ITS Finlandin lausunto TEN-T-verkoista

ITS Finland antoi lausuntosa valtioneuvoston kirjelmään U 16/2022 vp eduskunnalle. 

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.