ITS Finland lausunnot

ITS Finlandin lausunto dokumenttiin: Liikennepalvelulain pidemmän aikavälin vaikutukset (EV 27/2017 vp)

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto dokumenttiin: ”Liikennepalvelulain pidemmän aikavälin vaikutukset (EV 27/2017 vp)”

ITS Finland ry on älykkään liikenteen verkosto, jonka vuoksi lausuntomme koskee ensisijaisesti älykkään liikenteen toimialaan, suoraan tai välillisesti, liittyviä näkökulmia. Viime vuosina verkos- tossamme ovat korostuneet älyliikennepainotusten rinnalla liikennejärjestelmän kestävyys ja eri- tyisesti digitalisaation mahdollisuudet yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

ITS Finland toimii digitaalisen liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimijat yhteen. ITS Finland on voittoa tavoittelematon asian-tuntijaverkosto, johon kuuluu yli 100 jäsenorganisaatiota, joissa työskentelee yli 30 000 työntekijää. Yhdistyksen tavoitteena on edistää liikenteen digitalisaation ja uusien palvelujen to- teuttamisen yleisiä edellytyksiä sekä tehdä tunnetuksi tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnal- lista vaikuttavuutta.

Lausunto on jätetty 31.1.2023

Lue lausunto kokonaisuudessaan.
Asia: O 55/2022 vp Liikennepalvelulain pidemmän aikavälin vaikutukset (EV 27/2017 vp)