ITS Finland mukana liikenteen uusien käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin kehittämisessä

ITS Finland on mukana liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tavoitteena on parantaa tieliikenteen uusien käyttövoimien jakeluinfran kehittämistä ja suunnittelua poikkisektoraalisella yhteistyöllä. Työryhmän toimintakausi on 20.5.2022-31.3.2023.

Kansallisten liikenteen päästövähennystavoitteiden kustannustehokkaan saavuttamisen, suomalaisen älyliikennealan viennin sekä kuluttajien liikkumisen palvelutason kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että latausinfrastruktuurin tulevaisuuden kehittämisessä älykkäät ratkaisut ovat investointien keskiössä eikä näiden tiellä ole turhia esteitä. Älykkäät latausratkaisut ovat avainasemassa mahdollistamassa sähköisen liikenteen palveluistumista.

ITS Finland on aktiivisesti edistänyt liikenteen palveluistumista vuosien ajan ja tämä työ on laajentunut osana kiertotalouden yhteistyöhanketta. Kuluneen kahden vuoden aikana on käynyt selväksi, että liikenteen sähköistymisen palveluistuminen on keskeisimpiä ja tehokkaimpia keinoja vähentää liikenteen päästöjä samalla varmistaen kuluttajille aiempaa parempi liikenteen palvelutaso. Sähköistyvän liikenteen palvelut tarjoavat myös merkittäviä vientimahdollisuuksia, sillä sähköisen liikenteen globaalien markkinoiden arvioidaan saavuttavan 1 300 mrd. $ vuoteen 2030 mennessä1.

Työryhmän tehtävänä on arvioida jakeluinfran nykytilaa, nykytoimien riittävyyttä sekä mahdollista tarvetta uusille kehitystä vauhdittaville toimille ja kehitystä hidastavien pullonkaulojen ratkaisemiselle. ITS Finland tuo työryhmän käyttöön jäsenistönsä laaja-alaisen osaamisen ja on tukemassa alan yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Yhteistyötä tarvitaan liikennealalla entistä enemmän tulevaisuudessa, sillä jatkuvasti yleistyvät älykkäät latausratkaisut yhdistävät liikenteen, energian ja kiinteistöt. Tämän kolmiyhtenäisyyden edistäminen ja konkretisointi edellyttää uusia älykkäitä palveluita, joiden mahdollistamisen eteen ITS Finland tekee töitä osana työryhmää ja tämän ulkopuolella.


Lisätietoja:

Eemil Rauma, Chief impact officer

eemil.rauma@its-finland.fi


Lähteet:

  1. Liikennealan kestävän kasvun ohjelma, ref. ASD Reports 2020