Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston selontekoon VNS 10/2022 vp Suomen digitaalinen kompassi eduskunnalle

Suomi, Lausunnot

Asia: VNS 10/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassi ITS Finland ry on älykkään liikenteen verkosto, jonka vuoksi lausuntomme koskee ensisijaisesti älykkään liikenteen toimialaan, suoraan tai välillisesti, liittyviä näkökulmia. Viime vuosina verkostossamme ovat korostuneet älyliikennepainotusten rinnalla liikennejärjestelmän kestävyys ja erityisesti digitalisaation mahdollisuudet yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Digikompassissa on laaja-alaisesti eri toimijoiden yhteistyössä koottu digitalisaation kansallinen tilanne-kuva,…

ITS Finland lausunnot

Asia: VNS 10/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassi

ITS Finland ry on älykkään liikenteen verkosto, jonka vuoksi lausuntomme koskee ensisijaisesti älykkään liikenteen toimialaan, suoraan tai välillisesti, liittyviä näkökulmia. Viime vuosina verkostossamme ovat korostuneet älyliikennepainotusten rinnalla liikennejärjestelmän kestävyys ja erityisesti digitalisaation mahdollisuudet yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Digikompassissa on laaja-alaisesti eri toimijoiden yhteistyössä koottu digitalisaation kansallinen tilanne-kuva, visio ja tavoitteet kohti vuotta 2030. Digikompassi on tarpeellinen työkalu eri toimijoiden käyttöön. Yksi Suomen keskeisistä menestymisen edellytyksistä on kyvykkyys hyödyntää digitalisaatiota hyvinvoin-tivaltion mahdollistamisessa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.

 

Jaa sivu eteenpäin

Lisää kirjoituksia