ITS Finland lausunnot

ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston huoltovarmuusselontekoon VNS 8/2022 vp eduskunnalle

TS Finland pitää valtioneuvoston huoltovarmuusselontekoa erittäin tarpeellisena. Kyseessä on merkittävä selonteko sekä toimintaympäristön tämänhetkisen tilannekuvan hahmottamisen että myös tulevaisuuden kannalta. Selonteko rakentaa monipuolisen kuvan toimintaympäristön muutoksista sekä niihin varautumisesta.

Huoltovarmuuden näkökulmasta erityistä huomiota tulee kiinnittää kriittisen infrastruktuurin laatuun, turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen, johon kuuluvat myös liikenne- ja logistiikka-alat sekä liikennejärjestelmän hallinnan ja ohjauksen järjestelmät. Erityinen painoarvo tulee asettaa näiden järjestelmien kyberturvallisuudelle. Kyberturvallisuutta on aikaisemminkin pidetty tärkeänä, nyt sitä pidetään elintärkeänä.

ITS Finland antoi lausuntonsa liittyen valtioneuvoston huoltovarmuusselontekoon VNS 8/2022 vp eduskunnalle.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.