ITS Finlandin lausunto luonnokseen valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenteen automaatiosta

ITS Finland antoi lausuntonsa luonnokseen valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenteen automaatiosta.

Periaatepäätösluonnos on hyvä kokonaisuus tärkeään teemaan. Liikennepoliittisten tavoitteiden rinnalla periaatepäätöksessä voisi tarkastella globaalia automaatiomarkkinaa suomalaisten yritysten kohdemarkkinana nykyistä laajemmin.

Lopullisia automaation toteutuksen aikatauluja on mahdotonta arvioida tarkasti, mutta tähän liittyvä työ on jo käynnissä, ja suomalaiset osaajat ovat alan huippua. Vaikka automaatio toteutuukin tulevaisuudessa, niin ala tuo Suomeen runsaasti vientieuroja ja uusia työpaikkoja jo nyt.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täällä.