Älyliikenteen standardisoinnin tilannekuva – ITS handbook julkaistu

ITS handbook tarjoaa älyliikenteen osalta standardisoinnin tilannekuvan – mitä standardisointikohteita on olemassa ja mihin tällä hetkellä kannattaisi osallistua. Kirjassa käsitellään rinnakkaiset ITS komiteat eurooppalaisesta ja globaalista standardisoinnista – CEN TC 278 sekä ISO TC 204 – ja lisäksi soveltuvin osin ajoneuvokomitea ISO TC 22 sekä ETSIn ITS komitea.

Kirja toimii usealla tasolla – se tarjoaa yleistä tietoa standardisoinnista ja siihen osallistumista, nykytilanteen älyliikenteen standardisoinnissa, aktiiviset työryhmät ja työkohteet. Työryhmien kohdalla on avainsanojen avulla esitetty meneillään olevia aihealueita. Avainsanojen avulla lukija voi nopeasti nähdä, mitä kunkin työryhmän alla on juuri standardisoitu, mitä standardisoidaan juuri nyt ja suunnitellaan tehtäväksi lähiaikoina. Näin kirjan hyödyntäjä voi muodostaa näkemyksensä itseään kiinnostavien asioiden tilanteesta ja tehdä päätöksiä osallistumisesta standardisointityöhön.

Standardisointi on tärkeää, riippumatta siitä oletko rakentamassa uutta liiketoimintaa, ekosysteemiä, edustatko isoa tai pientä yritystä vai toimitko konsulttina tai rahoittajana projektissa. Standardisointi on yhteisten sääntöjen laatimista, jotta kuluttajien, yrittäjien ja viranomaisten toiminta helpottuisi. Standardeilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, vertailtavuutta sekä suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä että helpotetaan kotimaista ja kansainvälistä kauppaa.

Standardit mahdollistavat yhteistoiminnan ja rajapinnat, joilla systeemit ja organisaatiot (tieto, prosessit, valmistus, tuotteet ym.) voidaan liittää toisiinsa. Alihankinnat yhtenä yhteistoiminnan muotona; tuotteen osat voidaan valmistaa hajautetusti, kun kaikilla on sama yhdistävä standardi käytössä. Yhteistyökumppaneiden arviointi helpottuu, kun mahdollisella yhteistyökumppanilla on tietty standardi, esimerkiksi laadun osalta käytössä, yhteistyökumppania voidaan arvioida ja sen toimintaa ja laatua ennakoida.

Älyliikenteen standardisointi on varsin laaja-alaista jakaantuen usean standardisointielimen alueelle. Siksi on tärkeää saada perustiedot standardisoinnista yleiskuvan muodostamiseksi. Standardisointiin osallistuminen hyödyttää monella tasolla.

Yhteinen Toimialaliitto ry on yksi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimialayhteisö, jonka vastuulla on mm. älyliikenteen standardisointi.

ITS handbookin löydät täältä.

Lisätietoa:

Kimmo Konkarikoski
Standardisointipäällikkö
Yhteinen Toimialaliitto ry