perustanut erillisen Ilmasto -työryhmän, jonka tehtävänä on älyratkaisujen inventoiminen ja vaikuttavuuden todentaminen.

Lisäksi yhdistys jatkaa työtä liikenteen palveluistumisen edistämiseksi sekä viestinnällisesti että osallistumalla aktiivisesti liikennejärjestelmän kehittämisen rahoituskeskusteluun sekä uusien rahoitusmallien innovointiin.

Kansainvälisessä yhteistyössä panostetaan erityisesti Nordic+ (Pohjoismaat ja Viro) -yhteistyöhön sekä ITS-yhdistysten verkoston parempaan hyödyntämiseen. Tärkeä yhteistyöprojekti pohjoismaisen markkinan edistämisessä on Nordic Open Mobility and Digitalisation -hanke, johon on saatu rahoitusta Nordic Innovationilta.

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma

Kasvuohjelman tavoitteena on kestävän liikennejärjestelmän ja toimialan yritysvetoisen kasvun edistäminen tutkimusalan, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma on tehty vuosille 2018 – 2022. Kasvuohjelma määrittelee yhteisen tulevaisuuskuvan alan kehityssuunnasta, näkemyksen nykyisestä toimijakentästä ja osaamisesta sekä tiekartta alan kehitys- ja investointitarpeista sekä globaaleista liiketoimintamahdollisuuksista.

Liikenteen sähköistyminen, automaatio, palveluistuminen ja digitalisoituminen vaikuttavat kaikkiin liikennealan toimijoihin ja muuttavat alan perinteisiä toimintamalleja. Vaikutukset näkyvät valtion ja kuntien investointitarpeissa, yritysten liiketoiminnassa sekä yhä enenevässä määrin myös liikenteen loppukäyttäjien arjessa. Kasvuohjelman tavoitteena on tukea alan osaamisen kehitystä, uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen syntyä sekä kotimaista ja kansainvälistä tunnettuutta.

Kasvuohjelman toimenpiteet koostuvat mahdollistavasta lainsäädännöstä, ennakoivasta tutkimustoiminnasta ja innovatiivisten yritysten monipuolisesta osaamisesta. Markkinakokeilut ja pilotit sekä hyvien ratkaisujen skaalaaminen hankintojen avulla edistävät uudistumista kaupungeissa. Uusien innovaatioiden syntyä ja liiketoimintaekosysteemien kasvua lisätään parantamalla tiedon saatavuutta ja laatua, harkitusti suunnatulla TKI-rahoituksella sekä tukemalla yritysvetoisten ekosysteemien kokoamista ja orkestrointia. Suomen ulkomaillakin tunnustetun liikennealan edelläkävijän maineen ja aktiivisten kansainvälistymistoimien vahvistaminen edistävät yritysten kansainvälistymistä ja invest in -toimintaa.

Kasvuohjelma on työ- ja elinkeinoministeriön alainen ohjelma ja ITS Finland koordinoi sen täytäntöönpanoa.

Kasvuohjelman kokonaisuudessaan löydät täältä. Kasvuohjelmaa päivitetään parhaillaan Liikennealan kestävän kasvun ohjelmaksi. Ohjelmaluonnos löytyy Lausuntopalvelu.fi -sivustolta ja siihen voit jättää lausunnon 31.12.2020 mennessä.

Kasvuohjelman toimenpiteet

Jäseneksi

ITS Finlandin jäsenenä pysyt ajan tasalla alan uutisista ja olet mukana vaikuttamassa sen kehitykseen.

Liittymällä ITS Finlandin jäseneksi saat mm. helpon tavan verkottua laajalti alan kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin, näköalapaikan kansalliseen päätöksentekoon, uusimman tiedon alan kehityksestä ja pääset mukaan alan kehityshankkeisiin.

Jäsenmaksut vuonna 2020:

  • Varsinainen jäsen tai avainkumppani 12 390 €
  • Verkostojäsen 3 780 € julkishallinnon yksiköltä
  • Verkostojäsen 3 780 €, kun liikevaihto* on yli 25 M€
  • Verkostojäsen 1 890 €, kun liikevaihto* on 2-25 M€
  • Verkostojäsen 630 €, kun liikevaihto on alle 2 M€
  • Verkostojäsen 630 € yliopistoilta ja korkeakouluilta

*liikevaihto edelliseltä vuodelta

Yhdistys on avoinna kaikille uusille jäsenille, jotka tukevat yhdistyksen tarkoitusta. Vapaamuotoinen jäsenhakemus tulee osoittaa kirjallisena (esimerkiksi sähköpostitse) yhdistyksen toiminnanjohtajalle.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimii Karri Salminen, CGI ja varapuheenjohtaja Jouni Sintonen, Telia. Hallitus koostuu varsinaisten jäsenten ja verkostojäsenten edustajista. Lisäksi avainkumppaneiden edustajilla on hallituksessa läsnäolo-oikeus ilman äänioikeutta. Vuoden 2020 edustajat ovat:

Sami Mikkonen
Mika Vuorio (vara)

Hannu Heikkinen
Mari Flink (vara)

Vesa Kurki
Janne Miettinen (vara)

Sampo Hietanen
Jarkko Jaakkola (vara)

Börje Nummelin
Tuomo Roivainen (vara)

Jouni Sintonen
Marko Lepola (vara)

Christian Sundell
Teemu Nikkilä (vara)

Aapo Anderson
Janne Lautanala (vara)

Toni Forsberg
Kimmo Ylisiurunen (vara)

Riku Huhta
(TBC)

Markus Melander
Antti Korhonen (vara)

Raine Hautala
Elias Pöyry (vara)

Aki Marjasvaara
Jaakko Rintamäki (vara)

Ulla Tapaninen
Juha Lehtonen (vara)

Jouni Wallander
Timo Saarenketo (vara)

Jukka-Pekka Pitkänen
Stefan Bergman (vara)

Heidi Kuusniemi
Leila Lehtinen (vara)

Janne Hauta
Noora Lähde (vara)

Eetu Pilli-Sihvola
Pietari Pentinsaari (vara)

Mika Kulmala
Ari Vandell (vara)

Petri Antola
Jari Myllärinen (vara)

Yhteystiedot

Marko Forsblom

Toiminnanjohtaja, KTM
tel. +358 40 514 5100
etunimi.sukunimi(at)its-finland.fi

Työskentelyä liikenteen mielenkiintoisessa maailmassa neljällä vuosikymmenellä. Iso visio ja paljon pieniä askelia. Motivaattoreina C2+K2.

Laura Eiro

Ohjelmajohtaja, OTM
tel. +358 400 969 293
etunimi.sukunimi(at)its-finland.fi

Tehdään yhdessä 1,5 asteen älykäs liikennejärjestelmä ja kestävä tulevaisuus lapsillemme ja Suomelle!

Karri Salminen

Hallituksen pj.
tel. +358 44 544 5151
etunimi.sukunimi(at)its-finland.fi

Rakennetaan yhteistyössä liikenteen digitalisaatiosta viennin kasvusektori meidän kaikkien parhaaksi.

Ota yhteyttä