Takaisin

Yhteinen toimialaliitto (YTL) on Suomen standardisoimisliiton toimialayhteisö, joka vastaa älyliikenteen, logistiikan, liikennepalvelujen ja raideliikenteen standardisoinnista.

Standardisointoiminta on kansainvälistä. YTL:n toimialojen standardit laaditaan eurooppalaisen (CEN) tai maailmanlaajuisen järjestön (ISO) teknisissä komiteoissa. Suomessa standardeja laaditaan näiden komiteoiden peilikomiteoissa, joita kutsutaan standardisointiryhmiksi. Näiden ryhmien kautta pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan eurooppalaiseen (CEN TC 278 – Intelligent transport systems) sekä globaaliin (ISO TC 204 – Intelligent transport systems, ISO TC 22 – Road Vehicles) älyliikenteen standardisointiin. Vain osallistumalla voi vaikuttaa!

Vieraile sivustolla

www.ytl.fi