Käsikirja kunnille ja kaupungeille: sähköiset yhteiskäyttöautot

Suomi, Uutinen

ITS Finland teetti yhdessä ympäristöministeriön kanssa selvityksen sähköisten yhteiskäyttöautojen palveluketjuista osana liikenteen kiertotaloushanketta.

Sähköautojen lataus

ITS Finland teetti yhdessä ympäristöministeriön kanssa selvityksen sähköisten yhteiskäyttöautojen palveluketjuista osana liikenteen kiertotaloushanketta. Selvitys esittelee kolme erilaista palveluketjua, joilla kaupungit voivat edistää ja mahdollistaa sähköisten yhteiskäyttöautojen yleistymistä osana ilmastotavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä. Selvitystyön toteutti Sitowise.

Liikkumisen palvelut ovat tehokas tapa edistää kaupunkien ilmastotavoitteita

Oulun, Tampereen, Lahden, Turun, Vantaan ja Helsingin kaupungit sekä Sitra ja ITS Finland ry ovat edistäneet kiertotaloutta liikennesektorilla kaksivuotisen ”Liikenteen kiertotalous” -yhteistyöhankkeen kautta. Hankkeessa on edistetty sellaisten liikennealan toimien toteutusta, joilla voidaan vaikuttaa liikennejärjestelmän kestävyyteen, ja erityisesti 1.5°C asteen ilmastotavoitteeseen pääsemiseen.

ITS Finlandin koordinoimassa liikenteen kiertotalouden yhteistyöhankkeessa yhdeksi keskeiseksi kiertotalouden edistämisen toimenpiteeksi tunnistetiin liikenteen palveluistumisen edistäminen. Palvelut tukevat siirtymää lineaarisesta talousmallista kohti kiertotalouden mukaista taloutta, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen, jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen.

”Resurssien viisas käyttö on paras vaihtoehto sekä päästöjen että säästöjen näkökulmista. Ilmastopaneeli esitti jo vuoden 2015 raportissaan s.46, että henkilöautojen uudet käyttötavat yhdistettynä kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja maankäytön edistyksellisiin ratkaisuihin, on aivan ylivoimaisesti kustannustehokkain tapa vaikuttaa liikenteen päästöihin. Tämä näkemys on ollut punaisena lankana sekä liikenteen kiertotalous -hankkeessa että tässä selvityksessä”, linjaa ITS Finlandin toiminnanjohtaja Marko Forsblom.

Liikennealalla palveluistumisen suurin kärki kohdistuu toimenpiteisiin, joilla luodaan vaihtoehtoja yksityisautoilulle. Tässä työssä keskeistä roolia näyttelevät joukkoliikenteen ympärille rakentuvat ovelta ovelle- palvelut sekä erilaiset jaettuja resursseja hyödyntävät yhteiskäyttöiset palvelut kuten kaupunkipyörät ja yhteiskäyttöautot, joiden suosio on jatkuvasti kasvanut. Yhteiskäyttöpalveluiden saralla maksimaaliset päästövähennykset saavutetaan, kun yksityisomisteisia polttomoottoriautoja korvataan aktiiviliikkumisella, liikkumispalveluilla ja yhteiskäyttöisillä sähkö- tai biokaasuautoilla.

Sähköiset yhteiskäyttöautot voivat Suomessa tehtyjen selvitysten mukaan vähentää liikenteen päästöjä merkittävästi. Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän selvitystyön mukaan palveluistuminen vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä noin 80 000 tonnia vuonna 2030. Mikäli liikkumispalveluissa käytettävät ajoneuvot sähköistyvät yksityisautoilua nopeammin, on mallinnusten perusteella mahdollista vähentää liikenteen palveluistumisella vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä 260 000–300 000 tonnia jo vuonna 2030.

Selvityksessä esillä kolme sähköisten yhteiskäyttöautojen palveluketjua kaupunkien näkökulmasta

Sähköisten yhteiskäyttöautojen palveluketjun kuvaus toteutettiin tukemaan alan markkinakehitystä sekä kuvaamaan muun muassa kaupunkien roolia kehityksen edistäjänä.

Kuvaus esittää askel askeleelta palveluketjun eri vaiheet ja tuo jokaisen askeleen kohdalla esille eri toimijoiden rooleja, tarpeita, haasteita ja ratkaisuehdotuksia.

