Kansainvälisyys ja kestävyys vauhdittivat ITS Finlandin vuotta 2021

Vuosi 2021 alkaa olla loppusuoralla ja ollut olosuhteista huolimatta varsin tapahtumarikas. Vuosi on opettanut nöyryyttä ja ketteryyttä, asioita on pitänyt suunnitella ihan kuin ennenkin, mutta samalla on pitänyt olla valmiina muuttamaan suunnitelmia lennosta. Pieni säätäminen ei ole kuitenkaan haitannut, kun suunta on ollut selvä. Liikenteen kestävyystavoitteet ovat vain tiukentuneet ja liikennejärjestelmän älykäs ja kestävä kehittäminen on jatkunut tauotta maailman menosta huolimatta.

”Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin” -sanonta on osoittautunut paikkansa pitäväksi myös korona-aikana. EU:n talouselvytyksen kohdistuessa vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen on eri puolella käynnistetty laajat toimet koronaelvytyksen nimissä. Euroopassa puhutaan sadoista ja maailmalla tuhansista miljardeista. Suomi on tähän asti onnistunut poikkeuksellisen hyvin koronataudin torjunnassa, seuraavaksi pitäisi pärjätä yhtä hyvin kilpailussa elvytysmiljardeista. Elvytyseuroja ei todennäköisesti tulla tarjoamaan Suomeen vaan ne pitää hakea sieltä euro ja hanke kerrallaan. Tämä on meillä kirkkaana mielessä, kun suuntaamme ensi vuoteen.

Kestävyys ja vienti hanketyöskentelyn pilareina

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma on liikenteen toimialan yhteinen työkalu vientivetoisen kasvun aikaansaamiseksi. Kasvuohjelman päivitys julkaistiin kesällä ja painotusta siirrettiin kansallisesta kehittämisestä kansainvälistymiseen. Kasvuohjelmatyötä on viety sitkeästi eteenpäin koronasta huolimatta ja sen perusajatukselle ja tavoitemaailmalle uusien innovaatioiden, kasvuyritysten ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi on totisesti tarvetta, kun alamme siirtyä yhteiskuntana velanotosta velanmaksuun. Toivottavasti pääsemme aidosti siirtämään fokusta innovaatiotoiminnasta vientitoimintaan muutenkin kuin virtuaalimoodissa. Ohjelman puitteissa tuotettu Future Mobility Finland -sivusto on saanut alan toimijat hienosti mukaan. Sivusto toimii koko alan näyteikkunana kansainväliselle yleisölle ja parhaiden artikkelien näkyvyys lasketaan jo kymmenissä maissa ja tuhansissa henkilöissä.

Kiertotalouden saralla vuosi 2021 eteni vauhdilla. Oulun, Tampereen, Lahden, Turun, Vantaan, Helsingin, Sitran ja Smart & Clean -säätiön yhteinen liikenteen kiertotalouden hanke fokusoi toimintansa liikenteen palveluiden edistämiseen sekä kiertotalouden konkretisoimiseen. Raskaan sähköisen liikenteen ekosysteemin avustus saatiin maaliin, kiertotalouden viestejä vietiin niin kansallisiin strategioihin kuin kansainvälisille areenoille. Yhteistyötä ruokittiin niin teemakohtaisten tietopajojen kuin kahdenvälisten toimien kautta. Vuoden 2022 toimenpiteet ovat selkeinä edessä ja uusi vuosi käynnistyy täydellä tarmolla: harvaa uutta teknologiaa tai palvelukonseptia luodaan ilman, että kiertotalouden tavoitteet eivät olisi mukana.

Aktiivista vaikuttamista

Työtä on tehty myös lukuisissa alan työ-, ohjaus- ja johtoryhmissä, foorumeissa ja valiokunnissa. Olemme aktiivisesti osallistuneet liikennemarkkinoista käytävään keskusteluun sekä älykkään liikenteen näkökulmien esiintuontiin eri foorumeilla ja kuulemistilaisuuksissa. Painotamme johdonmukaisesti yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön tärkeyttä ja erityisesti ”Liiketoimintaa liikenteestä” -ajattelua. Eduskuntakuulemisia ja lausuntoja liikennejärjestelmän digitalisoitumiseen ja uudistamiseen liittyen on ollut parisen kymmentä. Kaikki lausunnot löytyvät nettisivuiltamme.

Vuoden 2021 kohokohta koettiin Hampurissa

Tapahtumien osalta vuosi 2021 on ollut tasapainoilua verkostoitumisen onnistumiseksi muuttuvan tilanteen ja ohjeistusten keskellä. ITS Finlandin oma kevätseminaari järjestettiin huhtikuussa virtuaalisena. Vienti ja kasvu teemoittivat tapahtumaa niin yritysten kuin liikennealan kestävän kasvun ohjelman näkökulmista. Voit katsoa tapahtuman tallenteen ITS Finlandin Youtube-kanavalta.

