ITS Finlandin lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

ITS Finland antoi lausuntonsa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta Suomen kestävän kasvun ohjelmaksi ja oli kuultavana valiokunnassa 13.1.2021.

ITS Finland painottaa investointien suuntaamista aidosti vaikuttaviin digivihreisiin hankkeisiin ja merkittäviin kokonaisuuksiin. Liikenne toimialana on digivihreän murroksen ytimessä ja alan ekosysteemikehitys älykkäiden ja kestävien ratkaisujen ympärillä on hyvässä vauhdissa. Elvytyspanoksia tulee nyt suunnata vientikelpoisten ratkaisujen tukemiseen ja suunnitelmatyötä tehdä yhdessä elinkeinoelämän kanssa yksityisten investointien mobilisoimiseksi. Kotimaan elvytyspaketin suuntaamisen lisäksi tulee varmistaa, että suomalaisyritykset pääsevät kiinni muiden maiden elvytyshankkeisiin.

Katso koko lausunto täältä ja esitys valiokunnassa täältä.