Vaikuta Liikennealan kestävän kasvun ohjelmaan

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018 – 2022 päivitetään Liikennealan kestävän kasvun ohjelmaksi, joka jatkaa Liikennealan kansallisen kasvuohjelman viitoittamalla tiellä edistäen liikenteen toimialan yritysvetoista innovaatiokehitystä, kansainvälistymistä ja kestävää kasvua

Nykyinen, vuonna 2017 valmisteltu, ohjelmakokonaisuus koostuu tavoitetta tukevista noin 30 toimenpiteestä, joilla mm. vauhditetaan osaamisen kehitystä, tiedon laajamittaista hyödyntämistä liiketoiminnan pohjana, uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen syntyä, sekä markkinareferenssien saamista julkisten hankintojen kautta. Esimerkiksi yritysten kansainvälistymistä tuetaan vahvasti Business Finlandin ”Smart Mobility Finland”-ohjelmakokonaisuuden kautta. Ohjelmassa on myös rakennettu Future Mobility Finland –sivusto, joka on liikennealan yhteinen näyteikkuna maailmalle – varmista oma mukanaolosi!

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on tavoitteena yritysten kasvun ja kansainvälistymisen laaja-alainen edistäminen sekä miljardiluokan liiketoimintaekosysteemien synnyn ja kehittymisen tukeminen. Tavoitteena on tehdä Suomesta digitalisaation edelläkävijä. Päivitetyllä Liikennealan kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan näiden tavoitteiden täytäntöönpanoa liikennesektorilla. Ohjelmalla vastataan liikenteen toimialan osalta hallitusohjelman työllisyyttä, vientiä ja vientiekosysteemien kehittämistä sekä innovatiivisten julkisten hankintojen hyödyntämistä koskeviin tavoitteisiin.

Tavoitteena uusia liiketoimintaekosysteemejä ja työpaikkoja

Liikennealan kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on ohjelman avulla synnyttää Suomeen 5 – 7 uutta aktiivista liikennealan kansainvälistä liiketoimintaekosysteemiä ja 10 000 kestävän kasvun työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Ohjelmaa päivitetään nyt vastaamaan entistä paremmin nykyisen hallitusohjelman tavoitteita sekä tukemaan toimialan kestävän kasvun ja kiertotalouden liiketoimintapotentiaalin hyödyntämistä, huomioiden mm. EU:n Green Deal-ohjelma. Tavoitteena on myös laaja kestävyyden huomioiminen, ml. sosiaalinen kestävyys, osana tavoitteistoa ja liiketoimintamallien kehittämistä.

Samoin päivitetään liikennealan ekosysteemikehitystä, josta hyvänä esimerkkinä on SmartRail-ekosysteemi, koskevat toimenpiteet. Viennin ja kansainvälisen kasvun vauhdittaminen on erityisen tärkeää muuttuneessa toimintaympäristössä. Uusien innovatiivisten palveluiden kehittyminen haastaa sekä liikennealan yrityksiä että julkisen puolen toimijoita uudistumaan ja kehittämään edelläkävijäratkaisuja maailman kasvaville markkinoille.

Kaikkiaan 21 toimenpidettä kattava tiekartta jakaantuu seuraavien kokonaisuuksien alle: 1. Toimintaympäristö kestävälle kasvulle, 2. Skaalautuvia kestäviä ratkaisuja vientimarkkinoille ja 3. Jatkuva ekosysteeminen yhteistyö.

Osallistu valmisteluun!

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma on valmisteltu Liikennealan kansallisen kasvuohjelman ohjausryhmän ohjauksessa.

Ohjelman valmistelu on ollut laaja-alaista ja avointa. Valmistelussa on hyödynnetty Liikennealan kansallisen kasvuohjelman toimeenpanossa saatuja oppeja sekä Liikennealan kansallisen kasvuohjelman työryhmää, minkä lisäksi valmistelun tueksi on järjestetty kolme laajaa sidosryhmille suunnattua teematyöpajaa sekä toteutettu toimijoiden haastatteluja.

Työ- ja elinkeinoministeriö on nyt julkaissut ohjelmaluonnoksen lausuntoja varten Lausuntopalvelu-fi -palvelussa. Lausuntoja voi antaa 31.12.2020 asti. Osallistumalla vaikutat liikennetoimialan toimintaympäristön kehitykseen! Samalla voit ilmoittautua mukaan toimenpiteiden eteenpäin vientiin.

ITS Finland koordinoi ohjelman täytäntöönpanoa ja on myös koordinoinut ohjelman päivitystyötä.

Lisätietoja saat ohjelmajohtaja Laura Eirolta, laura.eiro@its-finland.fi