Keväällä verkostomme eli vielä visusti etäyhteyksien varassa, mutta tästä huolimatta suuntasimme alkuvuodesta Britannian markkinoille virtuaalidelegaatiolla yhdessä ITS Estonian ja ITS UK:n kanssa sekä vierailimme Washingtonissa suurlähettilään yrityskahveilla. Avaukset olivat laadultaan ensimmäisiä ja aiomme jatkaa vastaavia delegaatioita sekä virtuaalisina että fyysisinä samalla syventäen yhteistyötämme Business Finlandin ja Team Finlandin kanssa entisestään.

Syksy johdatteli ITS Finlandin verkoston onnistuneelle matkalle ITS World Congressiin Hampurissa. Mukana oli kaikkiaan 20 suomalaista toimijaa. Yhteisellä Nordic+ osastollamme Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Virosta oli älyliikenteen ammattilaisia yli 60 eri organisaatiosta. Omat tapahtumamme verkostopäivä ja syysseminaari järjestyivät syksyisessä Helsingissä onnistuneesti.

Alan näkyvyyttä ja yrityksiä tuotiin esille mm. osallistumalla KasvuOpen -ohjelman ”Tulevaisuuden liikenne kasvupolku” -osion toteuttamiseen, jossa ensimmäistä kertaa valittiin vuoden kasvuyritykseksi liikennealan yritys eli Unikie Oy. Omien tilaisuuksien lisäksi osallistuimme useiden virtuaalitilaisuuksien järjestämiseen yhdessä jäsenien ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä osallistuimme puhujina useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tilaisuuksiin.

ITS Finlandin verkosto kasvoi uusilla jäsenillä vuonna 2021

Aktiivinen työskentely alan kehittämisen eteen on huomattu myös muualla ja uusia jäseniä liittyikin vuoden aikana 13 yritystä edustaen laajalti eri älykkään liikenteen tulokulmia eli Destia Oy, Helkama-Auto, Korkia Consulting Oy, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Linja-autoliitto, Proxion Oy, Safety4Traffic, Scouter Mobility, Siili Solutions, Suomen Autokierrätys, Taaleri ja TIER Mobility Finland.

Olemme jatkaneet aktiivista yhteistyötä ITS Nordic+ toimijoiden kanssa sekä NOMAD -hankkeessa että yhteisen tekemisen suunnittelussa. Näemme Nordic+ yhteistyön kehittämisen ja tiivistämisen erittäin mielenkiintoisena mahdollisuutena jäsenistöllemme sekä matalan kynnyksen jatkeena kotimarkkinoille että kumppanien löytämisessä. Nyt katseet kohdistuvat jo ITS World kongressiin 18.-22.9.2022. Kuulumme myös Erticon yhteydessä toimivaan verkostoon Network of the National ITS Associations (NITS), jossa Sanni on mukana Coordination Committeen jäsenenä. Verkostoa kannattaa hyödyntää.

Vienti ja kasvu viitoittavat vuoden 2022 tavoitteita

Marraskuun syyskokouksessamme linjasimme ensi vuoden tekemistämme ja sovimme vienninedistämisen painoarvon nostamisesta aiempien viestinnän, vaikuttamisen ja verkostoimisen rinnalle.

Joulukuussa pidimme uuden Akatemiajaoksen perustamiskokouksen, jolta odotamme tulevaisuudessa paljon alan kehittämisen suuntaamisessa ja Triple Helix -mallin edistämisessä. Akatemiajaoksen puheenjohtajana aloittaa professori Pekka Leviäkangas Oulun yliopistosta ja varapuheenjohtajana professori Heikki Liimatainen Tampereen yliopistosta. ITS Finland toimii Akatemiajaoksen sihteerinä. Akatemiajaos tulee vahvistamaan ITS Finlandin roolia liikennealan asiantuntijaverkostona.

Liikennealasta on askel kerrallaan ja laajalla yhteistyöllä kehittymässä vahva osaamisintensiivinen ja vientivetoinen toimiala. Edelläkävijäyrityksemme ovat jo vahvasti mukana kansainvälisillä markkinoilla auraamassa tietä muille. ITS Finland on mukana talkoissa ja haluamme verkostona kasvaa keskeiseksi toimijaksi liikennealan vientivetoisen tulevaisuuden rakentamisessa.

Hyvää joulun odotusta ja iloista uutta vuotta!

Toivotamme kaikille oikein rentouttavaa joulunaikaa ja menestyksekästä uutta vuotta 2022!

Joulukorttirahat olemme lahjoittaneet Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen.

Sanni, Eemil & Marko