Toiminta

Olemme intohimolla johdettu asiantuntijaorganisaatio, jonka jäsenistöön kuuluu 110 liikennealan toimijaa Suomessa.

Vaikuttaminen, verkottaminen, viestintä ja vienninedistäminen muodostavat toimintamme selkärangan.

Me olemme älykkään ja kestävän liikenteen verkosto

Liikennesektori on maailmanlaajuisesti mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa, kun sekä liikkujat että kulkuneuvot kytkeytyvät tieto- ja energiaverkkoihin ja osaksi maailman dynaamisimpia liiketoiminta-alueita.

Muutoksen merkit ovat nähtävillä niin kaupunkien Smart city -suunnitelmissa, autonvalmistajien strategioissa kuin investointiuutisissa ympäri maailmaa.

Tässä murroksessa haluamme olla mukana.

Vuonna 2024 toimintamme keskittyy työskentelyyn digitalisoituvan liikenteen ekosysteemien synnyttämiseksi sekä edistämään suomalaisen älykkään ja kestävän liikenteen osaamisen etenemistä niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin markkinassa.

Toiminta, joka hyödyttää
koko toimialaa

Viestimme koko alan puolesta ja alalle lisäten toimialan tietoisuutta kestävän ja digitaalisen liikenteen mahdollisuuksista.

Edistämme liikennealan kasvua verkottamalla alan toimijoita Suomessa ja kansainvälisesti.

Vaikutamme alan lainsäädäntöön, hankkeisiin ja rahoitusinstrumentteihin: intressimme on lisätä kestävien ja digitaalisten liikkumisratkaisuiden osuutta kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, ohjelmissa ja tukirahoituksissa.

Edistämme Suomalaisen liikenneosaamisen brändiä tuoden esille suomalaisia innovaatioita, ratkaisuja ja palveluita osana kansainvälistä vaikuttamista, viestintää ja verkottamista. Jäsenenämme varmistat näkyvyyden osana Suomalaista kestävän ja älykkään liikenteen brändiä.

Vaikuttaminen

Toimiva liikennealan markkina

Rakennamme liikenteen digitalisoitumista edistävän toimintaympäristön ja toimivan markkinan verkostomme jäsenten tavoitteet huomioiden. Vaikutamme toimialan rahoituksen suuntaamiseen älykkään ja kestävän liikenteen tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin sekä kehittämisinvestointeihin.

Tuo äänesi kuuluviin alan keskusteluissa osana verkostoa:

Osallistumme ja vaikutamme liikenteen digitalisaation etenemiseen alan keskeisissä hanke- ja ohjausryhmissä sekä vaikuttaja-tapaamisissa. Annamme lausuntoja liikennealan moninaisissa hankkeissa ja olemme läsnä asiantuntijana toimialaa koskevissa ajankohtaisjulkaisuissa ja tapahtumissa. 

Hallitusohjelmamme vuodelle 2023 kokoaa neljä keskeistä tavoitetta kestävän liikennejärjestelmän toteuttamiseksi.

Verkottaminen
Tapaa kumppaneita ja asiakkaita

Verkottamme alan julkiset, yksityiset ja akateemiset toimijat tavoitteenamme luoda aktiivisesti yhteyksiä eri toimijoiden välillä.

Tapahtumat ja alan tilaisuudet ovat keskeinen osa toimintaamme:

 • Käymme aktiivista vuoropuhelua muiden alaan vaikuttavien järjestöjen kanssa.
 • Ylläpidämme tiiviitä suhteita alan viranomaisten ja kaupunkien kanssa.
 • Aktivoimme jäsenistömme osallistumisia tilaisuuksiin, jotka ovat merkityksellisiä toimialarajat ylittävien ratkaisujen edistämiseksi.
 • Järjestämme jäsenistöllemme 5 – 10 vuosittaista tapahtumaa ja työpajaa alan ajankohtaisimmista teemoista Suomessa ja kansainvälisesti.
 • Aktiivinen ohjelmatyömme edistää kansallisten ekosysteemien syntymistä vaikuttavuuden ja viennin tuomiseksi.

Viestintä
Ajankohtainen tieto alan tärkeimmistä teemoista

Tuomme esille konkreettisia toimia liikennejärjestelmän muutoksen vauhdittamiseksi sekä viestimme yritysten ja kaupunkien ratkaisuista laajalle yleisölle.

ITS Finlandin kanavat tavoittavat tuhansia alan toimijoita Suomessa ja kansainvälisesti:

 • ITS Finland nettisivut ja tapahtumakalenteri kokoavat tietoa alan ajankohtaisista teemoista Suomessa.
 • Future Mobility Finland ja Nordic+ -sivustot viestivät suomalaisesta osaamisesta kansainväliselle yleisölle.
 • ITS Finlandin uutiskirje kokoaa alan uutiset luettavaksesi joka kolmas viikko.
 • ITS Finland sosiaalisen median kanavat ovat LinkedIn, Twitter ja YouTube.

Vienninedistäminen
Tuemme jäsentemme kansainvälistä kasvua

Kansainvälinen verkostomme kattaa Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan ITS-toimijat ja avaamme yhteyksiä jäsentemme kohdemarkkinoihin verkostomme avulla.

Julkaisemme tietoa suomalaisesta liikennealan osaamisesta Future Mobility Finland –sivustolla tuoden esille verkostomme onnistumisia kansainväliselle yleisölle.

Pohjoismaiden ja Baltian välinen yhteistyö on reittimme maailman markkinoille:

 • Nordic+ on Pohjoismaat ja Baltian kattava verkosto, jota ITS Finland johtaa yhdessä ITS Norwayn kanssa.
 • Nordic+ yhteisosastot kokoavan verkostomme yhteen alan kansainvälisissä suurtapahtumissa.
 • Kartoitamme ja lisäämme tietoa liikennealan kansainvälisistä hankkeista, joihin osallistuminen pohjoismaisesti lisää mahdollisuuksiamme onnistua.

Yhteistyöllä vientiä ja kasvua

Kolmivuotinen ISMEF-projekti tukee Suomen ja Viron liikennealan pk-yritysten vientiä Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Persianlahden Arabivaltioihin.

Markkinatiedon kerääminen

Tapahtumat, delegaatiot ja koulutukset

Kohdemaakohtaiset konsulttipalvelut

Yhteistarjoamat suomalaisten ja virolaisten yritysten kesken