Liikenteen ekosysteemit ja ilmastotyö ITS Finlandin vuoden 2020 painopisteissä

ITS Finlandin vuoden 2020 toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2019.

Ekosysteemien ja liikennejärjestelmän digitalisaation kehittäminen sekä ilmastotyö painopisteinä

Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on tuoda liikenteen digitalisaation koko keinovalikoima liikennejärjestelmän kehittämisen osaksi ja siten edesauttaa liikennealan kestävää kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Päätavoitteen rinnalla tavoitteena on, että liikenteen digitalisoitumisen mahdollistamilla tuotteilla ja palveluilla on merkittävä työllistävä vaikutus Suomessa. Näitä tavoitteita edistetään erityisesti liikennealan kansallisen kasvuohjelman toimeenpanotyössä, jossa panostetaan ekosysteemisen kehityksen edistämiseen, sekä osallistumalla liikenteen tulevaisuuskeskusteluun, erityisesti 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman osalta.

Liikenteen päästövähennystavoitteiden painoarvon noustessa osana kaikkea liikenteen kehittämistä, tavoitteena on aktiivisesti osallistua ilmastotyöhön sekä tuoda esille digitalisaation mahdollisuudet liikennesektorin kansallisten päästötavoitteiden saavuttamisessa. Tämä tapahtuu osallistumalla aktiivisesti fossiilittoman liikenteen työryhmään sekä toimialaa aktivoimalla. Yhdistys myös perustaa erillisen Ilmasto -työryhmän, jonka tehtävänä on älyratkaisujen inventoiminen ja vaikuttavuuden todentaminen.

Osana tavoitteiden asetantaa on tärkeää kehittää myös eri toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia.

Palvelumarkkinan edistäminen ja kansainvälinen toiminta jatkuu

Lisäksi yhdistys jatkaa työtä liikenteen palveluistumisen edistämiseksi sekä viestinnällisesti että osallistumalla aktiivisesti liikennejärjestelmän kehittämisen rahoituskeskusteluun sekä uusien rahoitusmallien innovointiin.

Kansainvälisessä yhteistyössä panostetaan erityisesti Nordic+ (Pohjoismaat ja Viro) -yhteistyöhön sekä ITS-yhdistysten verkoston parempaan hyödyntämiseen. Tärkeä yhteistyöprojekti pohjoismaisen markkinan edistämisessä on Nordic Mobility Innovation Platform, johon on saatu rahoitusta Nordic Innovationilta.

Uutta toimintaa Women in ITS -hankkeen ja ITS Factory -yhteistyön myötä

Uutena kokonaisuutena toimintaan nostetaan mukaan Women in ITS-toiminnan aktivointi, jota myös tehdään yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa.

Vuoden 2020 alusta Tampereen ITS Factorystä tulee ITS Finlandin jaos ja yhteistyötä tiivistetään mm. tapahtumien ja viestinnän osalta.

Toimintasuunnitelmaan kokonaisuudessaan voit tutustua täällä.

Hallituksen puheenjohtajan ja uusien jäsenten valinnat

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuonna 2020 Karri Salminen ja uusiksi verkostojäsenten varajäseniksi valittiin Kimmo Ylisiurunen, Infotripla, Juha Lehtonen, Siemens Mobility Oy, Timo Saarenketo, Roadscanners Oy, Stefan Bergman, Robert Bosch Oy ja Leila Lehtinen, Matkahuolto Oy.