ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston periaatepäätösluonnokseen logistiikan digitalisaatiosta

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien valtioneuvoston periaatepäätösluonnosta ”Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiosta”.

Periaatepäätösluonnos on tärkeä kokonaisuus tärkeään teemaan ja konkretian taso säilyy hyvänä. Logistisen tehokkuuden rinnalla on nyt tarkasteltu myös laajemmin globaalia logistiikkamarkkinaa suomalaisten yritysten kohdemarkkinana.

Suomi on korkean teknologian ja erityisesti insinööriosaamisen kärkimaita maailmassa. Kansainvälisissä vertailuissa digitalisaation mahdollistava infrastruktuurimme on kärkiluokkaa. Sen sijaan näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja kaupallistaminen eivät ole olleet samalla tasolla. Periaatepäätösluonnoksen toimeenpano vie logistiikka-alaa lähemmäksi kansainvälisiä miljardimarkkinoita.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.