ITS Finlandin lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Suomi, Yleinen

ITS Finland antoi lasuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022.

ITS Finland antoi lasuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022.

Älykkään ja kestävän liikenteen keinovalikoima tulee saada nykyistä paremmin mukaan sekä kehittä-misinvestointeihin että perusväylänpitoon. Se on avain liikennejärjestelmän tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. 

Liikenteen digitalisaatio ei ole vain tukitoimi vaan se on oleellinen osa ydintekemistä. Sen mahdollisuudet tulisi näkyä nykyistä paremmin valtion talousarvioesityksessä. Erityisen tärkeää on myös varmistaa, että uudistuminen näkyy liikennealan taloudellisissa ohjausmekanismeissa, esim. liikkumispalvelujen verotuk-sella on ratkaiseva merkitys kestävien palvelujen yleistymisessä. 

Kokonaisuutena talousarvioesitys vuodelle 2022 ei tue sitä uudistumisen tarvetta ja aikataulua, joka kuvataan toimintaympäristökuvauksessa ja erityisesti Liikenne 12 -suunnitelmassa sekä muissa keskeisissä liikennehallinnon ohjelmissa ja strategioissa, kuten Fossiilittoman liikenteen tiekartta, Logistiikan digita-lisaatiostrategia, Automaation toimeenpanosuunnitelma ja Liikennealan kestävän kasvun ohjelma 2021-2023. 

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.

Jaa sivu eteenpäin

Lisää kirjoituksia