Kestävä liikkuminen esillä by Women in ITS -tapahtumassa

Suomi, Uutinen, Yleinen

ITS Finlandin by Women in ITS -verkosto järjesti iltapäivän tapahtuman kestävän liikenteen teeman ympärille. Kesäisessä tapahtumassa osallistujat pääsivät sekä verkostoitumaan keskenään että keskustelemaan kestävän liikkumisen eri mahdollisuuksista, ja myös testaamaan tapahtumaa isännöineen Vapauden pre-cycled sähköpyöriä lyhyellä kierroksella aurinkoisen Mustikkamaan ympäri. Pyöräily kasvattaa suosiotaan kestävänä liikkumismuotona Juuri pyöräily on kestävien liikkumismuotojen keskiössä, mistä kuulimme tapahtuman puhujilta:…

ITS Finlandin by Women in ITS -verkosto järjesti iltapäivän tapahtuman kestävän liikenteen teeman ympärille. Kesäisessä tapahtumassa osallistujat pääsivät sekä verkostoitumaan keskenään että keskustelemaan kestävän liikkumisen eri mahdollisuuksista, ja myös testaamaan tapahtumaa isännöineen Vapauden pre-cycled sähköpyöriä lyhyellä kierroksella aurinkoisen Mustikkamaan ympäri.

Pyöräily kasvattaa suosiotaan kestävänä liikkumismuotona

Juuri pyöräily on kestävien liikkumismuotojen keskiössä, mistä kuulimme tapahtuman puhujilta: työsuhdepyöriä tarjoavan Vapauden Chief Product Officer Emilie Calmettesilta, liikkuvaa pyörähuoltopalvelua tarjoavan Yeplyn Suomen maajohtaja Katja Ojalalta sekä Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan ja liikenteen erityisasiantuntija Kaisa Saariolta. Emilien esityksestä opimme, että jopa 14 % suomalaisista ilmoittaa pyöräilyn ensisijaisena liikkumismuotonaan, kun keskiarvo koko Euroopassa on 8 %. Näilläkin luvuilla on mahdollisuus kasvaa, sillä pyörien hankinnan odotetaan kasvavan 13 % vuosivauhdilla vuodesta 2022 vuoteen 2028.

Kestävä liikenne on paljon muutakin kuin autoilun korvaaminen pyöräilyllä: e-skootterit sekä muut jaetut kulkuneuvot ja kävely yhdistettynä julkiseen liikenteeseen ovat tärkeä osa kestävän liikkumisen palvelukatalogia. Tärkeää on mahdollistaa palvelujen saavutettavuus, käytettävyys sekä houkutteleva kustannustaso. Todennäköistä on, että yksityisautot eivät tulevaisuudessakaan poistu katukuvastamme, mutta tieto siitä, että yhdellä jaetulla kulkuneuvolla voidaan korvata jopa 8–20 yksityistä kulkuneuvoa motivoi työskentelemään entistä monimuotoisemman kestävän liikkumisen palveluiden mahdollistamiseksi. Ja sähköistymisen myötä kevyet kestävän liikkumisen kulkumuodot tulevat yhä useammille aidoiksi vaihtoehdoiksi – kaikista kaupungeista voi tulla pyöräilykaupunkeja.

Uudet liikennepalvelut kerryttävät valtavasti dataa

Data nousee keskiöön kestävien liikkumispalveluiden suunnittelussa: saamme valtavasti tietoa eri liikkumismuodoista ja kuluttajien liikkumistottumuksista. Katjan esityksestä opimme, että dataan ei tule luottaa sokeasti: eri datalähteitä yhdistelemällä on mahdollista löytää keskenään korreloivia ilmiöitä, joilla ei ole todellista syy-yhteyttä. Datan hyödyntämisessä olennaista on sen kerryttäminen ja tarkastelu pitkältä ajanjaksolta, jolla mitattavan ilmiön trendit tulevat näkyviin. Tämä on hyvä muistaa myös uusia liikennepalveluita mitattaessa ja analysoidessa: muutokset ovat nähtävissä vasta kun tarkastelun aikaväli kasvatetaan tarpeeksi suureksi.

