Nainen Helsingissä

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma edistämään innovaatioita ja kansainvälistymistä

Tulevaisuuden liikennejärjestelmää rakennetaan parhaillaan. Kaikissa maailman maissa ja kaupungeissa suunnitellaan ja rakennetaan uusia liikkumisen ratkaisuja. Samanaikaisesti yritykset kehittävät uusia datapohjaisia liikkumisen ja kuljettamisen palveluja, käyttövoimaratkaisuja, algoritmeja, teknologioita ja liiketoimintamalleja. Liikennesektorista on tullut erittäin mielenkiintoinen toimiala, jossa on runsaasti kysyntää suomalaiselle osaamiselle.

Älykäs ja kestävä liikennejärjestelmä sisältää uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaikilla tasoilla ja läpi koko järjestelmän. Perinteisesti suurimmat liiketoiminta-alueet ovat löytyneet järjestelmän kapasiteettia lisäävistä ratkaisuista, mutta yhteiskunnalliset tavoitteet yhdessä digitalisaation kanssa ovat muokkaamassa koko liikennesektoria. Nyt kasvussa ovat erityisesti tehokkuutta ja kestävyyttä edistävät ratkaisut, joissa keskiössä on digitaalinen uudistuminen, vihreä siirtymä sekä käyttäjälähtöiset innovaatiot. Käyttäjälähtöisyys on älykkään liikennejärjestelmän tärkein lähtökohta, kestävyys on sen tärkein päämäärä ja digitalisaatio on sen tärkein rakennuselementti.

Suomessa liikenteen digitalisoitumisen parissa työskentelee jo satoja yrityksiä, joista suurimmat ovat globaaleja pörssiyhtiöitä ja pienimmät alaa disruptoivia startup -yrityksiä. Osa yrityksistä on erikoistunut uusien kuluttajille suunnattavien palvelujen toteuttamiseen ja osa laajemmin koko liikennejärjestelmän digitalisoimiseen. Suomalainen osaaminen digitalisaation saralla on maailman kärkeä ja digitaalinen infra on osoittautunut kansainvälisessä vertailussa erittäin kilpailukykyiseksi. Suomi onkin erinomaisesti asemoitunut suhteessa uudistuviin liikenteen markkinoihin.

Suomen tulevaisuuden kannalta liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamistakin tärkeämpänä voitaneen pitää elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Mietittäessä niitä aloja, joilla Suomeen saadaan uusia kasvuyrityksiä ja uusia työpaikkoja, liikenteen digitalisaatio on varmasti yksi potentiaalisimmista aloista. Liikenteen toimialalle ollaan liikennealan kestävän kasvun ohjelmassa rakentamassa professori Mariana Mazzucaton peräänkuuluttamaa ekosysteemi -ajattelua, jossa yhdistyvät valtion, kaupunkien, tutkimuslaitosten ja yritysten intressit. Ensimmäiset ekosysteemirakenteet ovat jo toiminnassa, ja uusia rakennetaan aktiivisesti alan toimijoiden kesken.

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma on julkaistu

Liikennealan vientivetoisen kasvun edistäminen on yksi ITS Finlandin tämän vuoden painopistealueista. Keskeisinä työkaluina ovat tänään julkaistut ”Liikennealan kestävän kasvun ohjelma 2021-2023” ja ”Liikennealan pelikirja” sekä tiivistyvä kansainvälinen yhteistyö ITS Nationals ja erityisesti ITS Nordics+ toimijoiden kesken. Lue lisää Liikennealan kestävän kasvun ohjelmasta Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta.

Omasta puolestamme toivotamme kaikki toimijat mukaan kasvuohjelmatyöhön ja myös verkostomme muuhun monipuoliseen tekemiseen. Tästä on erinomaisen hienoa jatkaa hyvin ansaittujen kesälomien jälkeen.