Takaisin

Liikennevakuutuskeskus (LVK) on kaikkien Suomessa liikennevakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden yhteistyöelin.

Liikennevakuutuskeskuksen tehtäviä ovat:

• jäsenyhtiöiden yhdys- ja neuvotteluelimenä toimiminen,
• liikennevakuutusten myöntäminen ulkomaisille ajoneuvoille,
• ulkomaisten yhteyksien hoitaminen,
• tuntemattomien, vakuuttamattomien, ulkomaisten ja siirtovakuutettujen ajoneuvojen aiheuttamien vahinkojen sekä ajoneuvojen aiheuttamien porovahinkojen hoitaminen,
• hyvikkeiden periminen vakuuttamattomilta ajoneuvoilta,
• vakuutustointa edistävien ohjeiden antaminen,
• tekee riskimaksulaskelmien tekeminen,
• liikenneturvallisuustyö (VALT),
• liikennevakuutuksen yhteisten vahinkotilastojen kokoaminen,
• korvaustointa yhdenmukaistavien ohjeiden antaminen sekä
• neljännen liikennevakuutusdirektiivin edellyttämänä tietokeskuksena ja korvauselimenä toimiminen Suomessa.

Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) on vuonna 1967 perustettu Liikennevakuutuskeskuksen toimielin, joka tekee vakuutusalan yhteistä liikenneturvallisuustyötä. VALT edustaa vakuutusalaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti liikenneturvallisuusasioissa. VALT:in työ kohdistuu pääasiassa onnettomuustietojen tuottamiseen. Keskeisiä VALT:in tietolähteitä ovat:

• liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkinnan tulokset, joista kootaan LVK:ssa onnettomuustietorekisteri sekä
• liikennevakuutusyhtiöiden korvaamista liikennevahingoista koottu liikennevahinkotilasto

LVK:n yhteystiedot löytyvät tämän linkin kautta.

Vieraile sivustolla

www.lvk.fi