Kunnianhimon tasoa kestävän liikkumisen työsuhde-eduissa tulee nostaa

Valtionvarainministeriön keskiviikkona julkaisema ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi sisältää useita kestävään liikkumiseen kannustavia työsuhde-etujen uudistuksia, ja ovat hyvin linjassa ITS Finlandin ehdotusten kanssa. Suunta on hyvä, mutta kunnianhimon tasoa tulee nostaa.

”Talousarvio sisältää oikeansuuntaisia ja tervetulleita elementtejä liikenteen sähköistymisen ja palveluiden edistämiseksi, mutta kannusteiden tasoa tulee nostaa ehdotetusta, mikäli toimilla halutaan merkittävästi edistää kestävämpää liikkumista”, toteaa ITS Finlandin hallituksen puheenjohtaja Karri Salminen.

Erityisen positiivisena ITS Finland pitää työsuhdematkalipun verovapauden rajan nostoa 3 400 euroon asti ja samalla järjestelmän selkiyttämistä nykyisestä. Uudistus tekee työsuhdematkalipusta aidosti houkuttelevan niin työntekijöille kuin työnantajillekin.

Ehdotus siitä, että joukkoliikenteen osuus työsuhde-etuna tarjottavasta liikkumispalvelupaketista rinnastettaisiin verovapaaseen työsuhdematkalippuun, on avauksena erittäin tarpeellinen, mutta toteutukseltaan riittämätön. Huomioimalla pelkästään liikkumispalvelupaketin joukkoliikenteen osuus, tulee paketista hallinnollisesti vaikea, eikä verotuksessa huomioida esimerkiksi kaupunkipyörien osuutta. Verrattuna mm. Belgian uuteen liikkumisen työsuhde-etuuteen (ns. liikkumistili eli mobility budget), valtiovarainministeriön ehdotus jää vaikuttavuudessa selvästi jälkeen huolimatta Suomen kunnianhimoisista liikenteen päästövähennystavoitteista.

”Liikkumispalvelut on huomioitu sekä Suomen hallitusohjelmassa että EU:n Green Deal -ohjelmassa ja Suomi on maailmalla tunnettu liikkumispalveluiden edelläkävijänä. Palveluiden globaali markkina on valtava ja suomalaisyritysten pitäisi nyt päästä testaamaan palveluita kotimarkkinassa ja saada markkinareferenssejä viennin tueksi”, Salminen toteaa.

”Palvelujen leviämisen yhtenä merkittävänä käytännön esteenä ovat tällä hetkellä verotukseen liittyvät kysymykset. Yhdistämällä tarjolla olevat eri palvelut, kuten yhteiskäyttöautot, taksit, sähköpotkulaudat sekä joukkoliikenne ja kaupunkipyörät, muodostetaan asiakaslähtöisiä kokonaisuuksia, jotka tarjoavat kuluttajille houkuttelevia liikkumisen vaihtoehtoja erityisesti kaupunkialueilla. Liikkumispalvelupakettien tulee olla täysimääräisesti työsuhde-etuuden piirissä ja siten olla verotuksellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto autoedulle”, Salminen jatkaa.

Esitettyjä liikenteen sähköistymisen kannusteita ITS Finland pitää tarpeellisina, joskin myös ne voisivat olla voimakkaampia nopeaan siirtymään ohjaamiseksi. Työsuhdepolkupyörän verovapaus 750 euroon asti vuodessa on erittäin tervetullut avaus, mutta ehdotettua korkeammalla verovapaudella kannustettaisiin myös sähköpyörien käyttöön ja saataisiin laajempi potentiaali säännöllisen työmatkapyöräilyn piiriin.