ITS Finlandin lausunto Traficomin puolesta-asioijan luotettavuuden arviointikriteereitä koskevasta muistioluonnoksesta

ITS Finland antoi lausuntonsa liikenne- ja viestintävirasto Traficomille koskien puolesta-asioijan luotettavuuden arviointikriteereitä koskevaa muistioluonnosta. ITS Finland pitää muistiota hyvänä koontina eri näkökulmista arviointikriteeristön muodostamisen tueksi, mutta nykyisellään antaa väljät raamit arviointikriteerien määrittämiselle. Lausunto on luettavissa täällä.