Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon nojaava palveluorganisaatio, joka kokoaa ja jäsentää maakunnan kehittämisnäkemyksen ja toteutusvoiman.

 

Hämeen liitto maakunnallisena liittona

  • johtaa aluekehitystyötä maakunnassa
  • vastaa alueidenkäytön suunnittelusta
  • ajaa maakunnan, sen kuntien ja elinkeinoelämän etua
  • edistää kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä sekä maakuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä alueiden kehittämisen kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoikeudellisten toimijoiden kanssa
  • hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä
  • tuottaa tutkimuksia, suunnitelmia ja selvityksiä

 

Yhteystiedot:

Niittykatu 5
13100 Hämeenlinna

hameenliitto@hame.fi