ITS Finlandin lausunto kansallisen tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta

Suomi, Yleinen

Liikenteen päästöjen vähentämistavoitteet eivät voi olla ristiriidassa valtion fiskaalisten tavoitteiden kanssa, jompikumpi jää väkisinkin toisen jalkoihin pitkällä tähtäimellä. Lue ITS Finlandin lausunto kansallisen tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta.

ITS Finland antoi lasuntonsa kansallisen tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta.

Liikenteen päästökaupassa yksi iso ratkaistava kysymys on päästöjen vähentämisen ja liikenteestä kerättävien verojen keskinäinen kytkös. Liikenteen päästöjen vähentämistavoitteet eivät voi olla ristiriidassa valtion fiskaalisten tavoitteiden kanssa, jompikumpi jää väkisinkin toisen jalkoihin pitkällä tähtäimellä. 

Liikenteen verotuksen uudistamista selvittänyt työryhmä käsitteli myös kilometriverotusta yhtenä vaihtoehtona kerätä verotuloja liikenteestä pitkällä aikavälillä. Työryhmän käsityksen mukaan kilometriverotukseen liittyy huomattavia epävarmuuksia, joiden takia toistaiseksi ei ole riittäviä edellytyksiä päät-tää tällaiseen verotustapaan siirtymisestä. Työryhmän mukaan aihe edellyttää jatkoselvitystyötä ja kansainvälisen kehityksen seuraamista. ITS Finland näkee, että aihe edellyttää seuraamisen sijaan pikemminkin aktiivisia toimenpiteitä, erityisesti pilotointia datan keräämisen, hyödyntämisen ja tietosuojakysymysten ympärillä. 

Kilometriverotus on ainoita tiedossa oleva realistinen keino irtikytkeä liikenteen päästöt ja verotus toisistaan. Suomessa asiaa on pohdittu aiemminkin ja osaamista teeman ympäriltä löytyy runsaasti. Olisiko aika jo kypsä teeman uudelle ja hieman syvällisemmälle tarkastelulle? 

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.

Jaa sivu eteenpäin

Lisää kirjoituksia