Takaisin

Suomen Autovuokraamojen Liitto ry. (SAL) toimii jäsenistönsä edunvalvojana.

SAL:n jäsenyritykset edustavat suurintaosaa koko toimialasta ja siihen kuuluvat kaikki merkittävimmät autovuokrausketjut Suomessa. Jäsenyrityksillä on toimipisteitä ympäri Suomea yli 200.

SAL on etujärjestö ja neuvotteleva osapuoli sekä viranomaisten että valtiovallan kanssa sekä alaan liittyvien yhteisöjen ja yritysten kanssa. Liitto välittää jäsenistölleen tietoa alaa koskevista asioista sekä edistää jäsenyritystensä vastuullisia toimintamalleja ja ammattitaitoa. Liitto pyrkii toimimaan läheisessä yhteistyössä alan toimintaedellytyksiin vaikuttavien päättäjien, valmistelijoiden, valvovien viranomaisten sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa.

Vieraile sivustolla

www.autovuokraamoliitto.fi