ITS Finlandin lausunto luonnokseen valtioneuvoston periaatepäätöksestä kiertotalouden edistämiseksi

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kiertotalouden edistämisestä.

Kiertotalouden strategisen edistämisohjelman tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta. ITS Finland tukee periaatepäästöstä ja tämän taustalla olevaa kiertotalouden ohjelmaa, jossa on tuotu kiitettävästi esiin yritysyhteistyö, tarvittava pitkäjänteisyys muutoksen aikaansaamiseksi sekä toimenpiteiden vastuut.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.