ITS Finland lausunnot

ITS Finlandin lausunto asioihin VNS 4/2022 vp ja VNS 6/2022 vp

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto koskien 

Valtioneuvoston selontekoa ”Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma: Kohti hiilineutraa-lia yhteiskuntaa 2035” 

Valtioneuvoston selontekoa Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia 

Huomaattehan, että samassa lausunnossa on lausunto molempiin em. asioihin. Päädyimme yhdistämään lausunnot, koska kyseessä ovat niin lähekkäin toisiinsa liittyvät selonteot, joiden tavoitemaailmat ja keskeiset toimenpideratkaisut ovat isossa kuvassa täysin yhtenevät.

Lue ITS Finlandin lausunnot kokonaisuudessaan täältä.