Palveluketjun kuvauksessa tunnistetaan kolme palveluketjua:

  • Palveluketju 1 – Kaupungin työntekijöiden yhteiskäyttöautot.
  • Palveluketju 2 – Sähköiset yhteiskäyttöautot uudisrakentamisessa
  • Palveluketju 3 – Kaikille avoimet sähköiset yhteiskäyttöautot

Kaikkia palveluketjuja voi edistää samanaikaisesti, jolloin kaupungit edistävät tehokkaimmin palveluiden ja markkinoiden kehittymistä.

”Uskon, että sähköiset yhteiskäyttöautot yleistyvät lähivuosina katukuvassa kaupunkipyörien ja sähköpotkulautojen tavoin. Uusien kaupunkien ja laajempien toiminta-alueiden myötä jaetut sähköautot tulevat enemmän ihmisten verkkokalvoille ja mieliin, jolloin kynnys niiden käyttöön madaltuu. Tämä on ehkä se suurin puuttuva lenkki, jolla voidaan vauhdittaa suomalaisten siirtymistä jaettuihin liikkumispalveluihin”, summaa ympäristöministeriön erityisasiantuntija Heikki Sorasahi.

Selvitystyön tavoitteena on auttaa niin kaupunkeja, rakennuttajia kuin alan palveluntarjoajia tunnistamaan erilaisia yhteistyömahdollisuuksia sähköisten yhteiskäyttöautojen edistämiseksi sekä tunnistaa kohdat, joissa kaupunki voi toiminnallaan edistää palveluiden yleistymistä. Selvitystyössä on kiinnitetty huomiota myös julkisten ja yksityisten toimijoiden keskinäiseen työnjakoon, jotta julkisesti tuotetut palvelut eivät kilpaile markkinaehtoisesti tuotettujen palvelujen kanssa.

”Yhteiskäyttöautojen toimijakenttää on kartoitettu useammissa selvityksissä jo aiemminkin sekä pohdittu niiden roolia yhdyskuntarakenteessa. Tämän selvityksen yhteydessä kiintoisaa oli nimenomaan keskittyminen sähköisiin yhteiskäyttöautoihin, joissa myös latausmahdollisuuksien huomioiminen tuo oman lisänsä kokonaisuuteen”, kertoo Sitowisen älyliikenteen asiantuntija Ville Kilpiö ja jatkaa:Lisäksi uskon, että tämän työn uutuusarvo löytyykin siitä, että yhteiskäyttöautojen hyödyntämistä on pyritty tuomaan lähelle kaupunkien toimintoja aina matkustusohjeistuksesta kaavoituksen sekä pysäköinnin suunnitteluun. Kaupungeilla on suuri potentiaali omalla toiminnallaan mahdollistaa sähköisten yhteiskäyttöautojen markkinan nopeutumista.”

Lataa ohjeistus

Sähköisten yhteiskäyttöautojen palvelukuvaukset ja ohjeistus kunnille on julkaistu. Lataa materiaali ja ota se käyttöösi suunnittelun tueksi:

Sähköisten yhteiskäyttöautojen ohjeistus kunnille

Jaa sivu eteenpäin

Lisää kirjoituksia

Uutinen

Intertraffic Amsterdam 2024

Viikko Intertraffic Amsterdamiin Intertraffic Amsterdam on kansainvälinen foorumi kaikille liikenneteknologian ammattilaisille maailmanlaajuisesti. Yli 900 näytteilleasettajaa yli 100 maasta tarjoaa kattavan katsauksen uusimpiin suuntauksiin ja kehitykseen. ITS Finland yhdessä ITS Nordic+ kanssa osallistuvat tapahtumaan yhteisosastolla ITS Nationlasin alla. ITS Nationals tuo yhteen kymmenen maata Euroopasta. ITS Finlandin alla osastolle numero 02.308 osallistuu 8 jäsentämme; Finntraffic, Forum […]
Lausunnot

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto-Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta   ITS Finland toimii digitaalisen liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimijat yhteen. ITS Finland on voittoa tavoittelematon asiantuntijaverkosto, johon kuuluu yli 100 jäsenorganisaatiota, joissa työskentelee yli 30 000 työntekijää. Yhdistyksen tavoitteena on edistää […]
Blogi

Pro gradu -tutkielma älykkään liikenteen mahdollisuuksista ja haasteista Suomen kunnissa

Blogikirjoitus älykkääseen liikenteeseen liittyvästä pro gradu -tutkielmasta, jonka on tehnyt tuotantotalouden ekonomi Aukusti Perttula.