Liikenteen monimuotoisuus on yksi näkökulma kestävään liikenteeseen

By Women in ITS -verkoston yksi tavoite on lisätä eri ryhmien näkökulmia liikennealan keskusteluissa. Aloite on saanut alkunsa tavoitteesta saada lisää alan naisia mukaan tapahtumiin ja puhujiksi, mutta monimuotoisuutta on mahdollista lisätä muillakin saroilla. Kesäkuun tapahtuma järjestettiin englanniksi, mikä tekee tapahtumasta saavutettavan myös muuta kuin suomea puhuville alan ammattilaisille – tämä onkin yksi tavoitteistamme jatkossa, sillä paljon alan keskusteluja käydään edelleen ainoastaan suomeksi.

Tällä viikolla Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti suunnitelman toiminnallisesta yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta vuosille 2023-2025. Suunnitelman toimenpiteillä pyritään parantamaan yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista liikenteen ja viestinnän aloilla. Monimuotoisuuden toteutuminen on alalla erityisen tärkeää, sillä digitaaliset yhteydet sekä liikenteen ja viestinnän palvelut mahdollistavat ihmisten osallistumisen yhteiskunnan toimintaan.

Jaa sivu eteenpäin

Lisää kirjoituksia

Automaattiliikenteen koulutusverkosto perustettu
Yleinen

Automaattiliikenteen koulutusverkosto perustettu

Suomalaisten korkeakoulujen yhteistyönä on rakennettu 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jonka opintojaksot avaavat automaattiautojen teknologisia, eettisiä ja juridisia haasteita, automatisaation ja sähköistymisen tarpeita ajoneuvo- ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa sekä ajoneuvoihin, älykkääseen infrastruktuuriin ja liikenteen sähköistymiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Erikoistunut Koulutusyhteistyö Vastaa Työelämän Tarpeisiin Automatisoidussa Liikenteessä Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutetussa kehityshankkeessa tavoitteena oli käynnistää uusi koulutusyhteistyötä toteuttava korkeakouluverkosto, joka […]
Kimmo Ylisiurunen - Liikennealan kestävän kasvun ohjelma
Blogi

Kasvuohjelmasta kevään ponnahduslauta kasvuun ja maailmalle

Liikennealan kasvuohjelmissa – ensin kansallisessa kasvuohjelmassa ja sen jälkeen kestävän kasvun ohjelmassa, on vuodesta 2018 alkaen tehty työtä laajalla toimijajoukolla alan yhteisen vision kirkastamiseksi, toimijoiden yhteistyön syventämiseksi sekä yritysvetoisen kasvun ja viennin edistämiseksi. Kasvuohjelman päättymisestä kirjoitettiinkin uutiskirjeessä jo viime vuoden puolella. Nyt, ohjelman päätyttyä vuoden vaihteessa, on hyvä pohtia, mitä meille jäi eväiksi tuleville vuosille […]
ITS Kasvufoorumi yhteistyöllä maailamalle. Nina Kopola BF, Lulu Ranne LVM ja Wille Rydman TEM
Uutinen

Kasvufoorumi ”Yhteistyöllä maailmalle” – Kooste

Viime perjantaina 19.1.2024 koettiin merkittävä tapahtuma liikennealan kestävän kasvun saralla, kun Pikku-Finlandiassa järjestettiin Kasvufoorumi. Tämä tapahtuma merkitsi Liikennealan kestävän kasvun ohjelman päätöstä, mutta samalla se tarjosi näkymän alan tulevaisuuteen, korostaen yhteistyön jatkumista. Seuraavassa tapahtuman esitykset sekä keskeiset puheenaiheet. Jokaisen esiintyjän oma esitys materiaali on katsottavissa esityksen otsikossa olevasta linkistä (pdf). Kasvufoorumin avaus Kasvufoorumin avasivat Liikenne- […]