Takaisin

Digia

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Olemme luotettu kumppani useilla eri toimialoilla. Liikenne- ja logistiikkasektorin IT-ratkaisujen osaamista meillä on jo yli 10 vuoden ajalta. Asiakkaitamme ovat mm. Fintraffic, Traficom, Väylävirasto, HSL, Finavia, sekä monet logistiikka-alan yritykset, kuten DSV Road Oy, ILP Group Logistics Oy, Nurminen Logistics Oyj ja Kesko Oyj.

Autamme liikennesektorin asiakkaitamme mm. modernien tietovarastointi-, analytiikka- ja AI-ratkaisujen hyödyntämisessä tuottaen merkittävää liiketoiminnallista arvoa ja konkreettista tehokkuutta toimintaan.
IoT-palveluidemme avulla kerätään dataa koko Suomen tieverkostosta ja välitetään sitä halutussa muodossa eteenpäin rajapintojen kautta. Integraatio- ja API- palvelumme varmistavat tiedon reaaliaikaisen, luotettavan ja turvallisen siirtymisen eri liikennesektorin toimijoiden ja järjestelmien välillä.
Käyttäjälähtöisillä mobiilipalveluillamme mahdollistamme digitaalisen liiketoiminnan, sujuvien matkaketjujen ja asiakaskokemuksen toteutumisen. Valvonta- ja monitorointipalvelumme varmistavat tietojärjestelmien ja liiketoimintaprosessien toimivuuden ympäri vuorokauden, kaikissa tilanteissa.


Olemme myös kehittäneet oman, hyvin skaalautuvan Digia Logistics -toiminnanohjausjärjestelmän erityisesti logistiikka- ja huolintayrityksien tarpeisiin.

Digia is a software and service company that combines technological possibilities and human capabilities to build an intelligent business, society and a sustainable future.

We are a trusted partner in many industries. We have over 10 years of expertise in IT solutions for the transport and logistics sector. Our customers include Fintraffic, Traficom, the Finnish Transport Infrastructure Agency Väylävirasto, HSL, and Finavia, as well as many logistics companies, such as DSV Road Ltd., ILP Group Logistics Ltd., Nurminen Logistics Plc, and Kesko Corporation. 

We help our customers in the transport sector use modern data warehousing, analytics, and AI solutions, generating significant business value and operational efficiency. 

Our IoT services are used to collect data from the entire Finnish road network and transmit it in the desired format through interfaces. Our integration and API services ensure real-time, reliable and safe transfer of information between different actors and systems in the transport sector. 
With our user-oriented mobile services, we enable digital business, smooth travel chains, and customer experience. Our overview and monitoring services ensure the functionality of information systems and business processes around the clock and in all situations. 

We have also developed our own highly scalable Digia Logistics ERP system, especially for the needs of logistics and forwarding companies. 

Vieraile sivustolla

http://www.digia.com/