ITS Finlandin lausunto luonnokseen liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelmaksi

ITS Finland antoi lausuntonsa Liikenne- ja viestintäministeriön luonnokseen liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelmaksi.

Suunnitelma on hyvä kokonaisuus tärkeään teemaan. Konkretian taso säilyy hyvänä ja askellus kohti automaatiota kulkee realistisin keinoin. Liikennepoliittisten tavoitteiden rinnalla olisi hyvä tarkastella laajemmin globaalia automaatiomarkkinaa suomalaisten yritysten kohdemarkkinana.  

Kokonaisuutena suunnitelman tavoitteet ovat kaikki kannatettavia. Lopullisia automaation toteu-tuksen aikatauluja on mahdotonta arvioida tarkasti, mutta siihen liittyvä työ on jo käynnissä, ja suomalaiset osaajat ovat alan huippua. Parhaillaan on liikennealalla käynnissä useita pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia hankkeita ja ohjelmia. Erityisesti tulee varmistaa, että liikenteen automaation ja digitalisaation teemat ovat mukana, kun tehdään ensimmäistä valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. 

Voit lukea ITS Finlandin lausunnon kokonaisuudessaan täältä.