ITS Finlandin lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle taksisääntelyn muuttamisesta

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin antoi 29.10.2020 lausuntonsa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta.

Lue koko lausunto täältä.