ITS Finlandin lausunto taksisääntelyn korjauksia koskeviin lainsäädäntömuutosehdotuksiin

ITS Finlandin lausunto taksisääntelyn korjauksia koskeviin lainsäädäntömuutosehdotuksiin löytyy täältä.