Maanmittauslaitos (MML) toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa tuottaen tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta.

 

Maanmittauslaitos tekee maanmittaustoimituksia, ylläpitää kiinteistöjen tietoja, tuottaa kartta-aineistoja, huolehtii lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehittää tietojärjestelmiä sekä edistää paikkatieto-jen tutkimusta ja soveltamista. Paikkatietokeskus toimii Maanmittauslaitoksessa tutkimus- ja asiantuntijayksikkönä, jossa tehdään paikkatietoinfrastruktuureja tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä huolehditaan Inspire-direktiivin toimeenpanosta.

Paikkatietokeskus:

  • tarjoaa tieteellisen perustan Suomen kartoille, paikkatiedoille ja paikannukselle
  • tutkii ja kehittää paikkatietojen mittaus-, tuottamis- ja hyödyntämismenetelmiä
  • tekee yhteistyötä yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja julkisyhteisöjen kanssa