Takaisin

Itämeren alueen kansainvälisen logistiikkakeskittymän syntymistä edistävä, laajasti alan eri toimijoita kokoava CaaS Nordic -yhdistys tuo uutta idän ja lännen väliseen tavaraliikenteeseen.

Uusi CaaS Nordic ry edistää Itämeren alueen kansainvälisen logistiikkakeskittymän syntymisen lisäksi alueellista Corridor as a Service (CaaS) -osaamista sekä toimintaa alueellisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Yhdistys edistää innovaatiotoimintaa, joka hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämistä, kansainvälisten standardien hyödyntämistä sekä integrointiin kehitettävien rajapintojen hyödyntämistä.

Uudessa yhdistyksessä ovat edustettuina niin tutkimus, viranomaiset ja kaupungit kuin logistiikan tilaajat ja palveluntarjoajatkin. Julkisen ja yksityisen sektorin välisellä verkostolla luodaan multimodaali logistiikan tiedonsiirto palvelemaan hajautettuja tietokantoja. Tämä informaation välitys sovittaa datavarannot yhteentoimiviksi ja kestävää logistiikkaa edistäväksi huomioiden niin julkiset kuin yksityisetkin logistiikan ja liikennejärjestelmän hankkeet ja tarpeet.

Lisätietoa yhdistyksestä on saatavilla yhdistyksen omilta verkkosivuilta osoitteessa
https://www.caasnordic.eu/what-is-caas/.

Vieraile sivustolla

www.caasnordic.eu