Finland aerial view

Uusi hallitus aloittaa vuoden 2022 toimintasuunnitelman jalkautuksen

ITS Finlandin vuoden 2022 hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa keskiviikkona 26.1.2022 keskustelemaan alkaneen vuoden suuntaviivoista sekä merkittävimmistä toimenpiteistä viestinnän, vaikuttamisen, verkottamisen ja vienninedistämisen saralla.

ITS Finlandin hallituksen puheenjohtaja valittiin syyskokouksessa 18.11.2021 kaudelle 2022 – 2023 ja roolissa jatkaa älyliikenteen pitkän linjan ammattilainen Karri Salminen CGI Suomi Oy:sta. Vuoden 2022 hallituksen jäsenet ja varajäsenet löytyvät ITS Finlandin uutisesta.

”Vuosi 2022 on digitaalisen transformaation kiihdytysaikaa myös liikkumisen osalta. Suomessa tulee nopeuttaa uusien palvelujen käyttöönottoa myös vastauksena koronan aiheuttamiin haasteisiin,” Salminen tiivistää odotuksiaan tulevalle vuodelle.

Leila Lehtinen ITS Finlandin hallituksen varapuheenjohtajaksi

Uusi hallituskausi käynnistyi varapuheenjohtajan valinnalla ja hallitus valitsi uudeksi varapuheenjohtajaksi Leila Lehtisen, joka toimii matkustaja- ja liikennöitsijäpalveluista vastaavana johtajana Matkahuollossa. Digitaalinen transformaatio työllistää Lehtistä runsaasti, ja näkyy konkreettisesti muun muassa uusina mobiilipalveluina. Hyvänä esimerkkinä Lehtinen nostaa osoitteesta osoitteeseen opastavat multimodaalit matkaketjupalvelut kännykässä. Digitaalisuuden aiheuttama epäjatkuvuus sekä transformaatio tulevat arjessa vastaan päivittäin.

Lehtisen ydinosaamista ovat asiakaskeskeiset, innovatiiviset digitaaliset palvelut uusilla teknologioilla. Ennen Matkahuoltoa Lehtinen on toiminut globaalin SaaS-kasvuyrityksen myynnin ja markkinoinnin vetäjänä. Lehtisellä on vahva tausta teknologiayrityksistä ja tuoreen varapuheenjohtajan sanoin, teknologian, erityisesti digitaalisten palveluiden, tuomat hyödyt inspiroivat edelleen. Tuloksia on syntynyt liiketoiminnan ja myynnin vastuutehtävissäMicrosoftilla, HP ja Dellillä ja liikennealan toimialatuntemusta Lehtinen on kerryttänyt ennen Matkahuollolle siirtymistään Tiedolla, sekä aikaisemmissa yhteiskunnallisissa vaikuttamistehtävissä.

”ITS Finlandin työ alan toimijoiden kokoajana ja yhteisten teemojen edistäjänä on tehnyt minuun vaikutuksen ja on hienoa päästä tähän syvemmin mukaan,” Lehtinen sanoo.

Tärkeänä teemana Lehtinen nostaa älyn lisäämisen liikkujien ja matkustajien palveluiden parantamiseksi ja vaihtoehtojen lisäämiseksi. Vuosi 2022 on tärkeä valtakunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta, eikä vähiten lähestyvien eduskuntavaalien vuoksi. ITS Finland on aktiivisesti mukana tuomassa keskusteluun älyliikenteen monipuolisia mahdollisuuksia kestävän liikenteen toteutuksessa.

”Älyn lisääminen liikenteessä tuo oikeastaan rajattomasti mahdollisuuksia pyöräilyssä, autoilussa, julkisessa liikenteessä – liikkumisessa tavasta riippumatta. Uusille ratkaisuille tarvitsee antaa mahdollisuus menestyä myös kaupallisesti ja vientiratkaisuina,” Lehtinen painottaa ja summaa loppuun: ”ITS Finland tuo yhteen yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita sekä laajan ammattikirjon. Myös naisten osuus on luontevasti lisääntynyt ja heille osaamisineen on syytä tehdä tilaa”.

Toivotamme lämpimät onnittelut Leilalle uudesta roolista ja samalla kiitämme hallituksen varapuheenjohtajana viime vuodet toiminutta Telian Jouni Sintosta hyvästä työstä, joka jatkuu edelleen osana hallitustyöskentelyä.

Uusia painotuksia vuodelle 2022

ITS Finlandin toiminnan päätavoitteena on tuoda liikenteen digitalisaation koko keinovalikoima liikennejärjestelmän kehittämisen ytimeen ja kestävän liiketoiminnan perustaksi.

Vaikuttaminen, verkottaminen ja viestintä säilyvät ITS Finlandin keskeisinä tapoina edistää digitalisaation täysimittaista hyödyntämistä Suomen liikennejärjestelmän kehittämisessä. Näiden keinojen lisäksi vuonna 2022 panostamme entistä enemmän viennin edistämiseen ja näemme, että tulevien vuosien merkittävät investoinnit sekä elvytysrahastot tarjoavat uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille sekä muille liikennealan toimijoille kasvaa ja viedä osaamistamme maailmalle. Näihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet on kuvattu toimintasuunnitelmassa, joka on luettavissa ITS Finlandin sivuilla.

Vuoden 2022 painopisteenä on jatkaa työskentelyä digitalisoituvan liikenteen ekosysteemien synnyttämiseksi ja edistää suomalaisen älykkään ja kestävän liikenteen osaamisen etenemistä niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin markkinassa. Liikenteen ilmastopoliittiseen työhön osallistuminen digitalisaation keinoja korostaen on niin ikään yksi toimintaamme ohjaavia teemoja vuonna 2022. Keskeisinä työkaluina ovat Liikennealan kestävän kasvun ohjelmaan osallistuminen ja liikenteen kiertotalouden edistämishankkeen koordinointi.

Vuonna 2022 osallistumme aktiivisesti liikenteen tulevaisuuskeskusteluun sekä alan toimintaympäristön kehittämiseen. Osallistumme erityisesti Liikenne12-suunnitelman toimeenpanoa ja rahoitusmalleja koskevaan keskusteluun sekä Suomen kantojen valmisteluun liittyen EU:n linjauksiin. Tiedotamme verkostoamme älyliikenteeseen liittyvistä keskeisistä EU:n strategioista ja ohjelmista, kuten Fit for 55, ITS Directive revision, Smart and Sustainable Mobility Strategy, Horizon Europe ja NextGenerationEU. Valmistelemme sekä tuomme esille ITS Finlandin linjauksia älykliikenteen edistämiseen tarvittavista toimenpiteistä seuraaviin eduskuntavaaleihin liittyen.

Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen on yksi keskeisiä tavoitteita vuodelle 2022. Kehitämme pohjoismaiden ja Viron välistä ITS Nordic+ yhteistyötä ja brändiä sekä osallistumme lukuisiin yhteisiin tapahtumiin. Laajennamme nykyistä yhteistyötämme Business Finlandin kanssa, joka on keskeisiä kumppaneita ITS Finlandin viennin edistämisen toimenpiteissä. Lisäksi ITS Finland osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen ITS Nationals -verkoston toimintaan.