ITS Finlandin lausunto koskien liikenne- ja viestintäministeriön luonnosta liikenneturvallisuusstrategiaksi

ITS Finland antoi lausuntonsa liikenne- ja viestintäministeriön luonnokseen liikenneturvallisuusstrategiaksi.

Pidämme liikenneturvallisuusstrategiaa tärkeänä aloitteena kohti kansalaisten turvallista ja sujuvaa liikennettä. Strategiassa luonnostellut linjaukset ovat kattavat ja muodostavat loogisen kokonaisuuden. Strategia ottaa teknologian kehityksen mahdollisuudet huomioon kiitettävästi samoin kuin laajan sidosryhmäyhteistyön merkityksen. Tämä mahdollistaa entistä proaktiivisemman reagoinnin muun muassa kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin tilanteissa, joissa vaikutuksia on haasteellista täysin ennustaa.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.