ITS Finlandin lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle tekoälystä

ITS Finland antoi lausuntonsa seuraaviin Valtioneuvoston kirjelmiin: U-kirje – Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)sekä E-kirje – Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act).

Ehdotus tunnistaa hyvin tekoälyn merkityksen eurooppalaiselle kilpailukyvylle, joka on yksi keskeisiä tekoälyn kehittymisen vauhdittajia. Nykyisellään ehdotus keskittyy ylätason tekoälypolitiikan kuvaukseen, jossa painottuvat eurooppalaiset eettiset arvot, avoimuuden korostaminen, yksilön oikeuksien suojaaminen sekä erityisesti turvallisen tiedon hyödyntämisen periaatteet. 

ITS Finland esittää lausunnossaan neljä ajatusta ehdotuksen näkökulmien laajentamiseksi. Lisäksi toteamme, että ehdotuksen aihe ja ajankohta ovat erittäin onnistuneet ja pidämme hyvänä, että liikenne on tunnistettu yhdeksi seitsemästä korkean vaikutustason sektoriksi.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.